Document 802/2007, invalid, current version — Loss of force on September 4, 2012, on the basis - 524/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 524/2012 ( 524/2012 ) від 30.08.2012 }
Питання підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 470/2010 ( 470/2010 ) від 02.04.2010 }

З метою якісної підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, поглиблення
співпраці з УЄФА, Польською футбольною асоціацією та Федерацією
футболу України з питань організації та проведення відповідних
заходів п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) опрацювати до кінця 2007 року питання щодо укладення між
Україною та Республікою Польща угоди про підготовку та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
2) забезпечити взаємодію Організаційного комітету з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу з УЄФА та відповідним Організаційним
комітетом Республіки Польща;
3) вживати в установленому порядку заходів щодо:
залучення інвестицій для організації підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
розвитку, з урахуванням європейських стандартів, транспортної
інфраструктури України, зосередивши при цьому особливу увагу,
зокрема, на розробленні та запровадженні сучасних методів та
технічних засобів інформаційно-навігаційного супроводження на
автомобільних дорогах;
поширення інформації про підготовку до проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
2. Кабінету Міністрів України, Київській міській державній
адміністрації вжити в установленому порядку заходів стосовно
демонтажу об'єкта на Троїцькій площі біля Національного
спортивного комплексу "Олімпійський" у місті Києві.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 470/2010 ( 470/2010 ) від 02.04.2010 }

4. Кабінету Міністрів України інформувати про стан виконання
цього Указу щоквартально.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 серпня 2007 року
N 802/2007on top