Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Terms, Allocation on September 16, 2015727
Document 727-2015-п, valid, current version — Revision on December 27, 2018, on the basis - 1080-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 727
Київ

Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 833 від 13.10.2015
№ 41 від 04.02.2016
№ 420 від 14.07.2016
№ 707 від 22.09.2016
№ 873 від 15.11.2017
№ 1080 від 18.12.2018}

Відповідно до пункту 19 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання стабілізаційної дотації  з державного бюджету місцевим бюджетам;

розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами в обсязі 1000000 тис. гривень.

1-1. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 500000 тис. гривень згідно з додатком 1.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 41 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 420 від 14.07.2016}

1-2. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту в обсязі 97994,6 тис. гривень згідно з додатком 2.

{Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ № 420 від 14.07.2016}

1-3. Затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами в обсязі 1402005,4 тис. гривень згідно з додатком 3.

{Постанову доповнено пунктом 1-3 згідно з Постановою КМ № 707 від 22.09.2016}

1-4. Затвердити розподіл у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 900000 тис. гривень згідно з додатком 4.

{Постанову доповнено пунктом 1-4 згідно з Постановою КМ № 873 від 15.11.2017}

1-5. Затвердити розподіл у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 200000 тис. гривень згідно з додатком 5.

{Постанову доповнено пунктом 1-5 згідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2018}

2. Обласним, районним державним адміністраціям:

забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

вжити заходів до збалансування місцевих бюджетів у процесі їх виконання, спрямувавши у разі потреби власні ресурси на видатки, зазначені в абзаці другому цього пункту;

здійснити розподіл коштів, визначених у пункті 1-1 цієї постанови, між обласними бюджетами та бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 41 від 04.02.2016}

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів, зазначених у пункті 2 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - дотація).

2. Головним розпорядником дотації є Мінфін.

3. Дотація спрямовується на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли у зв’язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

4. У 2015 році дотація розподіляється у два етапи:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 41 від 04.02.2016}

перший етап - між місцевими бюджетами у таких пропорціях:

- не менш як 20 відсотків - для обласних бюджетів;

- не більш як 80 відсотків - для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

другий етап - між обласними бюджетами.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 833 від 13.10.2015}

4-1. У 2016 році дотація розподіляється у кілька етапів.

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 41 від 04.02.2016}

5. Дотація надається:

бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах;

обласним бюджетам - для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями.

6. Дотація не надається місцевим бюджетам населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090).

Відповідні показники чисельності наявного населення та доходів бюджетів населених пунктів, зазначених в абзаці першому цього пункту, під час розрахунку обсягів дотації не враховуються.

7. У 2015 році розрахунок обсягу дотації на першому етапі здійснюється за такими формулами:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 833 від 13.10.2015; в редакції Постанови КМ № 41 від 04.02.2016}

1) для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій:

Strozrіm(r,otg) = Fdim(r,otg) х K pokrim(r,otg),

де Strozrіm(r,otg) - розрахунковий обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій;

Fdim(r,otg) - розрахунковий обсяг диспропорції бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:

Fdim(r,otg) = Dіm(r,otg) х Iav / Iіm(r,otg) - D іm(r,otg),

де Dim(r,otg) - фактичні надходження доходів бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), зазначених у пункті 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;

Iav - середній показник індексу відносної податкоспроможності бюджетів міст обласного значення (районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій). Iav визначається за такою формулою:

Iav = ΣIіm(r,otg)/ n,

де Iіm(r,otg) - індекс відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), який визначається за такою формулою:

Iіm(r,otg) = (Dіm(r,otg)/ Nim(r,otg)) / (ΣDіm(r,otg) / ΣNim(r,otg)),

де Nim(r,otg) - чисельність наявного населення міста обласного значення (району, об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) станом на 1 січня поточного бюджетного періоду. У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII, від 20 травня 2015 р. 457-VIII і № 458-VIII;

n - кількість індексів відносної податкоспроможності бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій);

Kpokrim(r,otg) - коефіцієнт пропорційного розподілу. На 2015 рік Kpokrim(r,otg) = 0,8.

