Document 777-IV, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до пункту 22.3 статті 22
Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.249 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2002 р., N 2,
ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86) доповнити після слів "для
військовослужбовців" словами "осіб рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ
України", а після слів "членам сімей військовослужбовців" і "а
також для військовослужбовців" словами "та осіб рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів
внутрішніх справ України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 777-IVon top