Document 73/98-ВР, valid, current version — Adoption on February 4, 1998
( Last event — Entry into force, gone February 25, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 24, ст.139 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 188-9 такого змісту: "Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію,
метрологію та сертифікацію або створення перешкод для діяльності
цих органів, а також невиконання вимог приписів, пов'язаних з
порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості
продукції, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Частину першу статті 244-7 ( 80732-10 ) після цифр "172-1"
доповнити цифрами "188-9".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1998 року
N 73/98-ВРon top