Обсяг дотації для бюджету міста обласного значення, районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій (Stіm(r,otg)), обчислюється за такими формулами:

якщо Strozr іm(r,otg) > (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) – Rdim(r,otg)) x K rr, Stіm(r,otg) = (Dim(r,otg) + Bdim(r,otg) – Rdim(r,otg)) x Krr,

якщо Strozr іm(r,otg) (D im(r,otg) + Bdim(r,otg) – R dim(r,otg)) x Krr, Stіm(r,otg) = Strozr іm(r,otg),

де Bdim(r,otg) - обсяг базової дотації, що надійшла з державного бюджету до бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій) за звітний період поточного року;

Rdim(r,otg) - обсяг реверсної дотації бюджету міста обласного значення (районного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій), перерахованої до державного бюджету за звітний період поточного року;

Krr - коефіцієнт рівномірного розподілу. На 2015 рік Krr = 0,1;

2) для обласного бюджету (Stіо):

Stіо = Stzo х P,

де Stzo - розрахунковий обсяг дотації, передбаченої для обласних бюджетів, який визначається за такою формулою:

Stzo = St – ΣStіm(r,otg),

де St - обсяг дотації, що підлягає розподілу;

P - показник питомої ваги наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, що визначається за такою формулою:

P = Nіo/ΣN,

де N - загальна чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.

У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої цих областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII, від 20 травня 2015 р. № 457-VIII і № 458-VIII.

8. У 2015 році розрахунок обсягу дотації на другому етапі для обласних бюджетів здійснюється за такою формулою:

Strozrim(ob) = Stzo2 х Pipr(ob),

де Strozrim(ob) - розрахунковий обсяг дотації для обласного бюджету;

Stzo2 - обсяг дотації, передбачений для розподілу між обласними бюджетами на другому етапі;

Pipr(ob) - показник питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області у поточному році, який визначається за такою формулою:

Pipr(ob) = Ipr(ob)/ Ipr(ob),

де Ipr(ob) - приведений індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Ipr(ob) = 1 + (1– Iоb),

де Iob - індекс відносної податкоспроможності місцевих бюджетів області, який визначається за такою формулою:

Iob = (Dob/Nob)) / (Dob/Nob),

де Dob - фактичні надходження доходів місцевих бюджетів області, зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 Бюджетного кодексу України, за звітний період поточного року;

Nob - чисельність наявного населення області станом на 1 січня поточного бюджетного періоду.

У 2015 році використовується показник чисельності наявного населення населених пунктів Донецької та Луганської областей з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої таких областей відповідно до постанов Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII та від 20 травня 2015 р. № 457-VIII і 458-VIII.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 833 від 13.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 41 від 04.02.2016}

8-1. У 2016 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам у обсязі 1402005,4 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 707 від 22.09.2016}

8-2. У 2017 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 900000 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

{Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 873 від 15.11.2017}

8-3. У 2018 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 200000 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.

{Порядок доповнено пунктом 8-3 згідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2018}

9. Казначейство:

перераховує дотацію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

щомісяця до 10 числа інформує Мінфін про перераховані суми коштів у розрізі місцевих бюджетів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2015 рік між місцевими бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації

09202000000

м. Болехів

1 006,1

23202000000

м. Ватутiне

748,1

14202000000

м. Вознесенськ

285,2

18202000000

м. Глухів

1 704,2

05207000000

м. Дзержинськ

3 151,9

13203000000

м. Дрогобич

4 675

17202000000

м. Дубно

1 106,8

20202000000

м. Ізюм

2 608,2

22202000000

м. Кам’янець-Подiльський

3 602,8

03203000000

м. Ковель

242,7

09204000000

м. Коломия

3 198,7

05215000000

м. Костянтинівка

1 905,7

18204000000

м. Лебедин

1 284,3

16204000000

м. Лубни

21,7

20205000000

м. Люботин

1 164

08204000000

м. Мелітополь

4 757,3

02205000000

м. Могилів-Подільський

1 647,6

25202000000

м. Ніжин

1 163,5

13205000000

м. Новий Розділ

1 625,8

03204000000

м. Нововолинськ

608

04208000000

м. Новомосковськ

3 408,3

11203000000

м. Олександрія

4 380,8

17204000000

м. Острог

521,7

14204000000

м. Первомайськ (Миколаївська область)

