Document 802-2016-р, valid, current version — Adoption on November 2, 2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 802-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, що додається.

2. Міністерству юстиції разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством регіонального розвитку та житлово-комунального господарства і Міністерством молоді та спорту подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення в системі центральних органів виконавчої влади органу, уповноваженого координувати виконання заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити інформування до 10 січня 2017 р. Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2016 р. № 802-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про органи самоорганізації населення” (реєстраційний номер 2466).


Мінрегіон, Мін’юст.


До прийняття Закону.

2. Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедури реєстрації релігійних організацій.


Мінкультури, Мін’юст.


Грудень.

3. Провести за участю інститутів громадянського суспільства заходи з метою роз’яснення органам виконавчої влади процедури проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.


Мінмолодьспорт, Мінфін.


Листопад.

4. Створити та розмістити міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи правової допомоги у мм. Дніпрі, Львові, Києві, Одесі, Харкові для підвищення рівня громадянської освіти населення з питань захисту своїх прав.


Мін’юст, Координаційний центр з надання правової допомоги.


Грудень.

5. Провести дослідження кращих міжнародних практик та методик з питань статистичного обліку інститутів громадянського суспільства з метою удосконалення діючої системи статистичної звітності.


Держстат.


Грудень.

6. Підготувати за участю інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” та до Бюджетного кодексу України з метою передбачення можливості для участі благодійних організацій у конкурсах з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.


Мінсоцполітики, Мінфін, Мінкультури, Мін’юст, Мінмолодьспорт.


Грудень.

7. Забезпечити розроблення щорічної доповіді про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.


Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).


Листопад.

8. Забезпечити роботу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 571.


Мінкультури.


Листопад.

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

9. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про місцевий референдум (реєстраційний номер 2145а-2).


Мін’юст.


До прийняття Закону;

Про гарантії свободи мирних зібрань (реєстраційний номер 3587).


Мін’юст.


До прийняття Закону;

Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання (реєстраційний номер 2467).


Мін’юст.


До прийняття Закону.

Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

10. Провести дослідження кращих практик взаємодії бізнесу та інститутів громадянського суспільства, підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення до законодавчих актів змін щодо визначення механізмів державної підтримки соціальної відповідальності бізнесу.


Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфін.


Грудень.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

11. Сприяти міжсекторальній співпраці для запобігання і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення юридичної відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги шляхом:

розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту закону стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо визначення змісту злочину в разі здійснення шахрайських дій під час провадження благодійної діяльності, а також передбачення адміністративної та кримінальної відповідальності за такі дії.


МВС.


Грудень;

проведення із залученням благодійних організацій заходів для поліцейських з метою роз’яснення вимог законодавства щодо публічного збору благодійних пожертв та вироблення рекомендацій щодо дій поліції, спрямованих на запобігання шахрайству в зазначеній сфері на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.


Національна поліція.


Грудень.

12. Сприяти утворенню бюро правової допомоги як структурних підрозділів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в районах та містах обласного значення.


Мін’юст, Координаційний центр з надання правової допомоги.


Грудень.

13. Забезпечити проведення широкомасштабної інформаційної кампанії щодо обов’язку органів місцевого самоврядування сприяти доступу громадян до безоплатної первинної правової допомоги.


Мін’юст, Координаційний центр з надання правової допомоги.


Грудень.
on top