Document 741-IV, valid, current version — Adoption on May 15, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 7, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У другому реченні частини першої статті 18 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "з наданням пріоритету
вітчизняним виробникам" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 741-IVon top