Document 732-VIII, valid, current version — Adoption on October 8, 2015
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2016. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.450)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 20-3 такого змісту:

"20-3) державне фінансове забезпечення політичних партій у формах, визначених законом".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 жовтня 2015 року
№ 732-VIII
on top