Document 767-2012-п, valid, current version — Adoption on August 8, 2012
( Last event — Entry into force, gone September 5, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2012 р. № 767
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, центральним та місцевим органам виконавчої влади, Національній академії наук, Національній академії правових наук:

подавати щороку до 15 січня Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України;

здійснювати витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2012 р. № 767

ПЛАН
заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року

1. Забезпечити:

1) удосконалення роботи спостережних комісій місцевих держадміністрацій з надання особам, які звільнені з місць позбавлення волі, допомоги в соціальній адаптації.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), ДПтС, МВС.

Постійно;

2) розвиток мережі центрів соціальної адаптації звільнених осіб, спеціальних гуртожитків, спеціальних будинків-інтернатів, закладів для бездомних осіб з урахуванням фінансових можливостей місцевих бюджетів та регіональних потреб.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Мінсоцполітики.

Постійно;

3) впровадження у діяльність підрозділів патрульно-постової служби портативних (автомобільних) терміналів для оперативного проведення перевірок осіб, що підозрюються у вчиненні правопорушень, з урахуванням даних профілактичного, криміналістичного та оперативного обліку.


МВС.

2012-2015 роки;

4) проведення:

брифінгів, прес-конференцій, виступів, інших публічних заходів за участю керівників правоохоронних органів з інформуванням громадськості про заходи із забезпечення правопорядку в державі, а також науково-практичних конференцій (семінарів) з питань запобігання та протидії найбільш небезпечним видам злочинності, недопущення тінізації економіки.


МВС, Мін'юст, ДМС, ДПС, СБУ (за згодою), Національна академія правових наук (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).

Постійно;

конкурсів професійної майстерності серед працівників міліції, які безпосередньо взаємодіють з населенням з питань запобігання і протидії злочинності та правопорушенням, і висвітлення їх результатів у засобах масової інформації.


МВС.

Постійно;

роботи з розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті інформації щодо номерів контактних телефонів регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами зазначених органів, номерів “телефонів довіри”.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Мін'юст, ДПС, ДПтС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

Постійно;

5) систематичне роз'яснення в засобах масової інформації, Інтернеті питань здійснення органами виконавчої влади заходів, пов'язаних із запобіганням злочинності, реформування правоохоронних органів, запровадження нових форм їх роботи, а також необхідності участі громадян в охороні громадського порядку та державного кордону, запобіганні і протидії злочинності та правопорушенням.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), МВС, Мін'юст, ДПС, ДПтС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

Постійно;

6) громадське обговорення питань ефективності роботи правоохоронних органів.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Мін'юст, ДПС, ДПтС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

7) встановлення:

систем візуального спостереження за дотриманням правопорядку та забезпеченням безпеки громадян у громадських місцях, зокрема місцях масового перебування населення на об'єктах залізничного, повітряного транспорту та зупинках громадського транспорту.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Мінінфраструктури, Державіаслужба, МВС.

Постійно;

сучасних цифрових реєстраторів мовленнєвої інформації, пультів централізованого спостереження та постів ретрансляції у чергових частинах органів внутрішніх справ.


МВС.

Постійно;

8) обладнання ізоляторів тимчасового тримання, кімнат затриманих та доставлених у чергових частинах органів внутрішніх справ відповідно до рекомендацій Європейського комітету проти тортур.


МВС.

Постійно;

9) організацію та проведення:

перевірок дотримання законодавства у сфері охорони та використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини.


Держекоінспекція, Мінкультури, МВС.

2012-2015 роки;

заходів, спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, виявлення осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності і здійснюють продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам, із забезпеченням своєчасного повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними.


Мінсоцполітики, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2012-2015 роки;

заходів щодо активізації профілактичної роботи серед засуджених осіб, насамперед тих, що відбувають покарання за насильницькі та корисливі злочини.


ДПтС, МВС.

Постійно;

заходів щодо виявлення нелегальних мігрантів, осіб, які надають їм посередницькі та допоміжні послуги, виявлення та перекриття каналів незаконної міграції.


МВС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МЗС, СБУ (за згодою).

Постійно;

10) виявлення каналів надходження в Україну кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію та вчинення протиправних дій, зокрема через Інтернет.


МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, СБУ (за згодою).

Постійно;

11) запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виготовленню та обігу на внутрішньому ринку держави підакцизних товарів, виявлення та перекриття каналів контрабанди.


Держмитслужба, ДПС, МВС, СБУ (за згодою).

Постійно;

12) проведення моніторингу:

ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення їх причин та розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОНмолодьспорт, МВС, Національна академія правових наук (за згодою).

2012-2015 роки;

стану забезпечення законності та правопорядку і вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку та ускладнення криміногенної ситуації;

громадської думки щодо правоохоронної діяльності, її ефективності, результатів залучення громадськості, довіри до правоохоронних органів та діяльності громадських формувань, їх участі в забезпеченні правопорядку, за результатами якого приймати рішення щодо вдосконалення діяльності зазначених органів та формувань.


МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), СБУ (за згодою).

Постійно;

13) розроблення на підставі аналітичних матеріалів механізмів організації роботи, спрямованої на усунення причин і умов вчинення правопорушень у сфері оподаткування, та впровадження їх у практичну діяльність.


