Document 756-2001-п, previous version — Revision on May 25, 2006, on the basis - 748-2006-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 2001 р. N 756
Київ
Про затвердження переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 638 ( 638-2002-п ) від 17.05.2002
N 645 ( 645-2002-п ) від 17.05.2002
N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002
N 1762 ( 1762-2002-п ) від 16.11.2002
N 1859 ( 1859-2002-п ) від 12.12.2002
N 204 ( 204-2003-п ) від 24.02.2003
N 797 ( 797-2003-п ) від 02.06.2003
N 846 ( 846-2003-п ) від 04.06.2003
N 990 ( 990-2003-п ) від 27.06.2003
N 1548 ( 1548-2003-п ) від 02.10.2003
N 267 ( 267-2004-п ) від 04.03.2004
N 307 ( 307-2004-п ) від 11.03.2004
N 772 ( 772-2004-п ) від 16.06.2004
N 819 ( 819-2004-п ) від 29.06.2004
N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004
N 322 ( 322-2005-п ) від 28.04.2005
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005
N 379 ( 379-2005-п ) від 26.05.2005
N 482 ( 482-2005-п ) від 16.06.2005
N 750 ( 750-2005-п ) від 18.08.2005
N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005
N 1250 ( 1250-2005-п ) від 21.12.2005
N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005
N 223 ( 223-2006-п ) від 01.03.2006
N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006
N 549 ( 549-2006-п ) від 19.04.2006
N 627 ( 627-2006-п ) від 11.05.2006
N 682 ( 682-2006-п ) від 17.05.2006
N 748 ( 748-2006-п ) від 25.05.2006 }

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що
додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756
ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид господарської діяльності | Документи, які додаються до заяви про | | видачу ліцензії для окремого виду | | господарської діяльності -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Культивування, використання рослин, засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва що містять наркотичні засоби, для державної насіннєвої інспекції про кондиційність промислових цілей та репродукційність насіння маку і конопель
засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів
засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку та конопель
засвідчена в установленому порядку копія документа про оренду землі (у разі оренди землі заявником - суб'єктом господарської діяльності)
2. Виробництво та ремонт вогнепальної засвідчені в установленому порядку копії установчих зброї невійськового призначення і документів (для юридичної особи) боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад засвідчена в установленому порядку копія документа, 4,5 міліметра і швидкістю польоту що підтверджує право власності суб'єкта кулі понад 100 метрів на секунду, господарської діяльності або оренди ним приміщення, торгівля вогнепальною зброєю де буде провадитися відповідний вид господарської невійськового призначення та діяльності
боєприпасами до неї, холодною
зброєю, пневматичною зброєю технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та калібру понад 4,5 міліметра і патронів, а також спеціальних засобів, що будуть швидкістю польоту кулі понад вироблятися суб'єктом господарської діяльності 100 метрів на секунду
дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ
3. Виробництво спеціальних засобів, засвідчені в установленому порядку копії установчих заряджених речовинами сльозоточивої документів (для юридичної особи) та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх засвідчена в установленому порядку копія документа, продаж що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарської діяльності
дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ
4. Надання послуг, пов'язаних з засвідчені в установленому порядку копії установчих охороною державної та іншої документів (для юридичної особи) власності, надання послуг з охорони
громадян засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи працівників, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності
5. Пошук (розвідка) корисних копалин засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність та стан технічного обладнання
засвідчена в установленому порядку копія договору оренди об'єкта з експлуатації (якщо цей об'єкт не належить заявнику)
6. Видобування уранових руд відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність та стан технічного обладнання
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
7. Заготівля, обробка окремих видів засвідчені в установленому порядку копії документів, ресурсоцінних відходів, збирання, що підтверджують право власності суб'єкта заготівля окремих видів відходів як господарської діяльності або оренди ним виробничих вторинної сировини (за переліками, площ (приміщень)
які визначаються Кабінетом
Міністрів України) відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
8. Операції у сфері поводження з засвідчені в установленому порядку копії документів, небезпечними відходами що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ (приміщень)
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія
засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти здійснення операцій поводження з небезпечними відходами
засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку органів державної санітарно-епідеміологічної служби про дотримання вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними відходами
засвідчена в установленому порядку копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів)
засвідчена в установленому порядку копія реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів (форма 2)
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків у разі здійснення операції перевезення небезпечних відходів
9. Виконання топографо-геодезичних, відомості за підписом заявника - суб'єкта картографічних робіт господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)
10. Діяльність арбітражних керуючих засвідчена в установленому порядку копія диплома про (розпорядників майна, керуючих вищу юридичну або економічну освіту санацією, ліквідаторів)
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
11. Проведення дезінфекційних, засвідчені в установленому порядку копії установчих дезінсекційних, дератизаційних документів (для юридичної особи) робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю) засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
12. Медична практика засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)
засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики
довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності ( v0425282-03 )
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації
документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на момент подання заяви (засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або витяг з неї, інший документ)
