Document 798-VI, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 16, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
( 309-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28,
ст. 253) такі зміни:
1) підпункт 1 пункту 4 доповнити абзацами такого змісту:
"У кожному податковому (звітному) періоді до визначеної у
підпункті "б" цього підпункту ставки рентної плати за природний
газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується
коригуючий коефіцієнт.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється Міністерством
фінансів України за даними Державної митної служби України для
кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої
митної вартості імпортного природного газу (у тому числі нафтового
(попутного) газу), що склалася в процесі його митного оформлення
під час ввезення на територію України за звітний (податковий)
період на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб.
метрів.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим
дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів
законодавства з питань проведення статистичних спостережень за
змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку
споживчих цін.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта
за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів
України подає щомісяця до 5 числа наступного звітного
(податкового) періоду Міністерству економіки України.
Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа
наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену
величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у
спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній
податковій адміністрації України";
2) доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Установити, що у 2009 році до визначених у додатках N 1
і 2 до цього Закону нормативів, що належать до абсолютних,
застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується базовий
норматив платежів за користування надрами для видобування
глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих
порід замість нормативів у грошовому розмірі".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 798-VIon top