Document 720-99-р, current version — Adoption on July 26, 1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 липня 1999 р. N 720-р
Київ

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення виконання рішень
п'ятого засідання Змішаної Українсько-Російської комісії по
співробітництву від 16 липня 1999 р. (додається).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і
Севастопольській міській держадміністраціям разом з Національним
банком забезпечити реалізацію зазначеного плану заходів і щомісяця
до 20 числа починаючи з серпня поточного року подавати Кабінетові
Міністрів України інформацію про результати роботи.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В.О. у частині,
що стосується паливно-енергетичного комплексу, і
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л. у частині, що
стосується усіх інших питань.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 63

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1999 р. N 720-р

ПЛАН
заходів щодо забезпечення виконання рішень
п'ятого засідання Змішаної Українсько-Російської
комісії по співробітництву від 16 липня 1999 року
---------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст протокольного рішення | Зміст заходу | Термін | Відповідальні п'ятого засідання Змішаної | |виконання| Українсько-Російської комісії | | | по співробітництву | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Про виконання рішень четвертого засідання Змішаної
Українсько-Російської комісії по співробітництву
від 27 листопада 1998 року

Комісія заслухала інформацію керівників
секретаріатів Української і
Російської частин Комісії про
виконання рішень, прийнятих на
четвертому засіданні Комісії,
і відзначає, що досягнуті
домовленості в основному
виконуються. Ряд актуальних
питань співробітництва було
розглянуто на засіданні
Антикризової групи. Разом з
тим, Комісія відзначає
недостатню активність окремих
керівників підкомісій,
міністерств і відомств в
реалізації досягнутих
домовленостей
Комісія постановила:
Керівникам підкомісій, Проаналізувати До 20 МЗЕЗторг відповідним міністерствам і законодавчі та інші серпня Мінекономіки відомствам Сторін вжити нормативно-правові 1999 р. Мінагропром спільних заходів до акти, дія яких Мінпромполітики забезпечення виконання рішень спричиняє виникнення
четвертого засідання Комісії прямих або побічних
від 27 листопада 1998 р. і перешкод реалізації
Антикризової групи від 22 Угоди між Урядом України
січня 1999 р. і до 1 вересня і Урядом Російської
1999 р. доповісти Федерації від 24 липня
секретаріатам національних 1993 р., провести
частин Комісії про виконання переговори з даного
зазначених рішень питання у рамках
підкомісії Змішаної
Українсько-Російської
комісії по
співробітництву і
підготувати пропозиції
щодо усунення перешкод у
торгівлі між Україною і
Росією
Внести пропозицію
Російській Стороні щодо
завершення роботи,
пов'язаної з погодженням
проектів угод про:
взаємне визнання До 1 Комітет з питань результатів робіт з серпня стандартизації, сертифікації 1999 р. метрології та сертифікації
умови співробітництва До 1 Держбуд у сфері технічного серпня Мінекономіки сприяння третім 1999 р.
країнам у спорудженні,
реконструкції,
модернізації і
експлуатації на їх
території
промислових підприємств
та інших об'єктів

1.1. Про розвиток
співробітництва в
гуманітарній сфері
Комісія постановила:
1.1.1. Взяти до відома, що Внести пропозицію До 20 МЗС підкомісією з питань Російській Стороні щодо серпня Держкомнацміграції гуманітарного співробітництва прискорення розгляду 1999 р. Мінкультури ведеться розроблення проекту проекту Комплексної Управління з питань Комплексної програми програми науки та співробітництва щодо гуманітарного задоволення розвитку національно-культурних запитів Управління розвитку російського населення України міждержавних (включаючи російську мову) і відносин з національно-культурних запитів Російською українського населення Росії Федерацією, (включаючи українську мову), країнами СНД і яку планується закінчити до 1 статутними органами вересня 1999 року Співдружності
1.1.2. Підкомісії з питань Скласти графік До 20 МЗС гуманітарного співробітництва розроблення проектів серпня Мінкультури продовжити розроблення угод на поточний рік і 1999 р. Міносвіти проектів угод з культурних, встановити контроль за Мін'юст правових, освітніх та інших його додержанням Держкомнацміграції проблем гуманітарного Управління розвитку характеру, що стосуються міждержавних громадян України, які постійно відносин з проживають на території Росії, Російською і громадян Росії, які постійно Федерацією, проживають на території країнами СНД і України статутними органами Співдружності
1.1.3. Національним Розробити організаційні До 1 Мінкультури частинам підкомісії з питань заходи щодо сприяння вересня Управління з гуманітарного співробітництва проведенню Днів культури 1999 р. питань науки та надати всебічну підтримку Російської Федерації в гуманітарного проведенню Днів культури Україні і подати на розвитку Російської Федерації в Україні затвердження Кабінету Управління розвитку 25 вересня - 1 жовтня 1999 р., Міністрів України міждержавних відносин розглядаючи їх як важливий з Російською етап у розвитку духовних Федерацією, країнами зв'язків між народами обох СНД і статутними країн органами Співдружності