13. Переробка донорської крові та її засвідчені в установленому порядку копії установчих компонентів, виготовлення з них документів (для юридичної особи) препаратів засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до провадження діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації і перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня акредитації
засвідчена в установленому порядку копія договору на здійснення державного контролю за якістю донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів
засвідчені в установленому порядку копії розроблених та затверджених пускових або промислових регламентів
14. Виробництво дорогоцінних металів і засвідчена в установленому порядку копія документа, дорогоцінного каміння, що підтверджує право власності суб'єкта дорогоцінного каміння господарської діяльності або оренди ним нежитлового органогенного утворення, приміщення за місцем провадження відповідного виду напівдорогоцінного каміння господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень
15. Виготовлення виробів з засвідчена в установленому порядку копія документа, дорогоцінних металів і що підтверджує право власності суб'єкта дорогоцінного каміння, господарської діяльності або оренди ним нежитлового дорогоцінного каміння приміщення за місцем провадження відповідного виду органогенного утворення, господарської діяльності напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних відомості за підписом заявника - суб'єкта металів і дорогоцінного каміння, господарської діяльності про наявність дорогоцінного каміння матеріально-технічної бази, необхідної для органогенного утворення, провадження відповідного виду господарської напівдорогоцінного каміння діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень
16. Виготовлення бланків цінних перелік за підписом заявника - суб'єкта паперів, документів суворої господарської діяльності обладнання із зазначенням звітності його технічних характеристик
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності фахівців, які забезпечують виконання всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх кваліфікації
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності технологій та матеріалів для виготовлення бланків (включаючи виготовлення фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерацію, обробку бланків)
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності спеціальних технологій і матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності приладів та методик для контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення
засвідчена в установленому порядку інструкція щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці)
засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення)
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону виготовлювача органами внутрішніх справ
17. Збирання, первинна обробка засвідчена в установленому порядку копія документа, відходів і брухту дорогоцінних що підтверджує право власності суб'єкта металів та дорогоцінного каміння, господарської діяльності або оренди ним дорогоцінного каміння нежитлового приміщення за місцем провадження органогенного утворення, відповідного виду господарської діяльності напівдорогоцінного каміння
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про стан охорони виробничих приміщень
18. Страхова діяльність засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)
засвідчена в установленому порядку копія протоколу установчих зборів або рішення про створення страховика
довідка банку про підтвердження повної сплати статутного фонду страховика відповідно до установчих документів (у сумі, еквівалентній 100 тис. євро або 500 тис. євро), якщо внески здійснюються лише у грошовій формі. У разі коли статутний фонд страховика сплачений у розмірі 60 відсотків у грошовій формі, а решта іншими цінностями, подається довідка банку (для підтвердження сплати грошової частини) та акт аудиторської перевірки (для підтвердження сплати частини статутного фонду іншими цінностями)
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплений печаткою
засвідчена в установленому порядку копія диплома керівника про вищу освіту
довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором, якщо страховик утворений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю
правила (умови) страхування на кожний вид страхування у двох примірниках (для добровільних видів страхування) за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплені печаткою
економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплене печаткою
відомості про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплені печаткою
засвідчені в установленому порядку копії відповідних сертифікатів у випадках, визначених органом ліцензування відповідно до статті 38 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
19. Випуск та проведення лотерей засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)
список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріплений печаткою
аудиторський висновок про фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплачений статутний фонд, із зазначенням документів, які їх підтверджують
баланс, складені в установленому порядку відповідні звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу (надаються за останній звітний період)
умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб'єкта господарської діяльності
20. Централізоване водопостачання та відомості за підписом заявника - суб'єкта водовідведення господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності
технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій
21. Будівельна діяльність засвідчені в установленому порядку копії документів, (вишукувальні та проектні роботи що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, для будівництва, зведення несучих необхідний для провадження відповідного виду та огороджувальних конструкцій, господарської діяльності будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про систему контролю та управління якістю виробництва на підприємстві відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів
22. Проведення землевпорядних та засвідчені в установленому порядку копії документів, землеоцінних робіт що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи за спеціальністю, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія сертифіката на право виконання експертної оцінки земель
23. Пересилання поштових переказів, відомості щодо утворення мережі пересилання поштових простих та реєстрованих листів, переказів, простих та реєстрованих листів, поштових поштових карток, бандеролей та карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів посилок масою до 30 кілограмів і надання послуг в її межах за підписом заявника - суб'єкта господарювання
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих приміщень.
