Document 767-VI, valid, current version — Adoption on December 18, 2008
( Last event — Entry into force, gone December 27, 2008. Take a look at the history? )


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про призначення позачергових виборів
Стовпинського сільського голови
(Стовпинська сільська рада
Корецького району Рівненської області)
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 21-22, ст.271 )

 
     У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Стовпинського сільського голови Сябера В.І. (Стовпинська сільська рада Корецького району Рівненської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Призначити позачергові вибори Стовпинського сільського голови (Стовпинська сільська рада Корецького району Рівненської області) на неділю 15 березня 2009 року.
 
     2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Стовпинського сільського голови.
 
     3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів Стовпинського сільського голови за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України.
 
     4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН 
м. Київ, 18 грудня 2008 року
N 767-VIon top