Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 14, 2019730
Document 730-2019-п, valid, current version — Adoption on August 14, 2019
( Last event — Entry into force, gone August 22, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. № 730
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 730

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 4-1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 2016 р., № 2, ст. 73; 2017 р., № 67, ст. 1987, № 94, ст. 2855; 2018 р., № 42, ст. 1499), після слів “Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту” доповнити словами “, “Державний центр олімпійської підготовки із стрибків у воду”.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 “Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, суб’єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 67, ст. 2209; 2017 р., № 67, ст. 1987):

1) після позиції

“Державна установа “Державний центр олімпійської підготовки з біатлону”, м. Чернігів”

доповнити додаток такою позицією:

“Державна установа “Державний центр олімпійської підготовки із стрибків у воду”, м. Київ”;

2) позиції

“Державна установа “Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, м. Суми

Державна установа “Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, м. Луцьк”

замінити такими позиціями:

“Державна установа “Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, м. Луцьк

Державна установа “Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, м. Суми”.

3. У пункті 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 94, ст. 2855) слова “працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту” замінити словами “працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики, із зимових видів спорту та із стрибків у воду”.

4. У додатках до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621):

1) в абзаці п’ятому пункту 5 додатка 2 графу “Значення показника” викласти в такій редакції:

“Значення показника

усього

2017

2018

2019

2020

19

16

18

19

19”;

2) абзац п’ятий пункту 5 додатка 3 викласти в такій редакції:

“кількість центрів олімпійської підготовки

одиниць

19

16

18

19

19”.
on top