24.
25.
26.
27. Туроператорська та турагентська засвідчені в установленому порядку копії установчих діяльність документів суб'єкта господарювання із зазначенням його найменування згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (для юридичних осіб)
засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб'єкта господарювання - для туроператора
засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника чи керівника філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання - для турагента (юридичної особи)
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу)
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності
нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України "Про туризм" ( 324/95-ВР )
засвідчена в установленому порядку копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі, - для туроператорів
28. Фізкультурно-оздоровча та засвідчені в установленому порядку копії дипломів спортивна діяльність: організація штатних працівників, які безпосередньо провадять та проведення спортивних занять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, про професіоналів та любителів спорту; спеціальну освіту або підготовку в акредитованих діяльність з підготовки навчальних закладах спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні засвідчена в установленому порядку робоча програма фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, погоджена акредитованим навчальним закладом у сфері фізичної культури і спорту (у разі відсутності у навчальному закладі фахівців відповідного профілю - фахівцем, якого рекомендовано органом ліцензування)
засвідчена в установленому порядку копія паспорта спортивної споруди встановленого зразка, затверджена відповідним місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія висновку місцевого органу санітарно-епідеміологічної служби про відповідність санітарним нормам споруди (приміщення), в якій провадитиметься фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність
засвідчена в установленому порядку копія договору із страховою компанією про страхування користувачів послуг від нещасних випадків під час провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про забезпечення ним диспансерного обслуговування користувачів послуг
29. Виробництво особливо небезпечних засвідчена в установленому порядку копія документа, хімічних речовин (за переліком, що підтверджує право власності суб'єкта який визначається Кабінетом господарської діяльності або оренди ним виробничих Міністрів України) приміщень
засвідчені в установленому порядку копії позитивних висновків органів, що здійснюють контроль за охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм безпеки виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення)
засвідчена в установленому порядку копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням найменування речовини, ГОСТ або ДСТУ, технічних умов, за якими вона виготовляється
засвідчена в установленому порядку копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження
30. Виробництво пестицидів і засвідчена в установленому порядку копія документа, агрохімікатів (тільки регуляторів що підтверджує право власності суб'єкта росту рослин), оптова, роздрібна господарської діяльності або оренди ним виробничих торгівля пестицидами і приміщень (для виробництва), складських, торгових агрохімікатами (тільки приміщень (для оптової, роздрібної торгівлі) регуляторами росту рослин) копії позитивних висновків органів, що здійснюють контроль за охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм безпеки виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення і реалізації)
засвідчена в установленому порядку копія технологічного регламенту виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин)
перелік пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) (для виробництва) із зазначенням найменування, ГОСТ або ДСТУ, технічних умов, за якими вони виготовляються
засвідчена в установленому порядку копія санітарного паспорта на складське (торговельне) приміщення, який містить належним чином оформлені позитивні висновки органів, що здійснюють контроль за протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) або ці ж висновки, оформлені окремими листами зазначених органів на місце провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи із пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (для оптової, роздрібної торгівлі)
гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення оптової та роздрібної торгівлі
31. Заготівля, переробка, металургійна акт обстеження кожного зазначеного у заяві переробка металобрухту кольорових спеціалізованого підприємства або спеціалізованого і чорних металів металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
засвідчена в установленому порядку копія установчих документів суб'єкта господарської діяльності (у разі створення цим суб'єктом додаткового приймального пункту - не подається)
засвідчена в установленому порядку копія дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
довідка про відповідність суб'єкта господарської діяльності вимогам, що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства, за встановленою Держпромполітики та погодженою з Держпідприємництвом формою (у разі здійснення металургійної переробки металобрухту)
32. Розроблення, випробування, засвідчена в установленому порядку копія документа, виробництво, експлуатація що підтверджує право власності суб'єкта ракет-носіїв, космічних апаратів господарської діяльності або оренди ним виробничих та їх складових частин, наземної площ космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що відомості за підписом заявника - суб'єкта входить до складу космічного господарської діяльності про освіту і кваліфікацію сегмента супутникових систем персоналу, який залучається до провадження відповідного виду господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно- правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності обладнання, яке планується до застосування для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)