1.1.4. Взяти до відома, що Надавати за зверненням Постійно Міносвіти Українська Сторона дає згоду Російської Сторони МЗС на відкриття філіалу МДУ імені необхідну допомогу Мін'юст М.В.Ломоносова в Автономній Управління з Республіці Крим (м. питань науки та Севастополь) відповідно до гуманітарного законодавства України розвитку Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.1.5. Держкомнацміграції Доопрацювати проект До 1 Держкомнацміграції України та Федеральній Угоди і ініціювати серпня МЗС міграційній службі Росії переговори з Російською ц.р. СБУ продовжити переговори щодо Стороною щодо його МВС узгодження проекту Угоди між погодження Мін'юст Україною та Російською Держкомкордон Федерацією про регулювання Відділ з питань процесу переселення і захист роботи прав переселенців та правоохоронних підготувати його до підписання органів та на шостому засіданні Змішаної органів юстиції Українсько-Російської комісії Управління по співробітництву розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.2. Про заходи щодо
підвищення ефективності
торгово-економічних
зв'язків між Україною і
Російською Федерацією
Комісія відзначає, що в рамках підкомісії з питань
торговельно-економічного
співробітництва вирішено ряд
питань, спрямованих на
усунення перешкод у взаємній
торгівлі. Російською Стороною
скасовано додаткове імпортне
мито в розмірі 3 відсотків,
тимчасове спеціальне мито на
цукор, рекомендовано проводити
оформлення ліцензій на імпорт
тютюнової сировини в
пріоритетному порядку, на 1999
рік збережено спрощений
порядок допуску українських
суден на внутрішні водні шляхи
Росії. Українською Стороною
зменшено ставки акцизу на
нафтопродукти, скасовано
мінімальну митну вартість на
пиво солодове, в стадії
узгодження проект постанови
Кабінету Міністрів України,
яким буде скасовано мінімальну
митну вартість на ряд інших
товарів. У той же час
Російську Сторону
проінформовано про
неможливість скасування
оформлення попередньої митної
декларації і стягнення
додаткового митного збору при
імпорті деяких товарів в
Україну
У рамках роботи Підкомісії розглядаються переліки
нормативних актів, положення
яких, на думку Сторін,
стримують розвиток
торговельно-економічних
відносин
Комісія постановила:
1.2.1. Російська Сторона Надати Російській До 1 МЗЕЗторг просить Українську Сторону Стороні обгрунтовані серпня Державна податкова скасувати стягнення гербового роз'яснення з даного 1999 р. адміністрація збору стосовно договорів щодо питання Держмитслужба транзитних перевезень Мінфін російських товарів по
території України і
експортно-імпортних операцій
між російськими і українськими
організаціями
Українська Сторона поінформувала Російську
Сторону, що стягнення
гербового збору запроваджено
тимчасово
1.2.2. Підкомісії з питань Розглянути питання До 20 МЗЕЗторг торговельно-економічного поставок в Україну серпня МЗС співробітництва розглянути зазначених товарів з 1999 р. Мінпромполітики питання постачання в Україну з Російської Федерації, Мінекономіки Росії хутра штучного, полотна остаточно визначитись та Управління ворсового і ламп розжарювання в установленому порядку розвитку електричних поінформувати Російську міждержавних Сторону про результати відносин з Російська Сторона просить Російською Українську Сторону розглянути Федерацією, питання про призупинення країнами СНД і розпочатого розслідування щодо статутними зазначених товарів і не органами застосовувати до них Співдружності обмежувальних заходів стосовно Управління експорту в Україну структурних змін у сфері матеріального виробництва
1.2.3. Українська Сторона Внести пропозицію До 15 Мінагропром просить Російську Сторону Російській Стороні серпня МЗЕЗторг протягом місяця розглянути щодо розгляду даного 1999 р. МЗС питання про встановлення питання Управління тарифної квоти на 1999 рік на розвитку безмитне постачання цукру міждержавних білого, що походить з України відносин з і вироблений з цукрових Російською буряків Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності Управління стратегії агропромислового комплексу та продовольства
1.2.4. Російська Сторона Внести відповідну До 15 НАК "Нафтогаз доручає Мінсільгосппроду пропозицію Російській серпня України" Росії, Мінторгу Росії, Стороні і у разі 1999 р. Управління Мінекономіки Росії, позитивного вирішення розвитку Мінспівдружності Росії разом даного питання укласти міждержавних із заінтересованими контракти на відносин з міністерствами протягом місяця постачання цукру Російською розглянути питання про Федерацією, встановлення тарифної квоти на країнами СНД і безмитне постачання цукру статутними білого, що походить з України органами і вироблений з цукрових Співдружності буряків, в кількості 100 тис. Управління тонн для спецспоживачів стратегії (Міноборони Росії, МВС Росії, агропромислового МНС Росії, Мін'юст Росії і ФПС комплексу та Росії) відповідно до продовольства міжурядового Протоколу від 3
листопада 1998 р.