3 239,2

20206000000

м. Первомайський

1 547,7

10208000000

м. Ржищів

367,3

11204000000

м. Світловодськ

2 713,9

15206000000

м. Теплодар

423,7

08205000000

м. Токмак

1 473,2

23206000000

м. Умань

4 016,1

02206000000

м. Хмільник

230,2

19202000000

м. Чортків

1 472

18207000000

м. Шостка

3 987,4

09205000000

м. Яремче

320,2

15301000000

Ананьївський район

1 245,6

06301000000

Андрушівський район

1 509,1

05302000000

Аpтемівський район

2 342,1

15302000000

Арцизький район

2 060,1

15303000000

Балтський район

1 950,6

06302000000

Баранівський район

1 873,6

20302000000

Барвінківський район

1 073,3

10301000000

Баришiвський район

1 087,3

02301000000

Барський район

2 518,4

14302000000

Баштанський район

1 857,7

06303000000

Бердичівський район

1 238,2

08301000000

Бердянський район

997,8

07301000000

Берегівський район

2 386

19301000000

Бережанський район

2 020,7

14303000000

Березанський район

1 100,1

15304000000

Березівський район

1 602,1

17301000000

Березнiвський район

3 028,3

14304000000

Березнегуватський район

993,7

21301000000

Бериславський район

1 896,1

02302000000

Бершадський район

2 684,8

15305000000

Білгород-Дністровський район

2 642,8

12302000000

Біловодський район

1 265,2

22301000000

Бiлогiрський район

1 339,5

21302000000

Білозерський район

3 455

12303000000

Білокуракинський район

767,3

18301000000

Бiлопiльський район

2 504,4

15306000000

Біляївський район

4 745,5

20303000000

Близнюківський район

866,5

11301000000

Бобринецький район

1 091,5

25302000000

Бобровицький район

532

20304000000

Богодухівський район

1 903,2

09301000000

Богородчанський район

3 118,6

10303000000

Богуславський район

1 601,6

15307000000

Болградський район

2 937

25303000000

Борзнянський район

1 521,3

20305000000

Борівський район

804,7

10305000000

Бородянський район

2 959,9

19302000000

Борщівський район

3 020,5

14305000000

Братський район

836,2

13301000000

Бродівський район

2 772,7

06304000000

Брусилівський район

669,1

18302000000

Буринський район

1 135,5

13302000000

Буський район

2 196,7

19303000000

Бучацький район

2 787,2

20306000000

Валківський район

1 549,1

04302000000

Василькiвський район (Дніпропетровська область)

1 431,1

16301000000

Великобагачанський район

117,3

07302000000

Великоберезнянський район

1 271,8

08303000000

Великобілозерський район

263

21303000000

Великолепетиський район

808

15308000000

Великомихайлівський район

1 399,9

05303000000

Великоновосілківський район

1 971,4

21304000000

Великоолександрівський район

1 191,8

18303000000

Великописарівський район

964,2

04303000000

Верхньоднiпровський район

884,5

21305000000

Верхньорогачицький район

530,5

09302000000

Верховинський район

1 357,3

14306000000

Веселинівський район

1 124,9

08304000000

Веселівський район

951,3

24301000000

Вижницький район

2 475,6

07303000000

Виноградівський район

6 413,6

21306000000

Високопільський район

710,9

08305000000

Вільнянський район

2 320,2

11302000000

Вільшанський район

562,3

02303000000

Вінницький район

1 322,3

22302000000

Вiньковецький район

1 165,2

20308000000

Вовчанський район

2 295,4

14307000000

Вознесенський район

1 490

05304000000

Волноваський район

2 630,6

07304000000

Воловецький район

1 126,1

05305000000

Володаpський район (Донецька область)

1 286,3

03301000000

Володимир-Волинський район

1 264,3

17302000000

Володимирецький район

2 756,2

22303000000

Волочиський район

392,1

14308000000

Врадіївський район

824

11303000000

Гайворонський район

1 841,6

09303000000

Галицький район

1 926,7

21307000000

Генічеський район

2 789,3

24302000000

Герцаївський район

1 382

24303000000

Глибоцький район

3 164,9

18304000000

Глухiвський район

1 226,8

21308000000

Голопристанський район

2 019,3

21309000000

Горностаївський район

968,3

09304000000

Городенківський район

2 371,4

23301000000

Городищенський район

1 960,7

25305000000

Городнянський район

1 410,2

13303000000

Городоцький район (Львівська область)

3 298,5

22304000000

Городоцький район (Хмельницька область)

2 317,2

03302000000

Горохівський район

2 389,8

17303000000

Гощанський район

1 601

19304000000

Гусятинський район

2 425,2

20309000000

Дворічанський район

897,7

17304000000

Демидiвський район

650,8

22305000000

Деражнянський район

1 562,4

20310000000

Дергачівський район

4 810,9

11306000000

Долинський район (Кіровоградська область)

