Document 8-2012-п, valid, current version — Revision on March 21, 2015, on the basis - 110-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. № 8
Київ

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 504 від 06.06.2012
№ 1144 від 05.12.2012
№ 1214 від 19.12.2012
№ 110 від 11.03.2015}

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, що додаються.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1214 від 19.12.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. № 8
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1214)

ПОРЯДОК І УМОВИ
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

1. Ці Порядок і умови визначають відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” механізм укладення регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

2. Предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг:

1) захист;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

3. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням принципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу України, Законів України “Про безоплатну правову допомогу”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства та цих Порядку і умов.

4. Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

4-1. Контракт укладається з адвокатом за умови:

обґрунтованої необхідності залучення адвоката для надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та постійного підвищення якості її надання;

відсутності дисциплінарних стягнень в адвоката протягом року;

участі адвоката у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, організованих протягом поточного або попереднього бюджетного періоду Координаційним центром з надання правової допомоги або центром (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше);

відсутності обґрунтованих скарг на дії адвоката, що надійшли до центру і розглянуті ним відповідно до компетенції протягом року (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше).

{Порядок і умови доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

5. Контракт укладається з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, за формою згідно з додатком 1. Договір укладається з адвокатом для надання ним безоплатної вторинної правової допомоги на тимчасовій основі за формою згідно з додатком 2.

5-1. Контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту (договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

{Порядок і умови доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

6. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, пов’язаних із наданням ними безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі згідно з контрактом або на тимчасовій основі згідно з договором, здійснюються в установленому порядку.

7. Безоплатна вторинна правова допомога, що надається згідно з контрактом (договором), повинна відповідати встановленим стандартам якості надання безоплатної правової допомоги.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1214 від 19.12.2012}Додаток 1
до Порядку і умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110 )

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 19.12.2012, № 110 від 11.03.2015}


Додаток 2
до Порядку і умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 110)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 19.12.2012, № 110 від 11.03.2015}on top