Document 73-V, first version — Adoption on August 3, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 17 Закону
України "Про Конституційний Суд України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 42, ст.383 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину третю статті 17 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 49, ст. 272) викласти в такій редакції:
"Суддя Конституційного Суду України складає присягу на
засіданні Верховної Ради України, яке проводиться за участю
Президента України, а також Прем'єр-міністра України, Голови
Верховного Суду України або осіб, які виконують їх повноваження".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких постанов Верховної Ради України:
1) у частині п'ятій статті 212 Регламенту Верховної Ради
України ( 3547-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
NN 23-25, ст. 202) слова "судді Конституційного Суду України"
виключити;
2) у пункті 4 Постанови Верховної Ради України від
14 грудня 2005 року ( 3193-15 ) "Про порядок складення у Верховній
Раді України присяги суддею Конституційного Суду України"
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 70) слова "не
пізніше одного місяця з дня її призначення на цю посаду"
виключити.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 73-Von top