1 501,1

14309000000

Доманівський район

1 187,9

23302000000

Драбiвський район

1 713,1

13304000000

Дрогобицький район

3 144,5

17305000000

Дубенський район

1 968,6

17306000000

Дубровицький район

2 210,3

22306000000

Дунаєвецький район

2 867,1

14310000000

Єланецький район

653,3

06307000000

Ємільчинський район

1 602,8

23303000000

Жашкiвський район

514,8

13305000000

Жидачівський район

2 947,7

06308000000

Житомирський район

102,5

02305000000

Жмеринський район

1 508,8

13306000000

Жовківський район

5 106,1

19305000000

Заліщицький район

2 077,1

08307000000

Запорізький район

2 603,5

17307000000

Зарiчненський район

1 541,2

24304000000

Заставнівський район

2 123,2

20311000000

Зачепилівський район

666,3

19306000000

Збаразький район

2 497,3

19307000000

Зборівський район

1 775,1

23304000000

Звенигородський район

2 252,8

17308000000

Здолбунiвський район

2 784,1

20312000000

Зміївський район

2 703,4

13307000000

Золочівський район (Львівська область)

3 589

20313000000

Золочівський район (Харківська область)

1 137,7

03303000000

Іваничівський район

483,7

15309000000

Іванівський район (Одеська область)

1 208,1

21310000000

Іванівський район (Херсонська область)

707

15310000000

Ізмаїльський район

2 203,6

22307000000

Iзяславський район

2 228,1

02306000000

Іллінецький район

845,5

07305000000

Іршавський район

4 392

14312000000

Казанківський район

831,2

21311000000

Каланчацький район

1 004,9

02307000000

Калинівський район

3 137,3

09306000000

Калуський район

2 802,7

22308000000

Кам’янець-Подiльський район

3 364,5

08308000000

Кам’янсько-Дніпровський район

1 901,5

03304000000

Камінь-Каширський район

2 707,3

23306000000

Кам’янський район

1 361,4

21312000000

Каховський район

1 603,1

24305000000

Кельменецький район

1 767,8

03305000000

Ківерцівський район

3 202,9

15311000000

Кілійський район

2 538,2

24306000000

Кіцманський район

2 928,7

16308000000

Кобеляцький район

1 608,2

03306000000

Ковельський район

1 822,7

15312000000

Кодимський район

1 637,5

16309000000

Козельщинський район

128,2

19308000000

Козівський район

1 707,3

02308000000

Козятинський район

2 057,8

09307000000

Коломийський район

4 238,2

11309000000

Компаніївський район

721,3

18305000000

Конотопський район

1 495,3

17309000000

Корецький район

1 436,6

25308000000

Коропський район

1 048,8

06310000000

Коростишівський район

1 919,5

09308000000

Косівський район

3 755,2

17310000000

Костопiльський район

3 016,9

15314000000

Котовський район

1 266,8

22309000000

Красилiвський район

1 572,1

20318000000

Краснокутський район

1 403,6

15315000000

Красноокнянський район

962,5

18306000000

Краснопільський район

1 419,9

19309000000

Кременецький район

3 075,9

16310000000

Кременчуцький район

1 935,2

12305000000

Кремінський район

1 753

14313000000

Кривоозерський район

1 368

04305000000

Криворiзький район

2 035,3

04306000000

Криничанський район

1 590,2

18307000000

Кролевецький район

1 830,5

08309000000

Куйбишевський район

163

25310000000

Куликівський район

815,9

20319000000

Куп’янський район

1 087,5

19310000000

Лановецький район

1 290,4

18308000000

Лебединський район

1 051

22310000000

Летичiвський район

1 432,3

02310000000

Липовецький район

1 798,1

18309000000

Липоводолинський район

522,7

23310000000

Лисянський район

1 117,4

02311000000

Літинський район

1 792,7

20320000000

Лозівський район

1 314,6

03307000000

Локачинський район

994,5

16312000000

Лубенський район

1 599,6

06311000000

Лугинський район

778,1

06312000000

Любарський район

1 317,8

15316000000

Любашівський район

1 366,3

03309000000

Любешівський район

1 588,8

03310000000

Любомльський район

1 893

05309000000

Маp’їнський район

3 509,4

04307000000

Магдалинiвський район

204,7

06313000000

Малинський район

206,5

03311000000

Маневицький район

2 673,1

23311000000

Манькiвський район

1 349

04308000000

Межiвський район

1 202

08310000000

Мелітопольський район

2 273,6

25311000000

Менський район

1 720

13309000000

Миколаївський район (Львівська область)

