Document 798-VII, valid, current version — Adoption on February 27, 2014
( Last event — Entry into force, gone March 13, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.224)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" такі зміни:

слова "Встановити, що закони України" замінити словами "Встановити, що норми законів України";

після слів та цифр "в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року" доповнити словами та цифрами "з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 лютого 2014 року
№ 798-VII
on top