Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 25, 2006754
Document 754-2006-п, previous version — Revision on December 15, 2006, on the basis - 1695-2006-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2006 р. N 754
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1695 ( 1695-2006-п ) від 08.12.2006 }

Відповідно до Указу Президента України від 27 грудня 2005 р.
N 1842 ( 1842/2005 ) "Про Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 754
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП України,
1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник
України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49,
ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590;
2004 р., N 25, ст. 1650):
1) у пункті 4 Положення про порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого
зазначеною постановою ( 459-92-п ):
в абзаці четвертому слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди";
в абзаці дев'ятому слова "та Держкомприродресурсів"
виключити;
2) у пункті 3 Положення про порядок установлення лімітів
використання природних ресурсів загальнодержавного значення
( 459-92-п ), затвердженого зазначеною постановою, слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 1993 р. N 150 ( 150-93-п ) "Про Державний фонд родовищ
корисних копалин України" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 151;
Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова
"Державний комітет природних ресурсів" в усіх відмінках замінити
словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища"
у відповідному відмінку.
3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1994 р. N 512 ( 512-94-п ) "Про загальну
класифікацію та оцінку вартості природного каміння" (ЗП України,
1994 р., N 11, ст. 272; Офіційний вісник України, 2004 р., N 25,
ст. 1650) слова "Державного комітету природних ресурсів" замінити
словами "Міністерства охорони навколишнього природного
середовища".
4. У тексті Положення про державний геологічний контроль за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 1994 р. N 801 ( 801-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2,
ст. 34; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
5. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від
12 грудня 1994 р. N 825 ( 825-94-п ) "Про затвердження переліку
матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як
плата за користування надрами" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 41;
Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25,
ст. 1650) слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити
словами "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища".
6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
12 грудня 1994 р. N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків
корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ЗП
України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному
комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству
охорони навколишнього природного середовища".
7. У тексті Положення про порядок установлення квот на
видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862
( 862-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N З, ст. 54; 1996 р., N 5,
ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687;
2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
8. У пунктах 12 і 14 Положення про порядок списання запасів
корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня
1995 р. N 58 ( 58-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 93;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., N 25,
ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
9. У тексті Порядку державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 ( 75-95-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., N 40, ст. 1687;
2004 р., N 25, ст. 1650, N 51, ст. 3345), слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
10. У тексті Положення про першовідкривачів родовищ корисних
копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
1 лютого 1995 р. N 80 ( 80-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4,
ст. 102; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687;
2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
11. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114
( 114-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2002 р., N 47, ст. 2134;
2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
12. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 1995 р. N 273 ( 273-95-п ) "Про українську
делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення
делімітації державного кордону між Україною і Республікою
Молдова" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний комітет
природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища".
13. У тексті Положення про порядок розпорядження геологічною
інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 423 ( 423-95-п ) (ЗП України, 1995 р.,
N 8, ст. 220; Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457;
2004 р., N 25, ст. 1650), та додатку до нього слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
14. У пунктах 2 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 р. N 728 ( 728-95-п ) "Про створення національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах" (ЗП України, 1996 р., N 2,
ст. 32; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943;
2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комітет природних
ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
15. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
20 червня 1996 р. N 661 ( 661-96-п ) "Про створення Державного
картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 371; Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова
"Державний комітет природних ресурсів" у всіх відмінках замінити
словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища"
у відповідному відмінку.
16. У тексті Положення про порядок розпорядження
картографічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1997 р. N 269 ( 269-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, с. 41; 1998 р.,
N 51, ст. 1892; 2004 р., N 25, ст. 1650), та додатку до нього
слово "Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
17. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. N 742 ( 742-97-п ) "Про надання спеціальних
дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного
вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р.,
N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державним
комітетом природних ресурсів" замінити словами "Міністерством
охорони навколишнього природного середовища".
18. В абзаці третьому пункту 6 та абзаці четвертому пункту 15
Порядку справляння плати за користування надрами для видобування
корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 вересня 1997 р. N 1014 ( 1014-97-п ) (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 38, с. 8; 1998 р., N 3, ст. 98;
2000 р., N 10, ст. 383, N 40, ст. 1687; 2001 р., N 29, ст. 1310,
N 44, ст. 1974; 2002 р., N 9, ст. 408; 2003 р., N 48, ст. 2529;
2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
19. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від
4 лютого 1998 р. N 118 ( 118-98-п ) "Про затвердження переліку
витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів
(родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх
розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку,
які підлягають амортизації" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 5, ст. 181; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному
комітетові природних ресурсів" замінити словами "Міністерству
охорони навколишнього природного середовища".
20. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 391 ( 391-98-п ) "Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу довкілля" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21,
ст. 933; 2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р" N 25, ст. 1650):
1) у пункті 2 постанови ( 391-98-п ) слова "Державному
комітету природних ресурсів" замінити словами "Міністерству
охорони навколишнього природного середовища";
2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою
( 391-98-п ):
в абзаці першому пункту 4 слово "Держкомприродресурсів"
виключити;
у пункті 8:
абзац другий після слів "(у районах спостережних станцій)"
доповнити словами "державне еколого-геологічне картування
території України для оцінки стану геологічного середовища та його
змін під впливом господарської діяльності";
абзац третій виключити;
в абзаці другому пункту 20 слова "та Держкомприродресурсів"
виключити;
у пункті 21 слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р. N 841 ( 841-98-п ) "Про Положення про порядок організації
та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання
контрактів на користування надрами" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 23, ст. 838; 2004 р., N 25, ст. 1650):
1) у пункті 2 постанови слова "Державний комітет природних
ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища";
2) у пункті 4 Положення, затвердженого зазначеною постановою
( 841-98-п ), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди", а слово "Мінекобезпеки" виключити.
22. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р. N 844 ( 844-98-п ) "Про затвердження основних положень
створення Державної геодезичної мережі України" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 23, ст. 845; 2004 р., N 25, ст. 1650, N 38,
ст. 2514):
1) у пункті 2 постанови ( 844-98-п ) слова "Державний комітет
природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища";
2) у тексті основних положень, затверджених зазначеною
постановою ( 844-98-п ), слова "Державний комітет природних
ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
23. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня
1998 р. N 1075 ( 1075-98-п ) "Про Порядок використання апаратури
супутникових радіонавігаційних систем під час проведення
топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних,
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2004 р., N 25,
ст. 1650):
1) у пункті 2 постанови ( 1075-98-п ) слова "Державний
комітет природних ресурсів" замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища";
2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою
( 1075-98-п ), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 1998 р. N 1641 ( 1641-98-п ) "Про організацію системи
оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з
використанням новітніх технологій" - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792
( 792-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25,
ст. 1650), слова "Державному комітету природних ресурсів" замінити
словами "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища".
25. В абзаці шостому пункту 4 Порядку встановлення нормативів
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, та його справляння, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115 ( 115-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 5, ст. 169, N 23, ст. 1044;
2000 р., N 40, ст. 1687; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2004 р., N 25,
ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
26. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня
1999 р. N 1284 ( 1284-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 29, ст. 1485; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
27. У тексті Положення про порядок надходження, збереження,
використання та обліку матеріалів Державного
картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344
( 1344-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528;
2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
28. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1999 р. N 1917 ( 1917-99-п ) "Про заходи щодо розвитку
кольорової металургії" - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова
"Державному комітету природних ресурсів" замінити словами
"Міністерству охорони навколишнього природного середовища".
29. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
9 грудня 1999 р. N 2245 ( 2245-99-п ) "Про Програму "Створення та
організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового,
нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва
нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до
2010 року" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному
комітетові природних ресурсів" замінити словами "Міністерству
охорони навколишнього природного середовища".
30. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1999 р. N 2359 ( 2359-99-п ) "Про впровадження на
території України Світової геодезичної системи координат
WGS - 84" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний
комітет природних ресурсів" замінити словами "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища".
31. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу комісію з організації
укладення та виконання угод про розподіл продукції, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 509
( 509-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 463,
N 48, ст. 2095; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1695
( 1695-2006-п ) від 08.12.2006 }

33. В абзаці сьомому пункту 6 Порядку використання земель у
зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 р. N 87 ( 87-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 5, ст. 188; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово
"Держкомприродресурсів" виключити.
34. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 р. N 149 ( 149-2001-р ) "Про спеціально
уповноважені органи для визначення та контролю особливих
властивостей та інших характеристик товарів" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2002 р., N 24, ст. 1178; 2004 р.,
N 25, ст. 1650) слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
35. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
21 червня 2001 р. N 665 ( 665-2001-п ) "Про Національну програму
"Нафта і газ України до 2010 року" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 25, ст. 1114; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова
"Державному комітету природних ресурсів" замінити словами
"Міністерству охорони навколишнього природного середовища".
36. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650):
позицію "Держкомприродресурсів" виключити;
у позиції "Мінприроди" графи "Вид витрат" і "Розмір коштів,
що спрямовуються на організацію надання послуг" доповнити
відповідно абзацами такого змісту:
"витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання,
обробки та зберігання геологічної, геодезичної та картографічної
інформації, організації і проведення конкурсів, крім оплати праці
та інших соціальних виплат";
"50 відсотків плати, одержаної за користування геологічною,
геодезичною та картографічною інформацією, яка є державною
власністю, і від її продажу".
