Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 18, 2005750
Document 750-2005-п, first version — Adoption on August 18, 2005
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2005 р. N 750
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Міністерству охорони здоров'я і Державному комітетові з
питань регуляторної політики та підприємництва привести у
тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 750
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 31,ст. 1605) такі зміни:
1) пункт 25 викласти у такій редакції:
"25. Державна служба виробництво лікарських засобів, оптова,
лікарських засобів роздрібна торгівля лікарськими засобами";
і виробів
медичного
призначення
2) доповнити перелік пунктом 25-1 такого змісту:
"25-1. Комітет з розроблення, виробництво, виготовлення,
контролю за зберігання, перевезення, придбання,
наркотиками ввезення, вивезення, відпуск, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів".
2. У пункті 4 Положення про Державну службу лікарських
засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 789
( 789-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1037,
N 40, ст. 2102; 2004 р., N 28, ст. 1882):
у підпункті 1 слова "розроблення, виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення,
вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів" виключити;
абзац третій підпункту 22 виключити.
3. Пункт 4 Положення про Комітет з контролю за наркотиками,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 вересня 2003 р. N 1446 ( 1446-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 37, ст. 1998), доповнити підпунктом 19-1
такого змісту:
"19-1) видає суб'єктам господарювання ліцензії на
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
4. У пункті 45 графи "Вид господарської діяльності" переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212;
2002 р., N 47, ст. 2148), слово "пересилання" виключити.on top