копія сертифіката відповідності Української системи сертифікації космічної техніки на об'єкти космічної діяльності (космічну техніку) та сертифікат на систему якості продукції суб'єкта господарської діяльності або висновки відповідних інститутів космічної галузі на проектну документацію (технічні завдання) та Державного науково-інженерного центру сертифікації космічної техніки на систему якості продукції суб'єкта господарської діяльності (у разі потреби)
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на розроблення, виробництво, використання (впровадження) засобів криптографічного або технічного захисту інформації (у разі розроблення космічної техніки у цьому напрямі)
засвідчена в установленому порядку копія рішення Держкомзв'язку про виділення смуг радіочастот (у разі розроблення, виробництва чи випробування космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромінюванням)
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України (у разі експлуатації космічної техніки, робота якої пов'язана з радіочастотним випромінюванням)
{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 748 ( 748-2006-п )
від 25.05.2006 }
34. Посередницька діяльність митного
брокера та митного перевізника:
посередницька діяльність митного засвідчені в установленому порядку копії установчих брокера документів (для юридичної особи)
засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму, не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
посередницька діяльність митного засвідчена в установленому порядку копія перевізника кваліфікаційного свідоцтва особи уповноваженої на декларування ( для юридичних осіб - не менш як дві особи)
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи)
засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму, не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
35. Розроблення, виготовлення засвідчені в установленому порядку копії установчих спеціальних технічних засобів для документів (для юридичної особи) зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного відомості за підписом заявника - суб'єкта отримання інформації, торгівля господарської діяльності про матеріально-технічне спеціальними технічними засобами оснащення та організаційно-технічні можливості для зняття інформації з каналів заявника для провадження відповідного виду зв'язку, інших засобів негласного господарської діяльності отримання інформації
відомості щодо дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації співробітників суб'єкта господарської діяльності, які беруть участь у провадженні відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія письмової домовленості про співробітництво суб'єктів господарської діяльності з оперативним підрозділом, який провадить оперативно-розшукову діяльність, у разі отримання суб'єктом господарської діяльності відповідної ліцензії
36. Надання послуг з перевезення засвідчена в установленому порядку копія сертифіката пасажирів і вантажів залізничним відповідності надання послуг з перевезення пасажирів транспортом і вантажів залізничним транспортом технічним умовам (технічному регламенту)
технічні умови (технічний регламент), які визначають умови і порядок надання послуги, за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності
37. Надання послуг з перевезення засвідчена в установленому порядку копія сертифіката пасажирів і вантажів експлуатанта повітряним транспортом
38. Виконання авіаційно-хімічних засвідчена в установленому порядку копія сертифіката робіт експлуатанта
39. Надання послуг з перевезення відомості за підписом заявника - суб'єкта пасажирів і вантажів господарської діяльності про відповідність автомобільним транспортом матеріально-технічної бази, необхідної для загального користування (крім підтримання належного технічного стану транспортних надання послуг з перевезення засобів та проходження технічного огляду пасажирів та їх багажу на автомобілів, забезпечення проведення медичного таксі) огляду водіїв або копії договорів на проведення цих робіт у разі відсутності власної бази та спеціалістів
Надання послуг з перевезення засвідчена в установленому порядку копія документа, пасажирів та їх багажу на що підтверджує відповідний рівень освіти посадової таксі особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів (для юридичних осіб з кількістю автомобілів 10 і більше)
список власних або орендованих транспортних засобів із зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого ДАІ, які можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних перевезень
засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності копії документів водіїв, які працюють за наймом з юридичними (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) та фізичними особами, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасність проходження медичного обстеження
засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на право керування орендованими автомобілями для юридичних осіб (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) та фізичних осіб, оформлені відповідним органом МВС
засвідчені в установленому порядку копії страхових документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових видів страхування
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників у закладах, перелік яких встановлено Мінтрансом ( для надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів), та курсів водіїв, допущених до перевезення небезпечних вантажів, у разі використання спеціалізованого рухомого складу
40. Надання послуг з перевезення довідка, що підтверджує відповідність пасажирів і вантажів річковим, матеріально-технічної бази, необхідної для морським транспортом провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчена Державною інспекцією з безпеки судноплавства
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців провідних професій, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
41. Виробництво ветеринарних засвідчені в установленому порядку копії документів, медикаментів і препаратів, оптова, які підтверджують право власності суб'єкта роздрібна торгівля ветеринарними господарської діяльності або оренди ним виробничих медикаментами і препаратами площ
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для проведення відповідного виду господарської діяльності