ДПС.

Постійно;

14) залучення до громадської, клубної, гурткової роботи та позашкільної освіти дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОНмолодьспорт.

Постійно;

15) запровадження постійно діючого семінару для посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.


Нацдержслужба, МВС, ДПС, СБУ (за згодою).

III квартал 2012 року;

16) розгляд на засіданнях колегій, нарадах, під час засідань за круглим столом за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування питань забезпечення законності, правопорядку, координації зусиль, проведення аналізу та уточнення заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних, регіональних програм у правоохоронній сфері.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), МВС, ДПС, Генеральна прокуратура України (за згодою), СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

17) включення до програм соціального та економічного розвитку регіонів заходів, спрямованих на запобігання бідності та безробіттю, посилення протидії чинникам, що призводять до виникнення злочинності.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2012-2015 роки;

18) залучення до участі в засіданнях колегій правоохоронних органів керівників місцевих органів виконавчої влади.


МВС, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, СБУ (за згодою).

Постійно;

19) розгляд під час складання проектів місцевих бюджетів питань щодо можливості виділення коштів для забезпечення діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно;

20) проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності, корупції та правопорушенням, незаконній міграції з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії.


МВС, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, ДМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, СБУ (за згодою).

Постійно;

21) інформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про здійснення заходів із забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, удосконалення методів реагування правоохоронних органів на звернення громадян, а також зауваження, що в них містяться. Сприяти висвітленню державними телерадіоорганізаціями заходів у сфері профілактики правопорушень.


МВС, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Держкомтелерадіо, СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

22) координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і регіональних програм у правоохоронній сфері;

здійснення з урахуванням специфіки регіонів та стану криміногенної ситуації спільних заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що призвели до їх вчинення, і взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів;

прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в державі та за результатами подавати на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції;

подання центральними та місцевими органами виконавчої влади пропозицій з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

узагальнення практики виконання міжнародних договорів, укладених з іноземними державами та міжнародними організаціями, з питань співробітництва у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

взаємодію з правозахисними організаціями.


МВС, ДПС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), СБУ (за згодою).

Постійно;

23) проведення наукових досліджень нових тенденцій і проблем, що виникають під час запобігання та протидії злочинності у сфері економіки та фінансів.


МВС, Мінфін, Національна академія наук (за згодою), Національна академія правових наук (за згодою), СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

24) розроблення науково-прикладних програм використання досягнень науки і техніки у сфері запобігання та протидії злочинності і правопорушенням.


МВС, Національна академія правових наук (за згодою), СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

25)  ефективну співпрацю з урядовими та неурядовими міжнародними організаціями та офіцерами зв'язку з питань протидії транснаціональній злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинності, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та іншій злочинній діяльності.


Держфінмоніторинг, МВС, МЗС, ДПС, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Держмитслужба, ДМС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Національний банк (за згодою).

2012-2015 роки;

26) залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для реалізації в Україні проектів у правоохоронній сфері.


МВС, МЗС, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Генеральна прокуратура України (за згодою), СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

27) розвиток співпраці правоохоронних органів на підставі договорів з правоохоронними органами інших держав і міжнародними правоохоронними структурами (Європол, Інтерпол, Євроюст).


МВС, МЗС, ДПС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Генеральна прокуратура України (за згодою), СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

28) вивчення і впровадження в діяльність правоохоронних органів України передового досвіду роботи правоохоронних органів іноземних держав у боротьбі з кіберзлочинністю, торгівлею людьми, протидії організованій злочинності, корупції та іншій злочинній діяльності.


МВС, Мін'юст, ДПС, МЗС, СБУ (за згодою).

2012-2015 роки;

29) реконструкцію, облаштування та введення в експлуатацію в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.


МВС, ДМС.

2013 рік.

2. Розробити порядок заохочення громадян за надання достовірної інформації про тяжкі та резонансні злочини і правопорушення, що вчинені або готуються, та причетних осіб.


МВС, Мінфін, ДПС, Мін'юст, СБУ (за згодою).

I квартал 2013 року.

3. Провести аналіз законодавства щодо співпраці громадян з правоохоронними органами з метою встановлення його відповідності міжнародним стандартам та рекомендаціям Ради Європи.


МВС, Мінфін, ДПС, Мін'юст, СБУ (за згодою).

I квартал 2013 року.

4. Вжити заходів для подальшого розвитку шкільного самоврядування та волонтерського руху у навчальних закладах як форм громадського виховання толерантності особистості та набуття учнями життєвого досвіду.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОНмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Національна академія правових наук (за згодою).

2015 рік.

5. Розробити та забезпечити видання навчально-методичних посібників “Система просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання правопорушенням та проявам насильства серед неповнолітніх, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Впровадження відновних технологій у практичну діяльність навчальних закладів” та “Інноваційна організація виховного процесу в сучасному навчальному закладі”.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОНмолодьспорт, МВС, Мінсоцполітики, Національна академія правових наук (за згодою).

2014-2015 роки.

6. Сприяти забезпеченню дільничних інспекторів міліції, їх громадських помічників службовими приміщеннями, засобами зв'язку та оргтехнікою.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2012 р. № 767

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 453 “Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів”.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 1478 “Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку”.

3. Пункт 48 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).on top