Document 7617-XI, first version — Adoption on June 16, 1989
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 26, ст. 276 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 66-1 Кримінального кодексу Української
( 2001-05 ), введену Указом Президії Верховної Ради Української
РСР від 14 квітня 1989 року ( 7373-11 ), скасувати.
II. У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05 ) такі зміни:
1. У пункті 2 статті 34 цифри "66, 66-1, 67, 68" замінити
цифрами "66 - 68".
2. З частини першої статті 112 виключити цифри "66-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 16 червня 1989 р.
N 7617-XIon top