Document 777-2018-п, valid, current version — Adoption on September 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone September 29, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2018 р. № 777
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері геодезії, картографії та кадастру, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 777

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері геодезії, картографії та кадастру

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері геодезії, картографії та кадастру” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держгеокадастр.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання технічних засобів, необхідних для модернізації системи електронного документообігу для модернізації системи електронного документообігу в Держгеокадастрі.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням взятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

5. Закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері геодезії, картографії та кадастру.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Держгеокадастр подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінагрополітики та Мінфіну інформацію про результативні показники виконання бюджетної програми з відповідними поясненнями і висновками.on top