1.2.5. Розуміючи важливість Сформувати українську До 20 Мінагропром збереження вітчизняних частину робочої групи, серпня Управління потенціалів цукрової визначитися з колом 1999 р. розвитку промисловості як Росії, так і першочергових завдань міждержавних України, Українська Сторона для спільного відносин з просить Російську Сторону розв'язання, включаючи Російською розглянути питання про розроблення програми Федерацією, утворення робочої групи з цукробурякового країнами СНД і представників відповідних виробництва і надіслати статутними міністерств і відомств, відповідні пропозиції органами наукових установ для Російській Стороні Співдружності комплексного вивчення ситуації Управління в цукробуряковому виробництві стратегії обох країн і вироблення агропромислового загальної стратегії в цьому комплексу та напрямку продовольства
З метою формування програми цукробурякового виробництва,
що характеризується трирічним
відтворювальним циклом,
Українська Сторона просить
Російську Сторону розглянути
питання про необхідні обсяги
постачання цукру, що походить
з України і вироблений з
цукрових буряків, з
установленням тарифної квоти
на безмитне постачання цукру
білого на середньострокову
перспективу
1.2.6. МЗЕЗторгу України, Внести відповідні До 20 МЗЕЗторг Мінспівробітництву Росії до 20 пропозиції серпня Облдержадмі- вересня 1999 р. за участю Російській Стороні 1999 р. ністрації заінтересованих міністерств і Управління відомств, а також регіональних розвитку органів виконавчої влади обох міждержавних країн підготувати узгоджені відносин з пропозиції щодо активізації Російською міжрегіонального і Федерацією, прикордонного співробітництва, країнами СНД і насамперед в статутними торговельно-економічній сфері органами Співдружності
1.2.7. Взяти до уваги, що Проаналізувати стан До 1 Державна Російська Сторона ратифікувала практичної реалізації вересня податкова міжурядову Угоду про уникнення положень Угоди і 1999 р. адміністрація подвійного оподаткування поінформувати Кабінет МЗЕЗторг Міністрів України МЗС Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.2.8. Сторони погодилися провести експеримент щодо
організації спільного митного
контролю за товарами, які
переміщуються фізичними
особами через
російсько-український кордон в
міжнародних пасажирських
поїздах. З цією метою митні
служби двох країн підпишуть
відповідний міжвідомчий
Протокол, який регламентує
порядок проведення даного
експерименту
1.2.9. Російська Сторона Утворити робочу групу, До 1 Державна поінформувала, що у зв'язку з провести підготовку до січня податкова розробленням в Росії нового проведення зазначеної 1999 р. адміністрація податкового кодексу до роботи у 2000 році Управління вирішення питань, що розвитку стосуються зближення міждержавних податкових режимів України і відносин з Росії, а також збалансованості Російською переліків і ставок Федерацією, акцизооподатковуваної бази в країнами СНД і обох країнах, можна буде статутними приступити не раніше 2000 року органами Співдружності
1.2.10. Керівники Порушити в установленому До 1 Мінтранс національних частин підкомісії порядку перед Російською січня Відділ стратегії з питань транспорту Стороною питання про 2000 р. розвитку інформували про набрання надання необхідної транспортно- чинності Угоди про міжнародне кількості дозволів на дорожнього автомобільне сполучення від 21 автоперевезення в треті комплексу, березня 1995 року чи з третіх країн комунального Сторонам продовжити роботу господарства, щодо виконання умов сфери торгівлі вищезгаданої Угоди і послуг Управління Доручити компетентним розвитку органам обох Сторін розглянути міждержавних питання про надання відносин з автоперевізникам двох країн Російською необхідної кількості дозволів Федерацією, на виконання перевезень країнами СНД і вантажів у/з третіх країн статутними органами Співдружності

1.2.11. МШС Росії і Внести відповідні До 20 Мінтранс Мінтрансу України на пропозиції серпня Відділ стратегії взаємовигідній основі Російській Стороні 1999 р. розвитку розглядати в місячний термін транспортно- пропозиції вантажовідправників дорожнього щодо встановлення комплексу, конкурентоспроможних комунального наскрізних тарифних ставок на господарства, перевезення вантажів у сфери торгівлі міжнародному сполученні за і послуг конкретними контрактами і Управління певними маршрутами (в тому розвитку числі сіль, інертно-будівельні міждержавних матеріали) відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.2.12. Сторонам продовжити Підготувати і подати до До 1 Мінтранс роботу над підготовкою проекту Кабінету Міністрів грудня Управління Угоди між Кабінетом Міністрів України проект звернення 1999 р. розвитку України і Урядом Російської до Уряду Російської міждержавних Федерації про порядок і умови Федерації для надання відносин з плавання суден внутрішніми дозволів на пропуск Російською водними шляхами України і українських суден по Федерацією, Російської Федерації, маючи на внутрішніх водних шляхах країнами СНД і увазі набрання нею чинності Російської Федерації на статутними після прийняття законодавчого 2000 рік органами акта про відкриття внутрішніх Співдружності водних шляхів Російської Відділ стратегії Федерації для проходу розвитку іноземних суден транспортно- дорожнього До прийняття закону про комплексу, відкриття внутрішніх водних комунального шляхів для проходу іноземних господарства, суден Російська Сторона за сфери торгівлі і зверненням Кабінету Міністрів послуг України щороку
організовуватиме пропуск
українських суден на
узгоджених ділянках внутрішніх
водних шляхів за
розпорядженнями Уряду
Російської Федерації
1.2.13. Згідно з Угодою між Внести Російській До 20 Мінтранс Урядом України і Урядом Стороні пропозицію про серпня Відділ стратегії Російської Федерації про невідкладний розгляд 1999 р. розвитку повітряне сполучення і даного питання, провести транспортно- співробітництво у сфері у разі згоди переговори дорожнього повітряного транспорту від 12 і про результати комплексу, січня 1994 року компетентним поінформувати Кабінет комунального органам, відповідальним за Міністрів України господарства, стягнення податків і зборів з сфери торгівлі і авіапідприємств Сторін, у послуг місячний термін розглянути Управління питання про додержання розвитку положень цієї Угоди, міждержавних пов'язаних з претензіями щодо відносин з стягнення податків і зборів Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.2.14. У зв'язку з Розглянути питання До 20 Держкомстат рішенням загальних зборів і про результати серпня Фонд державного акціонерів від 8 червня 1999 поінформувати 1999 р. майна року про ліквідацію ЗАТ Російську Сторону Управління "Совтрансавто-Луганськ" розвитку Російська Сторона просить міждержавних Українську Сторону до відносин з закінчення судового розгляду Російською майнових спорів з відновлення Федерацією, прав російського підприємства країнами СНД і "Совтрансавто-Холдинг" у ЗАТ статутними "Совтрансавто-Луганськ" органами утриматися від виключення ЗАТ Співдружності "Совтрансавто-Луганськ" з Відділ з питань Державного реєстру суб'єктів власності, підприємницької діяльності підприємництва України та конкурентної політики
