Document 78-2010-п, valid, current version — Adoption on February 3, 2010
( Last event — Entry into force, gone February 11, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 2010 р. N 78
Київ
Про доповнення пункту 5 Порядку
державного фінансування капітального будівництва

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити абзац третій пункту 5 Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403), після слова "сертифікації"
словами ", крім закупівлі дослідних зразків нової видобувної та
прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними
підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення
державних вугледобувних підприємств".
2. Міністерству фінансів та Головному контрольно-ревізійному
управлінню забезпечити контроль за використанням коштів державного
бюджету, передбачених з метою закупівлі нової видобувної та
прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними
підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення
державних вугледобувних підприємств.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37on top