копія договору щодо здійснення технологічного контролю якості препаратів, засвідчена в установленому порядку
перелік ветеринарних медикаментів і препаратів, що будуть виготовлятися, за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності
42. Проведення дезінфекційних, відомості за підписом заявника - суб'єкта дезінсекційних, дератизаційних господарської діяльності про наявність робіт (на об'єктах ветеринарного матеріально-технічної бази, необхідної для контролю) провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія висновку органу державної метрологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність метрологічного забезпечення проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
засвідчена в установленому порядку копія договору з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення лабораторних досліджень
43. Ветеринарна практика відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія договору з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень
44. Виробництво лікарських засобів, для господарської діяльності з виробництва оптова, роздрібна торгівля лікарських засобів - відомості за підписом лікарськими засобами керівника суб'єкта господарювання про наявність та відповідність його матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності за формою ( z0968-03 ), встановленою МОЗ, або засвідчені суб'єктом господарювання сертифікати належної виробничої практики на всі виробничі дільниці, видані у порядку, встановленому МОЗ
для господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами - засвідчена в установленому порядку копія паспорту аптечного закладу (структурного підрозділу), складеного за формую, затвердженою Кабінетом Міністрів України 25.05.2006
45. Розроблення, виробництво, засвідчені в установленому порядку копії установчих виготовлення, зберігання, переве- документів (для юридичної особи) зення, придбання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення засвідчена в установленому порядку копія висновку наркотичних засобів, психотропних державної санітарно-епідеміологічної служби (за речовин і прекурсорів місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження відповідного виду господарської діяльності за формою, встановленою МОЗ
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, а також про рівень кваліфікації його працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів щодо виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)
довідка МВС про погодження видачі ліцензії суб'єкту господарської діяльності (видається за умови відсутності у працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, не погашеної чи не знятої судимості, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, відсутності інших даних щодо причетності цих працівників до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та забезпечення обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
висновок територіального наркологічного закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників суб'єкта господарської діяльності, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, захворювань на наркоманію, токсикоманію чи хронічний алкоголізм (для суб'єктів господарської діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
46. Виробництво вибухових речовин дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів засвідчені в установленому порядку копії документів, України) що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виготовлення вибухових матеріалів
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність місць для зберігання вибухових матеріалів або їх оренди засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або договору оренди спецавтотранспорту для перевезення вибухових матеріалів
положення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про керівництво роботами, пов'язаними з обігом вибухових матеріалів
акт контрольних обстежень
47. Розроблення, виробництво, засвідчені в установленому порядку копії документів, використання, експлуатація, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, сертифікаційні випробування, необхідний для проведення відповідного виду тематичні дослідження, експертиза, господарської діяльності ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту відомості за підписом заявника - суб'єкта інформації, надання послуг у господарської діяльності про наявність технічного галузі криптографічного захисту обладнання необхідного для провадження відповідного інформації (крім послуг виду господарської діяльності електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про атестацію приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки (у разі подання заяви на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують проведення робіт у межах відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби) методики проведення сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень та експертизи (у разі подання заяви на провадження відповідного виду господарської діяльності)
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності надрукованих дописів, а також раніше виконаних робіт, у тому числі наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських (у разі провадження виду господарської діяльності з розроблення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації)
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів на виконання робіт у галузі криптографічного захисту інформації, до яких планується залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
48. Розроблення, виробництво, засвідчені в установленому порядку копії документів, впровадження, сертифікаційні що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, випробування, ввезення, вивезення необхідний для провадження відповідного виду голографічних захисних елементів господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність технічного обладнання, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про атестацію приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують проведення робіт у межах відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби)