1.2.15. Російська Сторона Підготувати схему До 10 Мінфін просить Українську Сторону проведення взаємозаліку серпня Украгротех- вжити заходів до ліквідації і подати до Кабінету 1999 р. сервіс заборгованості державного Міністрів України проект Управління концерну "Украгротехсервіс" відповідного звернення розвитку перед АТ "Ростсільмаш" у сумі до Уряду Російської міждержавних 87,6 млн. рублів за Федерації відносин з зернозбиральні комбайни "Дон" Російською і "Нива", поставлені в Україну Федерацією, в 1995 році країнами СНД і Українська Сторона просить статутними Російську Сторону розглянути органами можливість проведення Співдружності взаємозаліку заборгованості Управління концерну "Украгротехсервіс" за стратегії поставлені зернозбиральні агропромислового комбайни шляхом розрахунку за комплексу та масло вершкове, поставлене продовольства зазначеним концерном у Росію
1.2.16. Взяти до відома, що Внести Російській До 20 Фонд державного Українська Сторона готова Стороні пропозицію щодо серпня майна підписати Протокол між Урядом підписання Протоколу у 1999 р. Управління Російської Федерації і робочому порядку розвитку Кабінетом Міністрів України міждержавних про правовий статус (право відносин з власності) об'єктів Російською промисловості і соціальної Федерацією, сфери Російської Федерації, країнами СНД і розташованих на території статутними України, і об'єктів органами промисловості і соціальної Співдружності сфери України, розташованих на Відділ з питань території Російської Федерації власності, підприємництва та конкурентної політики
1.3. Про вирішення питань
функціонування
Чорноморського флоту і
його перебування на
території України
Комісія постановила:
1.3.1. Керівникам національних частин підкомісії
з питань функціонування
Чорноморського флоту
Російської Федерації і його
перебування на території
України:
- вжити заходів до Скласти графік До 1 Підкомісія з завершення підготовки для підготовки проектів серпня питань підписання до 1 вересня 1999 угод, передбачених 1999 р. функціонування р. додаткових угод щодо Угодами 28 травня Чорноморського Чорноморського флоту 1997 р. флоту Російської Російської Федерації, які Федерації та випливають з трьох базових його перебування Угод від 28 травня 1997 року; на території України Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності Управління з питань оборонно- мобілізаційної роботи та правоохоронних органів
- завершити узгодження Запропонувати Російській До 10 Підкомісія з питань проектів додаткових угод Стороні план проведення серпня функціонування соціально-економічного, взаємних консультацій 1999 р. Чорноморського гуманітарного та іншого щодо узгодження проектів флоту Російської характеру, що стосуються угод Завершити Федерації та його життєдіяльності узгодження проектів угод перебування на військовослужбовців з центральними органами території України Чорноморського флоту виконавчої влади України До 15 Міноборони Російської Федерації і членів і передати їх в серпня МЗС їхніх сімей, включаючи питання установленому порядку 1999 р. Мінекономіки пенсійного забезпечення, і Російській Стороні Мінфін підписати їх до кінця 1999 Мінтранс року; Міносвіти Мін'юст СБУ Державна податкова адміністрація Фонд державного майна Держкомзем Держкомінформ Держкомзв'язку Держмитслужба Держекспортконтроль Національний банк
- погодити у двомісячний Взяти участь у липень - МЗС термін загальні питання, переговорах жовтень Підкомісія з пов'язані із заміною парку 1999 р. питань морської авіації, корабельного функціонування складу та інших типів озброєнь Чорноморського Чорноморського флоту флоту Російської Російської Федерації Федерації та його перебування на території України Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності Управління з питань оборонно- мобілізаційної роботи та правоохоронних органів
1.3.2. Мінфіну, Міноборони Розробити механізм До 10 Мінфін України, "НАК Нафтогаз зазначених серпня Міноборони України" і Мінфіну, Міноборони взаємозаліків і 1999 р. НАК "Нафтогаз Росії, ВАТ "Газпром" проводити організувати їх України" щомісяця до 20-го числа проведення у Рада Міністрів оформлення взаємозаліку визначені терміни Автономної заборгованості Чорноморського Республіки Крим флоту Російської Федерації Севастопольська Українській Стороні за міськдерж- комунальні послуги та інші адміністрація платежі за рахунок часткового Управління погашення заборгованості за розвитку поставлений природний газ міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.3.3. Держмитслужбі, Утворити робочу групу, До 20 Держмитслужба Держекспортконтролю, розробити проект даного серпня Держекспорт- МЗЕЗторгу, Мінекономіки, порядку і передати на 1999 р. контроль Міноборони, МЗС України і узгодження Російській МЗЕЗторг Міноборони, ДМК, Мінторгу, Стороні разом з Мінекономіки Мінекономіки, МЗС Росії у пропозиціями щодо Міноборони двомісячний термін погодити терміну і місця МЗС порядок постачання проведення переговорів Держкомкордон Чорноморського флоту Управління Російської Федерації розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.3.4. Запропонувати Після отримання До 1 Національний Центральному банку Російської пропозицій Центрального січня банк Федерації і Національному банку Російської 2000 р. Управління банку України підготувати і Федерації розробити розвитку підписати угоду про проведення проект угоди і передати міждержавних розрахунків із фінансування на розгляд Центрального відносин з військових частин банку Російської Російською Чорноморського флоту, що Федерації Федерацією, передбачала б у разі країнами СНД і необхідності відкриття статутними кореспондентського рахунка органами Банку Росії в Національному Співдружності банку України в гривнях
1.3.5. МЗС, Міноборони, Підготувати відповідні До 20 МЗС-скликання Мінтрансу, Держкомкордону пропозиції і передати серпня Міноборони України і МЗС, Міноборони, їх Російській Стороні 1999 р. Мінтранс Мінтрансу, ФПС Росії у разом із запрошенням Держкомкордон двомісячний термін виробити до їх спільного Держмитслужба взаємоприйнятне рішення з обговорення Управління питань перетинання державного розвитку кордону України міждержавних військовослужбовцями, відносин з військовими кораблями Російською (суднами) і літальними Федерацією, апаратами Чорноморського флоту країнами СНД і Російської Федерації, що статутними перебуває на території України органами Співдружності