2 775,6

15317000000

Миколаївський район (Одеська область)

664,7

08311000000

Михайлівський район

1 346,1

07306000000

Міжгірський район

2 146,3

12308000000

Міловський район

716,2

17311000000

Млинiвський район

1 700,3

02312000000

Могилів-Подільський район

1 493,5

23312000000

Монастирищенський район

1 751

19311000000

Монастириський район

1 278,8

13310000000

Мостиський район

2 699,9

07307000000

Мукачівський район

4 467,6

02313000000

Мурованокуриловецький район

1 232,1

04309000000

Нiкопольський район

2 000,6

09309000000

Надвірнянський район

5 764,2

06314000000

Народицький район

473,7

18310000000

Недригайлівський район

1 147,5

02314000000

Немирівський район

2 176,3

21313000000

Нижньосірогозький район

776,6

25312000000

Ніжинський район

1 228,4

25313000000

Новгород-Сіверський район

654

11312000000

Новоархангельський район

1 172,7

14315000000

Новобузький район

1 399

20321000000

Нововодолазький район

1 587,2

21314000000

Нововоронцовський район

918,8

06315000000

Новоград-Волинський район

2 200,9

11313000000

Новомиргородський район

759,2

14316000000

Новоодеський район

1 517,8

12310000000

Новопсковський район

1 807,5

24307000000

Новоселицький район

3 337,1

21315000000

Новотроїцький район

1 679,2

11314000000

Новоукраїнський район

1 094,8

22311000000

Новоушицький район

1 430,2

25314000000

Носівський район

1 403,4

06316000000

Овруцький район

3 039,9

06317000000

Олевський район

1 976,9

05311000000

Олександрівський район (Донецька область)

916,2

11315000000

Олександрівський район (Кіровоградська область)

644,8

11317000000

Онуфріївський район

878,6

02315000000

Оратівський район

1 133

08313000000

Оріхівський район

2 134,6

17312000000

Острозький район

1 175,3

14317000000

Очаківський район

765,2

05312000000

Пеpшотравневий район

1 196,4

14318000000

Первомайський район (Миколаївська область)

899,3

13311000000

Перемишлянський район

1 940,7

07308000000

Перечинський район

1 443,9

20323000000

Печенізький район

488,9

16318000000

Пирятинський район

1 464,9

19312000000

Підволочиський район

2 108,6

19313000000

Підгаєцький район

842,7

02316000000

Піщанський район

728,8

02317000000

Погребищенський район

1 384

04314000000

Покровський район

1 663

10318000000

Полiський район

265,5

22312000000

Полонський район

2 036

16319000000

Полтавський район

3 368,8

12312000000

Попаснянський район

3 139,8

06318000000

Попільнянський район

808,8

08315000000

Приазовський район

1 217,9

25315000000

Прилуцький район

1 944,9

08316000000

Приморський район

1 355,9

13312000000

Пустомитівський район

6 104,1

18312000000

Путивльський район

1 316,7

24308000000

Путильський район

1 218,4

04315000000

П’ятихатський район

2 127

13313000000

Радехівський район

2 133,5

17313000000

Радивилiвський район

1 868,2

06319000000

Радомишльський район

1 418,1

03312000000

Ратнівський район

2 369,6

07309000000

Рахівський район

4 126

15319000000

Ренійський район

1 726,7

17314000000

Рiвненський район

4 102,7

25316000000

Ріпкинський район

1 439,9

09310000000

Рогатинський район

1 909,7

03313000000

Рожищенський район

1 912,2

09311000000

Рожнятівський район

3 468,6

15320000000

Роздільнянський район

2 585,1

17315000000

Рокитнiвський район

2 526,8

06306000000

Романівський район

1 325,1

18313000000

Роменський район

1 179

06320000000

Ружинський район

1 247

15321000000

Савранський район

864,6

13314000000

Самбірський район

3 183

15322000000

Саратський район

2 032,9

17316000000

Сарненський район

5 031,1

20324000000

Сахновщинський район

1 060,7

07310000000

Свалявський район

2 698,6

12313000000

Сватівський район

1 342,5

11319000000

Світловодський район

633,6

16321000000

Семенівський район (Полтавська область)

829

25317000000

Семенівський район (Чернігівська область)