37. У Положенні про Державну екологічну інспекцію,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
17 листопада 2001 р. N 1520 ( 1520-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 47, ст. 2084; 2004 р., N 24, ст. 1589;
2005 р., N 42, ст. 2659):
1) у пункті 3:
абзац другий після слів "використання", "поводження з
відходами", "екологічної та" і "радіаційної безпеки" доповнити
відповідно словами "відтворення та охорони", "(крім поводження з
радіоактивними відходами)", "в межах компетенції" і "заповідної
справи";
абзац третій після слова "використання" доповнити словами
"відтворення та охорони", а після слів "поводження з відходами" -
словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)";
2) у пункті 4:
у підпункті 1:
підпункт "а" після слова "використання" доповнити словами
"відтворення та охорони", а після слів "поводження з відходами" -
словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)";
підпункт "б" після слів "поводження з відходами" доповнити
словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)", а після
слів "у сфері використання" - словом "відтворення";
у підпункті 2:
абзац четвертий після слів "охорони навколишнього природного
середовища" доповнити словами "використання природних ресурсів", а
після слів "поводження з відходами" - словами "(крім поводження з
радіоактивними відходами)";
абзац п'ятий після слова "стандартизації" доповнити словом
"сертифікації", а після слів "поводження з відходами" - словами
"(крім поводження з радіоактивними відходами)";
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"видачі зупинення дії чи анулювання в установленому
законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне
використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів,
транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу,
а також встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого
впливу на стан навколишнього природного середовища";
абзац восьмий виключити;
в абзаці дев'ятому слово "запобігання" замінити словом
"попередження";
в абзаці десятому слово "галузі" замінити словом "сфері";
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) за дорученням Мінприроди бере участь у здійсненні
відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань,
віднесених до її відання, організовує в межах своїх повноважень
роботу із залученням міжнародної технічної допомоги";
підпункт 5 після слів "раціонального використання" доповнити
словами "відтворення та охорони", а після слів "(крім надр і
лісів)" - словами "поводження з відходами (крім поводження з
радіоактивними відходами)";
3) у пункті 5:
підпункт 1 після слів "раціональне використання" доповнити
словами "відтворення та охорони", а після слів "(крім надр і
лісів)" - словами "поводження з відходами (крім поводження з
радіоактивними відходами)";
у підпункті 2:
слова "обмежувати та тимчасово припиняти" замінити словами
"обмежувати чи зупиняти (тимчасово)", а слова "припинення
діяльності цих підприємств, установ і організацій" - словами
"припинення їх діяльності";
підпункт після слова "порушення" доповнити словом "ними";
у підпункті 3 слова "тимчасове припинення" замінити словами
"зупинення (тимчасово)";
у підпункті 8 слова "звертатися до суду з питань
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок" замінити словами
"подавати позови про відшкодування втрат і збитків, завданих
унаслідок";
підпункт 15 після слова "використання" доповнити словами
"відтворення та охорони", а після слів "(крім надр та лісів)" -
словами "поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами)";
4) пункт 6 після слів "Державні інспектори" доповнити словом
"України"
5) в абзаці четвертому пункту 10 слово "начальники" замінити
словом "керівники";
6) у пункті 14 слово "встановленої" замінити словом
"затвердженої".
38. У складі Координаційної ради з питань формування
національної екологічної мережі, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1603 ( 1603-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2004 р., N 25,
ст. 1650), слова "Начальник департаменту геодезії, картографії та
кадастру Держкомприродресурсів" замінити словами "Голова Державної
служби геодезії, картографії та кадастру".
39. У пунктах 14, 15, 17, 20-22, 33 і 52 Державної програми
розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583
( 583-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 935;
2004 р., N 25, ст. 1650), у складі виконавців слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Мінприроди".
40. У переліку центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Держкомприродресурсів"
та "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
41. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 37 ( 37-2003-п ) "Про затвердження Державної
науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2004 р., N 25,
ст. 1650):
1) у тексті постанови ( 37-2003-п ) слова "Державний комітет
природних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у
відповідному відмінку;
2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою
( 37-2003-п ), та додатку до неї слово "Держкомприродресурсів"
замінити словом "Мінприроди".
42. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня
2003 р. N 2028 ( 2028-2003-п ) "Про затвердження Програми
підготовки та видання Національного атласу України" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2800; 2004 р., N 25, ст. 1650):
1) в абзаці другому пункту 4 постанови ( 2028-2003-п ) слова
"Державному комітетові природних ресурсів" виключити;
2) в абзацах тринадцятому і сімнадцятому розділу 4 Програми,
затвердженої зазначеною постановою ( 2028-2003-п ), слово
"Держкомприродресурсів" виключити.on top