1.4. Про договірно-правове
оформлення
українсько-російського
державного кордону
Комісія постановила:
1.4.1. Продовжити Запропонувати До 1 МЗС переговорний процес з Російській Стороні серпня Держкомкордон делімітації сухопутної ділянки визначити остаточні 1999 р. Управління українсько-російського терміни завершення розвитку державного кордону з метою її підготовки договору міждержавних завершення і підготовки і організувати відносин з найближчим часом відповідного відповідну роботу Російською договору Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності Відділ з питань роботи правоохоронних органів та органів юстиції
1.4.2. Продовжити Внести Російській До 1 МЗС консультації на рівні Стороні пропозиції серпня Держкомкордон експертних груп з підготовки щодо активізації 1999 р. Управління договору між Україною і роботи з проведення розвитку Російською Федерацією про зазначених міждержавних розмежування територіального консультацій відносин з моря, континентального шельфу Російською і виключних (морських) Федерацією, економічних зон у Чорному морі країнами СНД і в рамках переговорного статутними процесу, що ведеться для органами узгодження проектів договорів Співдружності між Україною і Російською
Федерацією про правовий статус
Азовського моря і
судноплавства в його
акваторії, правовий статус
Керченської протоки, а також
розмежування морських
просторів у Чорному морі
1.4.3. Прискорити Підготувати пропозиції До 1 МЗС переговорний процес з щодо прискорення серпня Держкомкордон укладення міжурядових угод про переговорного процесу і 1999 р. МВС передачу і приймання осіб внести їх на розгляд Мін'юст через державний кордон і про Російській Стороні Управління порядок перетинання розвитку українсько-російського кордону міждержавних громадянами України і відносин з Російської Федерації, що Російською проживають у прикордонних Федерацією, районах, з метою завершення країнами СНД і підготовки відповідних угод до статутними підписання для шостого органами засідання Комісії Співдружності
1.5. Про розблокування
валютних коштів фізичних
і юридичних осіб України
на рахунках
Зовнішекономбанку
колишнього СРСР
Комісія постановила:
1.5.1. Російська Сторона, Постійно порушувати Починаючи Укрексімбанк відповідаючи на звернення дане питання перед з 1
Української Сторони щодо Зовнішекономбанком вересня
перерахування залишків коштів, Російської Федерації 1999 р.
що належать фізичним особам - і про результати
резидентам України, вкладникам інформувати Кабінет
Зовнішекономбанку колишнього Міністрів України
СРСР, підтверджує готовність
перерахувати ці кошти
починаючи з 1 вересня 1999 р.
відповідно до механізму, що
раніше був узгоджений між
уповноваженими банками -
Зовнішекономбанком і
Укрексімбанком
1.5.2. Сторони продовжать Підготувати пропозиції До 1 Мінфін консультації згідно з щодо механізму листо- Укрексімбанк Договором від 23 червня 1992 погашення зазначеного пада МЗС р. (стаття 7) про подальший боргу та запропонувати 1999 р. Управління розвиток міждержавних Мінфіну і розвитку відносин, яким передбачено, що Зовнішекономбанку міждержавних Сторони знайдуть Російської Федерації відносин з взаємоприйнятний механізм провести зазначені Російською погашення внутрішнього консультації у вересні Федерацією, валютного боргу колишнього - жовтні 1999 р. країнами СНД і СРСР перед юридичними особами статутними органами Співдружності
Для цього:
а) Українська Сторона до Повідомити Російську До 15 МЗС 1 вересня 1999 р. визначить Сторону в установленому серпня Управління банк, який Уряд України порядку про надання 1999 р. розвитку уповноважить на проведення зазначених повноважень міждержавних вивірення залишків валютних Укрексімбанку відносин з коштів на рахунках юридичних Російською осіб - резидентів України в Федерацією колишніх установах країнами СНД і Зовнішекономбанку на території статутними цієї країни; органами Співдружності
б) уповноважений Забезпечити звіряння До 1 Укрексімбанк український банк і рахунків і про квітня
Зовнішекономбанк за участю результати 2000 р.
заінтересованих підприємств і поінформувати Кабінет
організацій проведуть до 31 Міністрів України
березня 2000 р. звіряння
залишків валютних коштів
юридичних осіб України, що
надійшли на їх рахунки у
Зовнішекономбанку до 1 січня
1992 р., а також
заборгованість українських
юридичних осіб перед
Зовнішекономбанком колишнього
СРСР і повідомлять про
підсумки цього вивірення уряди
Сторін
1.5.3. Українська Сторона Підготувати проект До 20 Мінфін вживатиме заходів до відповідного звернення серпня Мінекономіки прискорення ратифікації до Верховної Ради 1999 р. МЗС Верховною Радою України Угоди України Управління від 9 грудня 1994 р. про розвитку врегулювання питань міждержавних правонаступництва щодо відносин з зовнішнього державного боргу і Російською активів колишнього СРСР Федерацією, "нульовий варіант" країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.5.4. Українська Сторона Внести до Центрального До 20 Національний просить Центральний банк банку Російської серпня банк Російської Федерації сприяти Федерації пропозиції 1999 р. Укрексімбанк поверненню Міжкомбанком коштів щодо вирішення цього МЗС у рублях, власниками яких є питання Управління Національний банк України і розвитку Державний експортно-імпортний міждержавних банк України, у сумах відносин з відповідно 0,5 і 5,2 млн. Російською рублів Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
1.6. Про закордонну власність
колишнього СРСР
Комісія постановила:
Взяти до уваги, що Сторони Забезпечити виконання До 1 МЗС до 1 вересня завершать даного рішення вересня Управління розвитку консультації про умови і 1999 р. міждержавних механізм передачі Українській відносин з Росій- Стороні частини об'єктів ською Федерацією, нерухомості колишнього СРСР країнами СНД і для цілей розміщення статутними органами дипломатичних представництв і Співдружності консульських установ України і
на шостому засіданні Змішаної
комісії Сторони поінформують
про результати проведеної
спільної роботи

2. Про виконання Програми економічного співробітництва
України і Російської Федерації на 1998 - 2007 роки
Комісія постановила:
2.1. Взяти до відома інформацію Координаційної ради
щодо реалізації Програми
економічного співробітництва
між Україною і Російською
Федерацією на 1998 - 2007 роки
про виконання зазначеної
Програми
2.2. Відзначити, що міністерствами, відомствами і
регіональними органами України
та Російської Федерації
проводиться певна робота з
реалізації Програми.