методики проведення сертифікаційних випробувань та експертизи (у разі провадження відповідних робіт) за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності надрукованих дописів, а також раніше виконаних робіт, у тому числі наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських (для виконання робіт з розроблення голографічних захисних елементів)
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів на виконання робіт з голографічного захисту, до яких планується залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
49. Розроблення, виробництво, відомості про кваліфікацію спеціалістів (освіта, впровадження, обслуговування, спеціальність, перепідготовка, підвищення дослідження ефективності систем і кваліфікації) засобів технічного захисту інформації, надання послуг у відомості за підписом заявника - суб'єкта галузі технічного захисту господарської діяльності про атестовані приміщення інформації та (або) об'єкти електронно-обчислювальної техніки (назва та категорія приміщень та (або) об'єктів електронно-обчислювальної техніки, ким та коли проведена атестація) у разі потреби
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності наявних засобів вимірювання, контролю, допоміжних засобів та обладнання, що забезпечують виконання обраних видів робіт (найменування, тип, заводський номер, дата останньої перевірки)
перелік за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності наявних нормативних документів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею, у разі потреби
50. Проектування, монтаж, технічне відомості за підписом керівника та печаткою заявника обслуговування засобів - суб'єкта господарської діяльності про наявність протипожежного захисту та систем матеріально-технічної бази і спеціалістів, опалення, оцінка протипожежного необхідних для провадження відповідного виду стану об'єктів господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами
засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо це вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення)
51. Проведення випробувань на пожежну відомості за підписом заявника - суб'єкта небезпеку речовин, матеріалів, господарської діяльності про наявність будівельних конструкцій, виробів і матеріально-технічної бази і спеціалістів, обладнання, а також пожежної необхідних для провадження відповідного виду техніки, пожежно-технічного господарської діяльності озброєння, продукції протипожежного призначення на засвідчені в установленому порядку копії документів, відповідність встановленим вимогам які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами
засвідчені в установленому порядку копії методик проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта обстеження метрологічного забезпечення робіт
порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС
52. Організація та утримання засвідчені в установленому порядку копії установчих тоталізаторів, гральних закладів документів (для юридичної особи)
засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд
53. Надання освітніх послуг рішення Державної акредитаційної комісії - для загальноосвітніми, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, професійно-технічними та вищими Регіональної експертної ради - для загальноосвітніх навчальними закладами навчальних закладів про спроможність навчального закладу надавати освітні послуги за заявленим видом, рівнем, напрямом (спеціальністю)
копії засновницьких документів: затверджений або зареєстрований в установленому порядку статут чи положення про навчальний заклад; рішення про створення навчального закладу; для навчальних закладів, які засновані на недержавній формі власності, засновницькі угоди з підтвердженням фінансово-майнових гарантій щодо можливості виконання навчальним закладом визначених у статуті зобов'язань
концепція про вид чи напрям освітньої діяльності, погоджена з органами державного управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій стосовно питань, що належать до їх компетенції
затверджені в установленому порядку програми освітньої діяльності за заявленим видом, рівнем чи напрямом, навчальні плани, кваліфікаційні та освітні вимоги до випускників тощо
відомості про соціальну інфраструктуру навчального закладу, кадрове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення заявлених видів, рівнів чи напрямів освітньої діяльності
документ, що підтверджує право володіння (користування) приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін, необхідний для завершення циклу навчання. У разі подання договору оренди додається документ, що підтверджує право власності орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду (оригінал або нотаріально засвідчену копію, якщо майно орендодавця не належить до державної чи комунальної власності)
висновок місцевого органу державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм, будівельних норм і нормативних документів, що регламентують порядок провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації керівника навчального закладу: копія диплома про вищу освіту, копії дипломів про наукові ступені та вчені звання (за їх наявності)*
_______________
* На отримання ліцензії навчальним закладом для кожного
відокремленого структурного підрозділу до заяви додаються всі
зазначені у цьому розділі документи.
54. Посередництво у працевлаштуванні засвідчена в установленому порядку копія документа за кордоном про освіту (для фізичної особи)
засвідчений в установленому порядку витяг з установчих документів із зазначенням виду господарської діяльності - посередництво у працевлаштуванні за кордоном (для юридичної особи)
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем*
копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником*
копія документа (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження - якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників*

______________
* Зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із
законодавством країни їх видачі та легалізовані у консульській
установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві
відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо
міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше).
