Document 725/97-ВР, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 436-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення до деяких законів України
змін щодо відкриття банківських рахунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.61 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44
- набирає чинності з 1 квітня 2001 року
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
( Пункт 3 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
4. Статтю 11 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 15, ст.84; 1995 р., N 1, ст.3, N 30, ст.229; 1996 р., N 31,
ст.148) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1) застосовувати до установ банків або юридичних осіб,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у
встановлений законом строк не повідомили про відкриття або
закриття рахунків у банках, фінансові санкції у вигляді стягнення
від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Прикінцеві положення
1. Закон України "Про внесення до деяких законів України змін
щодо відкриття банківських рахунків" набирає чинності з дня
опублікування.
2. До створення належних умов для здійснення контролю за
проведенням операцій на рахунках у банках, у тому числі щодо
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), за наявності у
юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності рахунків в декількох установах банків, дозволити до 1
січня 1999 року юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам
підприємницької діяльності відкривати розрахункові (поточні)
рахунки не більше ніж у двох установах банків.
( Пункт 3 розділу II втратив чинність на підставі Закону
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )
( Пункт 4 розділу II втратив чинність на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )
5. Національний банк України визначає порядок нумерації
банківських рахунків клієнтів та ведення параметрів їх
аналітичного обліку з обов'язковим включенням податкового номера
клієнта.
6. До приведення у відповідність із цим Законом інші
законодавчі акти діють у частині, що не суперечить йому.
7. Кабінету Міністрів України та Національному банку України: протягом місяця після набрання чинності цим Законом подати
Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до
відповідних законів України; протягом двох тижнів після набрання чинності цим Законом
прийняти рішення, спрямовані на його виконання, та привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із зазначеним Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 1997 року
N 725/97-ВРon top