Document 805-2012-п, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2016, on the basis - 865-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2012 р. № 805
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 865 від 28.10.2015}

Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до статті 46 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оплати метрологічних робіт і послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1405 “Про вдосконалення порядку ціноутворення на метрологічні роботи” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1968);

постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 1783 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1405” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 1, ст. 20);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724 “Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 53, ст. 1839).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. № 805

ПОРЯДОК
оплати метрологічних робіт і послуг

1. Цей Порядок визначає механізм оплати підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями (далі - замовники) метрологічних робіт, пов'язаних із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів державного метрологічного контролю, визначених статтею 21 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі - Закон), а також послуг, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону.

2. Замовники оплачують:

1) такі метрологічні роботи, пов'язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів державного метрологічного контролю, визначених статтею 21 Закону:

державні випробування засобів вимірювальної техніки та затвердження їх типів;

державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

повірка засобів вимірювальної техніки;

2) такі послуги, передбачені частиною четвертою статті 15 Закону:

калібрування засобів вимірювальної техніки;

метрологічна атестація і ремонт засобів вимірювальної техніки;

метрологічна експертиза документації (технічних завдань, нормативних документів, конструкторської, проектної та технологічної документації);

атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій;

атестація методик виконання вимірювань та інші метрологічні послуги відповідно до Закону.

3. Вартість метрологічних робіт і послуг (крім тих, що зазначені у пункті 4 цього Порядку) розраховується відповідно до Методики визначення вартості метрологічних робіт і послуг, що затверджується Мінекономрозвитку.

4. Вартість проведення метрологічної експертизи документації, пов'язаної з видачею свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення атестації методик виконання вимірювань, свідоцтва про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки визначається з урахуванням розміру плати за надання Мінекономрозвитку, підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, платних адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1111 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3080).

5. Оплата метрологічних робіт і послуг здійснюється на підставі договору та рахунка на оплату шляхом перерахування замовником коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку та/або внесення готівки в касу підприємства. Підтвердженням оплати є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку або відділення поштового зв'язку. Підтвердження готівкової оплати, яка здійснювалася через касу підприємства, є квитанція з відміткою про сплату.on top