Document 734-VIII, valid, current version — Adoption on November 3, 2015
( Last event — Entry into force, gone November 26, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.451)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у частині другій статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "другим - четвертим" замінити словами "другим - п’ятим";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

статтю 41 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 слова і цифри "частинами першою - четвертою статті 41" замінити словами і цифрами "частинами першою - четвертою та сьомою статті 41";

абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - четверта статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" пункту 1 частини першої статті 255 після слів "частини перша - четверта" доповнити словом "сьома".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2015 року
№ 734-VIII
on top