Document 784_002-17, valid, current version — Approval on December 1, 2017, on the basis - 898-2017-п
( Last event — Entry into force for Ukraine treaty, gone December 31, 2017, on the basis - v3097321-17. Take a look at the history? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог

{Меморандум затверджено Постановою КМ № 898 від 01.12.2017}


Дата підписання:

02.11.2017


Дата затвердження Україною:

01.12.2017


Дата набрання чинності для України:

31.12.2017

Кабінет Міністрів України та Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (далі - "Сторони"),

бажаючи розвивати двосторонні відносини та зміцнити існуюче співробітництво між двома державами,

беручи до уваги положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Від візових вимог звільняються громадяни двох держав, які користуються паспортами:

a) громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів - пред'явники дипломатичних, спеціальних, службових та звичайних паспортів, строк дії яких становить не менш, ніж шість місяців;

b) громадяни України - пред'явники дипломатичних, службових паспортів та паспортів громадянина України для виїзду за кордон (звичайних паспортів), строк дії яких становить не менш, ніж шість місяців.

Стаття 2

1. Кожна зі Сторін дозволяє громадянам держави іншої Сторони, які користуються зазначеними у статті 1 паспортами, в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом територією її держави без в'їзної візи та без стягнення будь-якого збору.

2. Еміратська Сторона дозволяє громадянам України, які користуються дипломатичними або службовими паспортами, перебувати на своїй території без в'їзної візи максимальним строком до 90 (дев'яноста) днів протягом кожних 180 (ста вісімдесяти) днів.

3. Українська Сторона дозволяє громадянам Об'єднаних Арабських Еміратів, які користуються зазначеними у статті 1 паспортами, перебувати на своїй території без в'їзної візи максимальним строком до 90 (дев'яноста) днів протягом кожних 180 (ста вісімдесяти) днів.

4. Еміратська Сторона дозволяє громадянам України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон, перебувати на своїй території без в'їзної візи максимальним строком до 30 (тридцяти) днів.

Стаття 3

1. У разі призначення однією зі Сторін своїх громадян на посади в дипломатичні представництва або консульські установи на території держави іншої Сторони така Сторона повідомляє іншу Сторону про таке призначення при прибутті призначеної особи на її територію, а також про його/її остаточний виїзд з території держави перебування.

2. Громадяни держави однієї Сторони, які користуються дійсними дипломатичними, службовими та/або спеціальними паспортами, зазначеними у статті 1, та які акредитовані для роботи в дипломатичних представництвах або консульських установах держави цієї Сторони в державі іншої Сторони, звільняються від вимог щодо оформлення віз для в'їзду, виїзду, транзитного проїзду або перебування на території держави цієї Сторони протягом всього строку виконання ними своїх офіційних обов'язків.

3. Звільнення від візових вимог, зазначене у частині 2 цієї статті, також застосовується до подружжя та дітей члена дипломатичного представництва, консульської установи, які його/її супроводжують, за умови, що вони користуються дійсними дипломатичними, службовими та/або спеціальними паспортами, зазначеними у статті 1.

4. Громадяни держав Сторін, які зазначені в частинах 2 та 3 цієї статті, звертаються за оформленням дозволів на проживання відповідно до внутрішніх вимог держави перебування.

Стаття 4

1. Обидві Сторони обмінюються зразками своїх біометричних паспортів (паспортів з безконтактним електронним носієм), зазначених у статті 1, дипломатичними каналами до дати набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння.

2. У разі внесення будь-якою зі Сторін змін до своїх паспортів така Сторона надає іншій Стороні зразки таких нових паспортів до дати їх запровадження.

3. Обидві Сторони повідомляють одна одну про внесення змін до внутрішнього законодавства, що стосується паспортів, зазначених у статті 1, до набрання чинності такими змінами, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до введення їх у дію.

Стаття 5

1. Громадяни держави кожної Сторони, які користуються згаданими у статті 1 дійсними паспортами, не мають права працювати, залучатися до будь-якої професійної діяльності або навчатися на території держави іншої Сторони, якщо тільки вони не отримали на це дозвіл згідно з відповідним законодавством, що застосовується в державі перебування.

Стаття 6

1. Громадяни держави кожної Сторони в'їжджають на територію держави іншої Сторони лише через пункти пропуску через державний кордон, призначені для міжнародного пасажирського сполучення.

2. Громадяни держави кожної Сторони, які користуються паспортами, зазначеними у статті 1, повинні дотримуватись чинного законодавства на території держави перебування протягом строку їх перебування.

Стаття 7

1. Держава кожної Сторони має право відмовити у в'їзді або перебуванні на її території будь-яким пред'явникам паспортів, зазначених у статті 1, яких вона може вважати persona non grata або неприйнятними.

2. У випадку втрати або пошкодження паспорта громадянином держави однієї Сторони на території держави іншої Сторони він/вона зобов'язаний/а поінформувати про це компетентні органи держави цієї Сторони для вжиття ними відповідних заходів. Відповідне дипломатичне представництво або консульська установа держави першої Сторони зобов'язані видати новий паспорт або проїзний документ своєму громадянину згідно з відповідним законодавством і повідомити компетентні органи приймаючої Сторони.

Стаття 8

Обидві Сторони забезпечують найвищий рівень безпеки своїх паспортів та проїзних документів для того, щоб захистити їх від підроблення. Вони враховують мінімальні стандарти безпеки для машинозчитуваних проїзних документів, рекомендовані Міжнародною організацією цивільної авіації.

Стаття 9

Цей Меморандум про взаєморозуміння не зачіпає прав та обов'язків держав обох Сторін, що випливають з міжнародних конвенцій та угод, сторонами яких є держава однієї зі Сторін або держави обох Сторін.

Стаття 10

Будь-які розбіжності, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між двома Сторонами дипломатичними каналами.

Стаття 11

1. Внесення будь-яких змін до цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюється за взаємною згодою двох Сторін шляхом обміну офіційними нотами дипломатичними каналами.

2. Такі зміни набирають чинності у порядку, встановленому в статті 12 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

3. Будь-яка Сторона може зупинити застосування цього Меморандуму про взаєморозуміння, повністю або частково, з причин національної безпеки, громадського порядку або охорони здоров'я. Про будь-яке таке зупинення повинно бути невідкладно повідомлено іншу Сторону дипломатичними каналами за умови, що таке зупинення не зачіпатиме прав громадян держави такої Сторони, які вже в'їхали на територію держави іншої Сторони.

Стаття 12

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на невизначений період та набирає чинності на 30 (тридцятий) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яке підтверджує, що виконання внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння, було завершено Сторонами.

2. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння шляхом надсилання дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні. В такому випадку рішення про припинення дії набирає чинності на 30 (тридцятий) день після дати отримання згаданого повідомлення іншою Стороною.

Вчинено у м. Дубай 2 листопада 2017 року, у двох примірниках, кожен українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку наявності розбіжностей у перекладі, англійський текст матиме переважну силу.


За Кабінет Міністрів України

За Уряд
Об'єднаних Арабських Еміратів


(підпис)

(підпис)


Павло КЛІМКІН

Анвар ГАРГАШ


Міністр закордонних справ
України

Державний Міністр
закордонних справ
Об'єднаних Арабських Еміратів
on top