Document 7373-XI, first version — Adoption on April 14, 1989
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 17, ст. 148 )

 
     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 квітня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні злочини" і деяких інших законодавчих актів СРСР" та з метою вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05 ) такі зміни і доповнення:
 
     1. Статті 62 і 66 викласти в такій редакції:
 
     "С т а т т я 62. Заклики до повалення або зміни радянського державного і суспільного ладу
 
     Публічні заклики до повалення радянського державного і суспільного ладу або до його зміни способом, який суперечить Конституції СРСР і Конституції Української РСР, або публічні заклики перешкодити виконанню радянських законів з метою підриву політичної і економічної систем СРСР, а так само виготовлення з метою розповсюдження або розповсюдження матеріалів такого змісту -
     караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.
 
     Ті ж дії, вчинені повторно, або організованою групою осіб, або з використанням технічних засобів, призначених чи пристосованих для масового тиражування, -
     караються позбавленням волі на строк до семи років або штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.
 
     Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за завданням іноземних організацій чи їхніх представників або з використанням матеріальних цінностей чи технічних засобів, одержаних від зазначених організацій, -
     караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".
 
     "С т а т т я 66. Порушення національної і расової рівноправності
 
     Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної або расової ворожнечі чи розбрату, на приниження національної честі і гідності, а так само пряме чи посереднє обмеження прав або встановлення прямих чи посередніх переваг громадян залежно від їх расової або національної приналежності -
     караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.
 
     Ті ж дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а так само вчинені службовою особою, -
     караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.
 
     Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
     караються позбавленням волі на строк до десяти років".
 
     2. Доповнити Кодекс статтями 62-1 і 66-1 такого змісту:
 
     "С т а т т я 62-1. Заклики до вчинення злочинів проти держави
 
     Публічні заклики до зради Батьківщини, вчинення терористичного акту або диверсії -
     караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців".
 
     "С т а т т я 66-1. Образа або дискредитація державних органів і громадських організацій
 
     Публічні образи або дискредитація найвищих органів державної влади та управління СРСР і Української РСР, інших державних органів, які утворюються чи обираються З'їздом народних депутатів СРСР, Верховною Радою СРСР або З'їздом народних депутатів Української РСР Верховною Радою Української РСР, або службових осіб, які призначаються, обираються чи затверджуються З'їздом народних депутатів СРСР, Верховною Радою СРСР або З'їздом народних депутатів Української РСР, Верховною Радою Української РСР, а так само громадських організацій та їхніх загальносоюзних і республіканських органів, які створені у встановленому законом порядку і діють відповідно до Конституції СРСР, -
     караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців".
 
     3. Частину другу статті 7-1 після слів "особливо небезпечні державні злочини (статті 56 - 65)" доповнити словами "порушення національної і расової рівноправності при обтяжуючих обставинах (стаття 66 частини 2 і 3)".
 
     4. Статтю 187-1 з Кодексу виключити.
 
     II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
 
     1. У пункті 1 статті 34 цифри "58 - 65" замінити цифрами "58 - 62, 62-1, 63 - 65", у пункті 2 цієї статті цифри "66 - 68" замінити цифрами "66, 66-1, 67, 68"; з пункту 3 виключити цифри "187-1".
 
     2. Частину першу статті 112 після цифр "66" доповнити цифрами "66-1", а після цифр "56 - 62" - цифрами "62-1"; з цієї частини виключити цифри "187-1".

 
         Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1989 р.
N 7373-XIon top