55. Виробництво дисків для список керівного складу суб'єкта господарювання лазерних систем (керівник, його заступники, головний бухгалтер), із зчитування, зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної матриць посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
дані про керівника філіалу та керівників відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання, які будуть займатися діяльністю, пов'язаною з виробництвом, зберіганням або розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, із зазначення прізвища, імені та по батькові, займаної посади, робочого телефону, за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи);
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на усі приміщення, які він використовує;
заява про отримання спеціального ідентифікаційного коду (у разі, коли цей код був отриманий до моменту подання заяви);
засвідчена в установленому порядку копія документа про власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній)
56. Імпорт, експорт дисків для список керівного складу (керівник, його заступники, лазерних систем головний бухгалтер), із зазначенням прізвища, імені зчитування, матриць та по батькові, займаної посади, робочого телефону, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичної особи), свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи);
документально підтверджені відомості про власні або орендовані складські приміщення;
дані про приміщення, в яких буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування, матриць (згідно з ліцензією на імпорт дисків);
57.
58. Виготовлення засвідчені в установленому порядку копії парфумерно-косметичної установчих документів продукції з використанням спирту етилового довідка органу державної податкової служби про взяття заявника на облік як платника податків
довідка органу державної податкової служби про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб'єкта господарювання на приміщення та виробничі потужності для провадження відповідного виду господарської діяльності
довідка Держпроду про відповідність технологічного стану виробництва для провадження господарської діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, що видана на підставі акта обстеження підприємства, проведеного Держпродом разом з органом державної податкової служби
засвідчена в установленому порядку копія атестату акредитації лабораторії;
59. Оптова торгівля засвідчені в установленому порядку копії установчих насінням документів (для юридичної особи)
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
60. Виробництво, зберігання і засвідчена в установленому порядку копія атестату реалізація племінних (генетичних) про присвоєння суб'єкту господарської діяльності ресурсів, проведення генетичної статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві; експертизи походження та аномалій тварин засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщень, де буде проводитися відповідний вид господарської діяльності;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації фахівців відповідних професій, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
засвідчена в установленому порядку копія документу Державного департаменту ветеринарної медицини або його територіального органу щодо ветеринарно-санітарного стану суб'єкта господарської діяльності;
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
перелік видів генетичної експертизи племінних (генетичних) ресурсів та видів племінних (генетичних) ресурсів, що будуть вироблятися, зберігатися та реалізовуватися, - за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності для провадження відповідного виду господарської діяльності.
61. Проведення знезараження підкаран- засвідчені в установленому порядку копії установчих тинних матеріалів та об'єктів, документів які переміщуються через державний кордон та карантинні зони (для юридичної особи)
засвідчені в установленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами.
62. Діяльність, пов'язана з засвідчені в установленому порядку копії установчих виробництвом, торгівлею документів (для юридичної особи) піротехнічними засобами
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарювання
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво піротехнічних засобів
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
63. Діяльність, пов'язана з відкриттям засвідчені в установленому порядку копії установчих та функціонуванням стрілецьких документів (для юридичної особи) тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, території, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
дозвіл на об'єкт дозвільної системи

64. Транспортування нафти, засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва нафтопродуктів магістральним про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та трубопроводом, транспортування установчих документів природного і нафтового газу трубопроводами та їх розподіл копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документи, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання
перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості
перелік і місця встановлення приладів обліку
копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
65. Постачання природного газу за засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва нерегульованим тарифом про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах (баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою, та у разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії)
66. Постачання природного газу за засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва регульованим тарифом про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
довідка про обсяги постачання природного газу, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
67. Зберігання природного газу в засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва обсягах, що перевищують рівень, про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установлюваний ліцензійними установчих документів умовами
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документи, що підтверджують наявність у суб'єкта матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання
річні обсяги зберігання природного газу
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.