У рамках виконання Програми підписано понад 10 міжурядових
і міжвідомчих угод, в тому
числі: про заохочення і
взаємний захист інвестицій,
про виробничу кооперацію, про
співробітництво в галузі
інформації, про організацію
банківських розрахунків і
співробітництво банківських
систем та інші;
підготовлено узгоджені прогнозні баланси попиту і
пропозицій на 1999 рік з
найважливіших видів продукції
машинобудування, металургії,
паливно-енергетичного і
агропромислового комплексів;
організовано спільне виробництво із збирання
автомобілів "ГАЗ-3110-Волга" і
"ГАЗ-3302-Газель" (в 1998 році
виготовлено 4 тис.
автомобілів);
ведеться робота щодо створення військово-
транспортного літака Ан-70;
здійснюються заходи щодо реалізації міжнародного
проекту "Морський старт", а
також створення
українсько-російського
космічного комплексу "Дніпро";
розпочато практичну реалізацію міжурядової Угоди
про виробничу кооперацію і
Протоколу до неї на 1999 рік.
У реалізації окремих напрямів Програми беруть
участь Донецька, Київська,
Миколаївська, Харківська і
Черкаська області України,
Краснодарський край,
Ростовська, Саратовська,
Тюменська, Ярославська області
Російської Федерації.
Разом з тим з ряду спільних проектів та Заходів до
Програми має місце відставання
від намічених термінів через
зволікання із розгортанням
спільних робіт з реалізації
Програми, пов'язане з
реформуванням федеральних
виконавчих органів Росії,
виниклою кризовою
фінансово-економічною
ситуацією
2.3. Міністерствам і Проаналізувати стан До 10 Мінекономіки відомствам України та виконання Програми, серпня Управління Російської Федерації вжити розробити заходи щодо 1999 р. розвитку необхідних заходів до надолуження відставання міждержавних забезпечення виконання в в її реалізації відносин з поточному році Заходів до Російською Програми, звернувши особливу Федерацією, увагу на заходи, термін яких країнами СНД і перенесено на 1999 рік статутними органами Співдружності
2.4. Керівникам Запропонувати До 20 Українська національних частин Російській частині серпня частина Координаційної ради Координаційної Ради 1999 р. Координаційної забезпечити дієвий контроль за план контролю ради по реалізацією у встановлені спільних дій виконанню терміни Заходів до Програми Програми Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3. Про співробітництво у розвитку паливно-енергетичного
комплексу і практичних заходах щодо погашення
заборгованості за поставлені в Україну енергетичні
ресурси
Російська Сторона висловила незадоволення станом
справ з погашення
заборгованості України за
поставлений російський газ,
маючи на увазі випадки
несанкціонованого відбору
російського транзитного газу і
реекспорту газу, та звернула
увагу Української Сторони на
необхідність в максимально
стислі терміни розробити
ефективні дії для врегулювання
зазначених проблем у рамках
виконання рішень Протоколу між
Кабінетом Міністрів України і
Урядом Російської Федерації
від 3 листопада 1998 р.,
Програми погашення
заборгованості НАК "Нафтогаз
України" за російський газ від
9 березня 1999 р.
Українська Сторона факти реекспорту газу не визнає
Комісія постановила:
3.1. Українська Сторона в 1999 році вживатиме заходів
для вирішення таких питань:
- перерахування ВАТ Розглянути питання До 1 Міністерства, "Газпром" грошей у обсязі 160 проведення розрахунків серпня інші центральні млн. доларів США до кінця за спожитий природний 1999 р. органи поточного року рівномірно за газ на засіданнях виконавчої влади місяцями, як це передбачено колегій, обласних (за списком) Програмою погашення нарадах і вжити Рада міністрів заборгованості НАК "Нафтогаз додаткових заходів щодо Автономної України" за російський газ від поліпшення розрахунків Республіки Крим 9 березня 1999 р. грошима з НАК "Нафтогаз Обласні державні України". Забезпечити адміністрації проведення розрахунків (за списком) відповідно до Програми Київська і Севастопольська міські державні адміністрації НАК "Нафтогаз України" Управління з питань державної політики в паливно- енергетичному комплексі Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
- забезпечення реалізації Надіслати в До 1 Комісія з питань Протоколу між Кабінетом установленому порядку серпня погашення Міністрів України і Урядом Російській Стороні на 1999 р. заборгованості Російської Федерації від узгодження проект за отриманий з 3 листопада 1998 р., міжурядового Протоколу Російської узгодження цін і постачання з про продовження до Федерації України продовольства і кінця 1999 р. терміну природний газ матеріально-технічних ресурсів дії Протоколу між Управління у рахунок погашення боргу за Урядом Російської розвитку газ на адресу організацій Федерації і Кабінетом міждержавних Росії, що фінансуються з Міністрів України від відносин з Федерального бюджету, на суму 3 листопада 1998 р., Російською 1,0 млрд. доларів протягом узгодити з відповідними Федерацією, 1999 року рівномірно за федеральними органами країнами СНД і місяцями, починаючи з 1 серпня Російської Федерації та статутними 1999 р. вжити заходів до його органами підписання Розробити Співдружності - забезпечення за графік погашення Управління з узгодженим з ВАТ "Газпром" заборгованості і питань державної графіком погашення в третьому узгодити його з ВАТ політики в кварталі 1999 р. боргу оптових "Газпром" паливно- покупців газу України в сумі енергетичному 260 млн. доларів США згідно з комплексі актами звіряння.
