Document 744-2010-п, valid, current version — Adoption on August 11, 2010
( Last event — Entry into force, gone September 4, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 2010 р. N 744
Київ
Про використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для фінансової підтримки
друкованих періодичних видань культурологічного
та літературно-художнього напряму

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що у 2010 році:
кошти, передбачені у державному бюджеті ( 2154-17 ) для
фінансової підтримки друкованих періодичних видань
культурологічного та літературно-художнього напряму (далі -
бюджетні кошти), використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня
2007 р. N 445 ( 445-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 21, ст. 828; 2008 р., N 22, ст. 636; 2009 р., N 6, ст. 169,
N 23, ст. 757), і спрямовуються на фінансову підтримку друкованих
періодичних видань:
- культурологічного напряму, засновником яких є Міністерство
культури і туризму (державне підприємство "Редакція журналу
"Пам'ятки України: історія і культура" і "Державне підприємство -
газетно-журнальне видавництво Міністерства культури і туризму
України");
- літературно-художнього напряму.
Підставами для надання фінансової підтримки друкованим
періодичним виданням літературно-художнього напряму є їх
економічне становище, підтверджене відповідними документами
(результати фінансово-господарської діяльності за минулий рік і
планові (прогнозовані) показники на поточний рік, довідка банку
про наявність коштів на рахунку заявника на момент звернення), та
можливість здійснення необхідних видатків за рахунок власних
коштів;
операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством;
закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в установленому законом порядку.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28on top