68. Розроблення, виготовлення, засвідчена в установленому порядку копія довідки реалізація, ремонт, модернізація та про внесення до єдиного державного реєстру утилізація озброєння, військової підприємств та організацій України техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці)
засвідчена в установленому порядку копія відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також про проходження працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, відповідного навчання

відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріально-технічної бази та персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості та нормативно-технічної документації для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення служби охорони праці або призначення відповідального працівника
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами (якщо у власності чи користуванні є такі об'єкти)
засвідчена в установленому порядку копія акта про підтвердження перевірки стану екологічно небезпечного об'єкта (якщо у власності або користуванні є такий об'єкт)
засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення мобілізаційного підрозділу або призначення працівника з питань мобілізаційної роботи (якщо заявник має мобілізаційні завдання (замовлення)
засвідчена в установленому порядку копія договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухо- небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
засвідчена в установленому порядку копія погодженого та затвердженого плану локалізації і ліквідації аварій (якщо у власності або користуванні є об'єкти підвищеної небезпеки)
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію автоматичних систем пожежогасіння
засвідчена в установленому порядку копія дозволу органу державного пожежного нагляду на провадження господарської діяльності новоствореними підприємствами
засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію локальної (об'єктової) системи виявлення загрози та оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка також забезпечує оповіщення чергових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних служб
засвідчена в установленому порядку копія договору на обов'язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою
засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на збирання, первинну переробку відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали)
засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять кольорові метали)
засвідчена в установленому порядку копія документів, що підтверджують внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (у разі провадження господарської діяльності у сфері розроблення (модернізації) озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї)
засвідчена в установленому порядку копія інструкції щодо організації перепусткового та внутрішньооб'єк- тового режиму на виробництві
69. Діяльність, пов'язана з засвідчені в установленому порядку копії установчих виробництвом автомобілів та документів (для юридичної особи) автобусів
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право на виробництво певної марки автомобілів та автобусів на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або засвідчена в установленому порядку копія договору, що надає право використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) при виробництві автомобілів та автобусів
засвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують наявність сертифікованої системи управління якістю за національними та/або міжнародними стандартами
відомості за підписом заявника-суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI) відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов

70. Організація діяльності з засвідчені в установленому порядку копії установчих проведення азартних ігор документів (для юридичної особи)
список керівного складу (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарської діяльності, скріпленим печаткою
баланс суб'єкта господарської діяльності на останню звітну дату за підписом його керівника, скріпленим печаткою
правила азартних ігор, які будуть проводитися суб'єктом господарської діяльності, у двох примірниках, затверджені цим суб'єктом та скріплені печаткою
відомості, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним грального обладнання, необхідного для провадження цього виду господарської діяльності, за підписом його керівника, скріпленим печаткою
засвідчена в установленому порядку копія положення про призовий фонд

71. Збирання, оброблення, довідка банку про підтвердження сплати статутного зберігання, захист, використання капіталу у розмірі, що передбачений Законом України інформації, яка складає кредитну "Про організацію формування та обігу кредитних історію історій" ( 2704-15 )
положення про бюро кредитних історій
72. Виробництво теплової енергії, засвідчені в установленому порядку копії установчих транспортування її магістральними документів та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання засвідчена в установленому порядку копія документа, що теплової енергії (крім певних підтверджує право власності суб'єкта господарської видів господарської діяльності у діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де сфері теплопостачання, якщо проводиться відповідний вид господарської діяльності теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, відомості заявника - суб'єкта господарської діяльності когенераційних установках та про наявність та стан технологічного обладнання і установках з використанням технічної бази для його обслуговування нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 638
( 638-2002-п ) від 17.05.2002, N 645 ( 645-2002-п ) від
17.05.2002, N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002, N 1762
( 1762-2002-п ) від 16.11.2002, N 1859 ( 1859-2002-п ) від
12.12.2002, N 204 ( 204-2003-п ) від 24.02.2003, N 797
( 797-2003-п ) від 02.06.2003, N 846 ( 846-2003-п ) від
04.06.2003, N 990 ( 990-2003-п ) від 27.06.2003, N 1548
( 1548-2003-п ) від 02.10.2003, N 267 ( 267-2004-п ) від
04.03.2004, N 307 ( 307-2004-п ) від 11.03.2004, N 772
( 772-2004-п ) від 16.06.2004, N 819 ( 819-2004-п ) від
29.06.2004, N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004, N 322
( 322-2005-п ) від 28.04.2005, N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005, N 379 ( 379-2005-п ) від 26.05.2005, N 482
( 482-2005-п ) від 16.06.2005, N 750 ( 750-2005-п ) від
18.08.2005, N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005, N 1250
( 1250-2005-п ) від 21.12.2005, N 1254 ( 1254-2005-п ) від
21.12.2005, N 223 ( 223-2006-п ) від 01.03.2006, N 387
( 387-2006-п ) від 29.03.2006, N 549 ( 549-2006-п ) від
19.04.2006, N 627 ( 627-2006-п ) від 11.05.2006, N 682
( 682-2006-п ) від 17.05.2006 }on top