Сторони домовилися до 1 серпня 1999 р. затвердити
узгоджений графік погашення
заборгованості за газ із
щомісячною звітністю про його
виконання перед урядами обох
країн
3.2. Російська Сторона Проаналізувати в межах До 1 Державна наполягає на виконанні раніше наявних повноважень серпня податкова взятих Українською Стороною стан виконання 1999 р. адміністрація зобов'язань щодо погашення постанови Кабінету Держмитслужба заборгованості корпорації "ЄЕС Міністрів України від Мінпромполітики України" перед Міноборони 5 квітня 1999 р. N 530 НАК "Нафтогаз Росії постачанням і у разі потреби вжити України" матеріально-технічних ресурсів заходів щодо Управління на суму 350 млн. доларів США і забезпечення її розвитку 88,5 млн. доларів США для ВАТ безумовного виконання міждержавних "Газпром" в рахунок погашення відносин з заборгованості за поставлений Російською російський природний газ. Федерацією, країнами СНД і Російська Сторона звертає статутними увагу Української Сторони на органами те, що постанова Кабінету Співдружності Міністрів України від 5 квітня
1999 р. N 530 до цього часу не
виконана, внаслідок чого
постачання
матеріально-технічних ресурсів
для Міноборони Росії не
відновлено.
Українська Сторона повідомила про прийняття нею
необхідних рішень, що
дозволяють корпорації "ЄЕС
України" відновити постачання
матеріально-технічних ресурсів
на суму 350 млн. доларів США
для Міноборони Росії в рахунок
погашення "ЄЕС України"
заборгованості за поставлений
російський природний газ
3.3. Відзначити, що Розглянути і про До 1 Мінфін незважаючи на рішення, результати повідомити січня МЗС прийняті на четвертому в офіційному порядку 2000 р. Управління засіданні Комісії 27 листопада Російську Сторону розвитку 1998 р. і на другому засіданні міждержавних Антикризової групи 22 січня відносин з 1999 р., Сторонами до цього Російською часу не надані пропозиції про Федерацією врегулювання спорів про країнами СНД і українську заборгованість щодо статутними пені за прострочення платежів органами за газ, поставлений у 1993 - Співдружності 1994 роках на суму 267,3 млн.
доларів США, нафту,
нафтопродукти та інші
матеріально-технічні ресурси,
поставлені у 1993 - 1995 роках
ФКК "Росконтракт" та іншими
нафтовими компаніями
3.4. Взяти до відома заяву Забезпечити безумовне Постійно НАК "Нафтогаз Української Сторони, що вона додержання зобов'язань, України" забезпечить дієвий контроль за що випливають з цієї
споживанням газу, недопущенням заяви
несанкціонованого відбору газу
Україною, а також здійснить
контроль за виконанням графіку
постачання російського газу
через Україну на експорт
3.5. НАК "Нафтогаз України" Підготувати і внести До 10 НАК "Нафтогаз і ВАТ "Газпром" в III кварталі відповідні пропозиції серпня України" пророблять можливість зміни до Кабінету Міністрів 1999 р. Управління з ставки плати за транзит і ціни України питань державної газу політики в паливно- енергетичному комплексі Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.6. Міненерго, Комітету з Розробити проект До 1 НАК "Нафтогаз питань геології та зазначеної програми і вересня України використання надр, передати на узгодження 1999 р. Міненерго Мінекономіки України і Російській Стороні Комітет з питань Мінпаливоенерго, МПР Росії геології та спільно з НАК "Нафтогаз використання України", ВАТ "Газпром" та надр іншими заінтересованими Мінекономіки організаціями і відомствами Управління з обох Сторін до 1 жовтня 1999 питань державної р. підготувати проект програми політики в спільного освоєння ресурсів паливно- Марківського газоконденсатного енергетичному родовища комплексі Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
3.7. Сторони вважають за Підготувати і внести До 20 Комісія з питань доцільне створити робочу групу відповідні пропозиції серпня погашення для опрацювання питань щодо: до Кабінету Міністрів 1999 р. заборгованості України. Після за отриманий з схвалення передати в Російської установленому порядку Федерації Російській Стороні природний газ Управління розвитку
- участі ВАТ "Газпром" у За результатами До 1 міждержавних формуванні статутного капіталу переговорів вересня відносин з ЗАТ "Газтранзит" в розмірі 9,6 поінформувати Кабінет 1999 р. Російською млн. доларів США шляхом Міністрів України Федерацією, перерахування коштів НАК країнами СНД і "Нафтогаз України" або статутними постачання матеріально- органами технічних ресурсів ЗАТ Співдружності "Газтранзит" в рахунок
погашення заборгованості НАК
"Нафтогаз України" перед ВАТ
"Газпром" за природний газ,
поставлений в Україну в 1997 -
1999 роках;
- участі ВАТ "Газпром" у фінансуванні будівництва
магістрального газопроводу в
рамках проекту ЗАТ
"Газтранзит" пропорційно його
частині в статутному капіталі
ЗАТ "Газтранзит" до 50 млн.
доларів США шляхом
перерахування НАК "Нафтогаз
України" коштів або постачання
матеріально-технічних ресурсів
в рахунок погашення
заборгованості НАК "Нафтогаз
України" перед ВАТ "Газпром"
за природний газ, поставлений
в Україну в 1997-1999 роках;
- надання кредиторам ЗАТ "Газтранзит" гарантій ВАТ
"Газпром" щодо погашення
кредитів, наданих ЗАТ
"Газтранзит" у вигляді прямих
грошових зобов'язань.
