Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on September 27, 2017722
Document 722-2017-п, valid, current version — Adoption on September 27, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 5, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2017 р. № 722
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2017 р. № 722

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2003 р., № 9, ст. 397; 2008 р., № 15, ст. 364; 2009 р., № 9, ст. 266, № 75, ст. 2562; 2011 р., № 5, ст. 615, № 47, ст. 1905; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 29, ст. 1004; 2014 р., № 53, ст. 1408; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 74, ст. 2437; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165):

1) абзац тридцятий пункту 13 виключити;

2) пункт 43 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі подання заяви в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису про призначення допомоги при народженні дитини така допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553; 2017 р., № 53, ст. 1608):

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“кожного робочого дня (у разі потреби) - щодо одноразової частини допомоги при народженні дитини.”;

2) у пункті 6:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Реєстр нарахованих сум одноразової частини допомоги при народженні дитини готується (у разі потреби) кожного робочого дня.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Управління Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не пізніше наступного операційного дня подають (у разі потреби) дані щодо фактично нарахованих сум одноразової частини допомоги при народженні дитини згідно із зазначеними реєстрами Державній казначейській службі, яка перераховує субвенцію на виплату допомоги в межах бюджетних призначень.”;

3) пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Платіжні доручення щодо перерахування коштів одноразової частини допомоги при народженні дитини на рахунки місцевих бюджетів подаються (у разі потреби) органам Державної казначейської служби не пізніше наступного операційного дня.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

4) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів не пізніше наступного операційного дня перераховують кошти одноразової частини допомоги при народженні дитини на рахунок одержувача допомоги.”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394, № 51, ст. 2691; 2011 р., № 51, ст. 2032, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7, ст. 249; 2015 р., № 46, ст. 1473; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165):

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова “довідок про склад сім’ї і” замінити словом “довідки”;

в абзаці другому слова “довідки про склад сім’ї та” замінити словом “довідку”;

2) друге речення абзацу десятого пункту 6 виключити.

4. Абзац другий пункту 8 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2016 р., № 5, ст. 275), виключити.on top