Document 731-2009-п, first version — Adoption on July 17, 2009
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2009 р. N 731
Київ
Про внесення змін до пункту 53
Правил користування електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Пункт 53 Правил користування електричною енергією для
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40,
ст. 1806; 2006 р., N 1-2, ст. 37; 2007 р., N 42, ст. 1675),
викласти в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 731
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 53 Правил користування
електричною енергією для населення ( 1357-99-п )

Пункт 53 викласти у такій редакції:
"53. У разі виявлення представником енергопостачальника
порушення споживачем правил користування електричною енергією, у
тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається
акт, який підписується представником енергопостачальника та
споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий
залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до
акта свої зауваження.
У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка
про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три
представники енергопостачальника.
Акт про порушення цих Правил розглядається комісією з
розгляду актів, що утворюється енергопостачальником і складається
не менш як з трьох уповноважених представників
енергопостачальника.
Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з
розгляду актів.
Енергопостачальник повідомляє споживача не пізніше ніж за 20
календарних днів до дня засідання комісії про його час і дату.
Акт про порушення цих Правил не розглядається у разі
неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживача про час і
дату засідання комісії.
Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом,
копія якого видається споживачу.
У протоколі зазначається інформація про причетність споживача
до порушення цих Правил.
У разі причетності споживача до порушення цих Правил у
протоколі зазначаються:
відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної
енергії;
розрахунок проведених нарахувань з посиланням на відповідні
пункти цих Правил та затвердженої постановою НКРЕ від 4 травня
2006 р. N 562 ( z0782-06 ) Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачами правил користування електричною енергією.
У разі відмови споживача від сплати вартості необлікованої
електричної енергії енергопостачальник звертається з позовом до
суду та має право припинити постачання електричної енергії після
прийняття судом рішення на користь енергопостачальника (крім
випадку виявлення факту самовільного підключення).
Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди
щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження
приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому
законодавством порядку.".on top