876,7

18314000000

Середино-Будський район

763,1

04316000000

Синельникiвський район

1 787,7

21316000000

Скадовський район

2 191,5

13315000000

Сколівський район

2 474,6

22313000000

Славутський район

1 409,7

05313000000

Слов’янський район

1 487,6

23313000000

Смiлянський район

1 433,8

14319000000

Снігурівський район

1 925,8

09312000000

Снятинський район

2 790,7

24309000000

Сокирянський район

1 945

04317000000

Солонянський район

1 815

25318000000

Сосницький район

844,9

04318000000

Софiївський район

981,9

25319000000

Срібнянський район

525

12315000000

Станично-Луганський район

1 595

03314000000

Старовижівський район

1 397,3

22314000000

Старокостянтинiвський район

1 503,9

13317000000

Старосамбірський район

3 341,2

22315000000

Старосинявський район

975,3

24310000000

Сторожинецький район

4 326,1

18315000000

Сумський район

2 999,3

23314000000

Тальнiвський район

1 582,2

10322000000

Таращанський район

1 370,9

15323000000

Тарутинський район

1 858

15324000000

Татарбунарський район

1 644,4

22316000000

Теофiпольський район

1 396,8

02318000000

Теплицький район

1 250,8

19314000000

Теребовлянський район

2 994,9

19315000000

Тернопільський район

1 482

10323000000

Тетiївський район

1 595,2

02319000000

Тиврівський район

2 151,8

09313000000

Тисменицький район

3 834

09314000000

Тлумацький район

2 071,9

08318000000

Токмацький район

988,7

04319000000

Томакiвський район

1 135,9

02320000000

Томашпільський район

1 619,4

02321000000

Тростянецький район (Вінницька область)

509,8

02322000000

Тульчинський район

3 054,3

03315000000

Турійський район

1 230,2

13319000000

Турківський район

2 176,7

07311000000

Тячівський район

8 058,8

11320000000

Ульяновський район

1 002,6

11321000000

Устинівський район

583,8

10324000000

Фастiвський район

1 401,7

15325000000

Фрунзівський район

827,3

20325000000

Харківський район

9 158,5

22317000000

Хмельницький район

2 538,2

02323000000

Хмільницький район

1 937,1

24311000000

Хотинський район

2 679

23316000000

Христинiвський район

162,8

07313000000

Хустський район

3 956,8

04320000000

Царичанський район

1 287,5

21317000000

Цюрупинський район

3 299,9

21318000000

Чаплинський район

1 540,8

22318000000

Чемеровецький район

2 000

06321000000

Червоноармійський район

1 015,5

23317000000

Черкаський район

3 750,5

02324000000

Чернівецький район

1 052,9

08319000000

Чернігівський район (Запорізька область)

808,6

06322000000

Черняхівський район

1 353,6

02325000000

Чечельницький район

946,3

23318000000

Чигиринський район

1 298,3

23319000000

Чорнобаївський район

308,2

16323000000

Чорнухинський район

391,6

19316000000

Чортківський район

2 081,4

20326000000

Чугуївський район

2 171,9

06323000000

Чуднівський район

1 714,9

16324000000

Чутівський район

775,6

02326000000

Шаргородський район

2 587,3

03316000000

Шацький район

772,1

20327000000

Шевченківський район

820,1

22319000000

Шепетiвський район

1 742,5

04321000000

Широкiвський район

1 161,8

15326000000

Ширяївський район

1 138,4

18317000000

Шосткинський район

961,9

23320000000

Шполянський район

1 921,5

19317000000

Шумський район

1 475,2

25322000000

Щорський район

1 206,2

08320000000

Якимівський район

1 555,8

02327000000

Ямпільський район (Вінницька область)

2 002,4

18318000000

Ямпільський район (Сумська область)

1 168

22320000000

Ярмолинецький район

1 495,8

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

12 354,5

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

8 000,1

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

25 134,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

15 048,6

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

9 634,3

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

9 662

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

13 546,1

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

10 605,3

10100000000

Обласний бюджет Київської області

13 264,7

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

7 521,9

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

5 515,7

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

19 467,1

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

8 931,5

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

18 382,7

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

11 114,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

8 907

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

8 617,8

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

8 207,3

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

20 951,4

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

8 191,5

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

9 981,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

9 602,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

6 980,1

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

8 097,8

Усього1 000 000Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації


Обласний бюджет:


02100000000

Вінницької області

10 739,5

03100000000

Волинської області

14 807,6

04100000000

Дніпропетровської області

91 029,1

05100000000

Донецької області

31 285,6

06100000000

Житомирської області

12 952,7

07100000000

Закарпатської області

15 506,4

08100000000

Запорізької області

15 825,4

09100000000

Івано-Франківської області

17 750,7

10100000000

Київської області

10 139,9

11100000000

Кіровоградської області

11 803,7

12100000000

Луганської області

6 627,5

13100000000

Львівської області

43 505,5

14100000000

Миколаївської області

3 914,1

15100000000

Одеської області

29 454,8

16100000000

Полтавської області

8 086,8

17100000000

Рівненської області

34 214,3

18100000000

Сумської області

28 454,9

19100000000

Тернопільської області

12 420,2

20100000000

Харківської області

30 053,6

21100000000

Херсонської області

24 150,8

22100000000

Хмельницької області

18 237,2

23100000000

Черкаської області

13 884,6

24100000000

Чернівецької області

3 986,5

25100000000

Чернігівської області

11 168,6

Усього500 000

{Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 41 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 420 від 14.07.2016}
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між бюджетами міст обласного значення для спрямування на видатки на професійно-технічну освіту

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації

02206100000

м. Хмільник

5105,9

03204100000

м. Нововолинськ

6084

09204100000

м. Коломия

9440,6

10208100000

м. Ржищів

2764,6

11203100000

м. Олександрія

8107,4

13203100000

м. Дрогобич

8554,5

13205100000

м. Новий Розділ

3513,8

13207100000

м. Стрий

18781,2

13209100000

м. Червоноград

4699,6

14202100000

м. Вознесенськ

2217,8

15206100000

м. Теплодар

2977,6

17202100000

м. Дубно

3818,4

17204100000

м. Острог

4790,1

18204100000

м. Лебедин

1448,8

18207100000

м. Шостка

3137,9

19204100000

м. Кременець

2386,9

20206100000

м. Первомайський

1436,7

20207100000

м. Чугуїв

2495,6

23202100000

м. Ватутіне

1821,4

23204100000

м. Канів

4411,8

_________
Усього97994,6

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 420 від 14.07.2016}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік між обласними бюджетами

(тис. гривень)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг стабілізаційної дотації


Обласний бюджет:


02100000000

Вінницької області

63 896,8

03100000000

Волинської області

68 849,3

04100000000

Дніпропетровської області

33 043,1

05100000000

Донецької області

39 322,3

06100000000

Житомирської області

62 368,7

07100000000

Закарпатської області

74 052,3

08100000000

Запорізької області

43 028,6

09100000000

Івано-Франківської області

73 620,6

10100000000

Київської області

33 608,9

11100000000

Кіровоградської області

60 169,5

12100000000

Луганської області

57 734

13100000000

Львівської області

54 975,4

14100000000

Миколаївської області

52 766,8

15100000000

Одеської області

51 607,8

16100000000

Полтавської області

40 955

17100000000

Рівненської області

68 703,2

18100000000

Сумської області

57 730,4

19100000000

Тернопільської області

77 049

20100000000

Харківської області

48 951,5

21100000000

Херсонської області

70 141,4

22100000000

Хмельницької області

66 105,8

23100000000

Черкаської області

62 408,7

24100000000

Чернівецької області

80 105,2

25100000000

Чернігівської області

60 811,1

Усього1 402 005,4

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 707 від 22.09.2016}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2017 р., осіб*

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2017 р., тис. гривень*

Індекс відносної податкоспроможності

Приведений індекс відносної податкоспроможності

Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень


Обласний бюджет:


02100000000

Вінницької області

1 590 357

2 793 532,6

0,9354

1,0646

37 949,4

03100000000

Волинської області

1 040 954

1 489 911

0,7622

1,2378

44 124

04100000000

Дніпропетровської області

3 230 411

8 046 886,6

1,3265

0,6735

24 007

05100000000

Донецької області

1 955 507

4 213 730,6

1,1475

0,8525

30 388,9

06100000000

Житомирської області

1 240 482

2 079 574,5

0,8928

1,1072

39 470,4

07100000000

Закарпатської області

1 258 777

1 567 568,5

0,6632

1,3368

47 654,6

08100000000

Запорізької області

1 739 488

3 846 737

1,1777

0,8223

29 314,1

09100000000

Івано-Франківської області

1 379 915

1 812 593,2

0,6995

1,3005

46 359,1

10100000000

Київської області

1 734 471

4 352 459,9

1,3364

0,6636

23 657,5

11100000000

Кіровоградської області

965 756

1 803 233,7

0,9943

1,0057

35 849,3

12100000000

Луганської області

703 796

1 223 810,3

0,926

1,074

38 284,9

13100000000

Львівської області

2 534 027

4 730 354,4

0,9941

1,0059

35 857,6

14100000000

Миколаївської області

1 150 126

2 213 419,9

1,0249

0,9751

34 760,9

15100000000

Одеської області

2 386 516

4 664 442,3

1,0409

0,9591

34 191,5

16100000000

Полтавської області

1 426 828

3 426 271,3

1,2788

0,7212

25 709,1

17100000000

Рівненської області

1 162 763

1 651 608,8

0,7564

1,2436

44 330,4

18100000000

Сумської області

1 104 529

2 044 245,3

0,9856

1,0144

36 160,4

19100000000

Тернопільської області

1 059 192

1 330 743,4

0,6691

1,3309

47 444,6

20100000000

Харківської області

2 701 188

5 588 970,4

1,1019

0,8981

32 016,3

21100000000

Херсонської області

1 055 649

1 537 631,7

0,7757

1,2243

43 644

22100000000

Хмельницької області

1 285 267

2 069 805,5

0,8576

1,1424

40 723,7

23100000000

Черкаської області

1 231 207

2 164 511,6

0,9362

1,0638

37 921

24100000000

Чернівецької області

908 120

959 529,7

0,5627

1,4373

51 236,9

25100000000

Чернігівської області

1 033 412

1 761 085

0,9075

1,0925

38 944,4

Усього


35 878 738

67 372 657

1

25,247

900 000

__________
* Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655).


{Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 873 від 15.11.2017}Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів Україн
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2018 р., осіб-1

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень - листопад 2018 р., тис. гривень-1

Індекс відносної податкоспроможності

Приведений індекс відносної податкоспроможності

Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень


Обласний бюджет:


02100000000

Вінницької області

1 575 808

4 542 303,9

0,9675

1,0325

8 181,8

03100000000

Волинської області

1 038 457

2 409 085

0,7787

1,2213

9 677,9

04100000000

Дніпропетровської області

3 231 140

12 727 038,4

1,3221

0,6779

5 371,9

05100000000

Донецької області

1 930 598

6 688 606

1,1629

0,8371

6 633,4

06100000000

Житомирської області

1 231 239

3 335 884,4

0,9094

1,0906

8 642,2

07100000000

Закарпатської області

1 258 155

2 487 435

0,6636

1,3364

10 590

08100000000

Запорізької області

1 723 171

5 965 064,1

1,1619

0,8381

6 641,3

09100000000

Івано-Франківської області

1 377 496

2 789 119,4

0,6796

1,3204

10 463,2

10100000000

Київської області

1 754 284

7 012 066,6

1,3416

0,6584

5 217,3

11100000000

Кіровоградської області

956 250

2 854 390,8

1,0019

0,9981

7 909,2

12100000000

Луганської області

692 446

1 861 341,8

0,9023

1,0977

8 698,5

13100000000

Львівської області

2 529 608

7 494 392,9

0,9944

1,0056

7 968,7

14100000000

Миколаївської області

1 141 324

3 358 953,8

0,9878

1,0122

8 021

15100000000

Одеської області

2 383 075

7 317 203,1

1,0306

0,9694

7 681,8

16100000000

Полтавської області

1 413 829

5 394 105,1

1,2806

0,7194

5 700,7

17100000000

Рівненської області

1 160 647

2 586 446,6

0,748

1,252

9 921,2

18100000000

Сумської області

1 094 284

3 187 566,3

0,9777

1,0223

8 101

19100000000

Тернопільської області

1 052 312

2 174 214,4

0,6935

1,3065

10 353,1

20100000000

Харківської області

2 694 007

8 723 292,5

1,0868

0,9132

7 236,4

21100000000

Херсонської області

1 046 981

2 369 225,5

0,7595

1,2405

9 830,1

22100000000

Хмельницької області

1 274 409

3 337 878,9

0,8791

1,1209

8 882,3

23100000000

Черкаської області

1 220 363

3 441 966,1

0,9467

1,0533

8 346,6

24100000000

Чернівецької області

906 701

1 520 966,8

0,563

1,437

11 387,2

25100000000

Чернігівської області

1 020 078

2 801 800,4

0,9219

1,0781

8 543,2

_________
Усього35 706 662


106 380 347,825,2389


200 000

__________
-1 Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без урахування населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564).

{Постанову доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2018}
on top