Document 8074-X, current version — Adoption on December 7, 1984

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про введення в дію Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984,
додаток до N 51, ст.1123 )

У зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) Верховна
Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Кодекс Української РСР про адміністративні
правопорушення з 1 червня 1985 року.
2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення і привести законодавчі акти
Української РСР у відповідність з цим Кодексом.

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 7 грудня 1984 р.
N 8074-Xon top