Document 802-IV, valid, current version — Adoption on May 15, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 10, 2003. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.259 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, підписану від імені України 2 травня 1996 року в м. Страсбурзі (далі - Хартія) ( 994_014 ), ратифікувати (додається*).
 
     2. Положення Хартії ( 994_014 ) застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.
 
     3. Україна бере на себе зобов'язання відповідно до частин I, II, IV, V Хартії ( 994_014 ), крім пункту 5 статті 7 частини II.
 
     4. Стосовно кожної мови, на яку відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії ( 994_014 ), застосовуються такі пункти та підпункти статей 8-14 частини III Хартії:
 
     а) підпункти "a (iii)", "b (iv)", "c (iv)", "d (iv)", "e (iii)", "f (iii)", "g", "h", "i" пункту 1 та пункт 2 статті 8;
 
     б) підпункти "а (iii)", "b (iii)", "с (iii)" пункту 1, підпункт "с" пункту 2 та пункт 3 статті 9;
 
     в) підпункти "a", "c", "d", "e", "f", "g" пункту 2, підпункт "с" пункту 4 статті 10;
 
     г) підпункти "а (iii)", "b (ii)", "с (ii)", "d", "е (i)", "g" пункту 1, пункти 2 та 3 статті 11;
 
     ґ) підпункти "а", "b", "c", "d", "f", "g" пункту 1 та пункти 2 і 3 статті 12;
 
     д) підпункти "b", "c" пункту 1 статті 13;
 
     е) підпункти "а", "b" статті 14.
 
     5. При застосуванні положень Хартії ( 994_014 ) заходи, спрямовані на утвердження української мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або розвитку мов, на які відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії.
 
     6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 802-IV
___________________
* Додається до оригіналу.on top