Про результати до 1 вересня 1999 р. доповісти урядам обох
країн
3.8. Мінфіну, Мінекономіки Підготувати і внести до До 15 Мінекономіки Росії і Мінекономіки, Мінфіну Кабінету Міністрів серпня Мінфін України, НАК "Нафтогаз України відповідні 1999 р. Мінпромполітики України" спільно з пропозиції (детально НАК "Нафтогаз відповідними міністерствами, розглянувши, зокрема, України" відомствами і організаціями в можливість примусового Управління місячний термін подати до вилучення продукції за розвитку урядів обох країн узгоджені її собівартістю у міждержавних пропозиції про механізм підприємств, які відносин з ціноутворення на українську заборгували за спожитий Російською продукцію, що поставляється в газ) разом з проектами Федерацією, рахунок погашення боргів за законодавчих актів країнами СНД і газ статутними органами Співдружності
3.9. Сторони домовилися, що Підготувати і внести До 1 НКРЕ Українська Сторона до відповідні пропозиції вересня Мінекономіки 1 вересня 1999 р. передасть до Кабінету Міністрів 1999 р. Міненерго Мінпаливоенерго Росії на України з проектом МЗС розгляд нові тарифи на звернення до Російської Управління з транспортування нафти системою Сторони питань державної нафтопроводів України політики в паливно- енергетичному комплексі Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.10. Взяти до відома інформацію Української
Сторони, що нею прийняті
нормативні документи, що
передбачають:
- нестягування митного збору на нафту, як
давальницької сировини, яка
належить іноземному замовнику
і ввозиться на митну територію
України для переробки;
- порядок декларування нафтопродуктів, що
імпортуються Україною, а також
тих, які вироблені в Україні з
нафти, поставленої на
давальницьких умовах, і
реалізовуються в Україні
шляхом видачі простого векселя
з терміном погашення 60 днів;
- зниження акцизів на нафтопродукти; а також
ведеться робота щодо
узгодження методики
встановлення тарифів за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами
і перевалки в портах
3.11. Російська Сторона Надати Російській До 20 Міненерго забезпечить транзит в Україну Стороні відповідні серпня НАК "Нафтогаз трубопровідним транспортом вихідні дані і 1999 р. України" казахстанської нафти в обсягах документи для вирішення Управління з і на умовах, передбачених питання щодо питань державної відповідними двосторонніми забезпечення обсягів політики в міжурядовими угодами зазначеного транзиту паливно- (протоколами) між Російською і енергетичному Казахстанською Сторонами, комплексі договорами між господарюючими Управління суб'єктами і з урахуванням розвитку технічних можливостей міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.12. Українська Сторона Забезпечити виконання Постійно Міненерго забезпечить транзит російської цього рішення НАК "Нафтогаз нафти на експорт на основі України" укладених договорів Управління з (контрактів) між російськими питань державної постачальниками нафти і політики в українськими паливно- нафтотранспортними енергетичному організаціями в обсягах, комплексі визначених міжурядовими Управління угодами Російської Федерації з розвитку третіми країнами міждержавних в державного відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.13. Відзначити, що Підготувати пропозиції До 16 Фонд державного Українська Сторона в щодо участі російських вересня майна двомісячний термін надасть компаній у приватизації 1999 р. Міненерго Російській Стороні конкретні зазначених підприємств МЗС пропозиції про умови участі і передати в Відділ з питань російських компаній в установленому порядку власності, акціонуванні нафтопереробних Російській Стороні підприємництва заводів України, в тому числі та конкурентної в Лисичанську і Херсоні політики Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.14. РАТ "ЄЕС Росії", Організувати проведення До 15 Міненерго українським фірмам - відповідної роботи, про серпня Управління з імпортерам, Міненерго України результати 1999 р. питань державної і Мінпаливоенерго Росії до 15 поінформувати Кабінет політики в серпня 1999 р. підготувати Міністрів України паливно- пропозиції щодо вирішення енергетичному проблеми повернення боргів комплексі зазначених фірм за поставлену Управління з Росії електроенергію. розвитку міждержавних Мінпаливоенерго Росії і відносин з Міненерго України доповісти Російською урядам обох країн про прийняті Федерацією, рішення країнами СНД і статутними органами Співдружності
3.15. Мінфіну, Розробити за участю До 20 Мінфін - скликання Мінпромполітики, Мінекономіки суднобудівних заводів вересня Мінпромполітики України, НАК "Нафтогаз ВАТ "Залив" (м.Керч) і 1999 р. Мінекономіки України" і Мінекономіки, ВАТ "Завод "Ленінська НАК "Нафтогаз Мінфіну, Мінторгу, Мінтрансу, кузня" (м.Київ), які України" Мінспівдружності, ініціювали дане питання Управління Держкомрибальству Росії, ВАТ перед Російською розвитку "Газпром", Адміністрації Стороною і мають міждержавних Астраханської області Росії конкретні домовленості відносин з розглянути питання про із зазначеними Російською розвиток виробничого областями Росії, Федерацією, співробітництва російських і механізм фінансування країнами СНД і українських суднобудівних будівництва зазначених статутними підприємств і можливість суден і заліку їх органами будівництва на конкурсній поставки у погашення Співдружності основі на верф'ях України з боргу за природний газ Управління використанням потенціалу структурних змін російських підприємств для у сфері державного підприємства матеріального "Північно-Каспійське морське виробництва пароплавство" (м. Астрахань,
Російська Федерація) семи
одиниць універсальних
суховантажних суден дедвейтом
4400 тонн і риболовецьких
суден для промислових
господарств Мурманської і
Сахалінської областей в
рахунок погашення
заборгованості за газ
відповідно до міжурядового
Протоколу від 3 листопада 1998
року
4. Про співробітництво в
галузі атомної енергетики
Комісія постановила:
4.1. Російська сторона Внести відповідні Постійно Міненерго розгляне питання щодо пропозиції Російській МЗС включення до проекту Стороні Управління федерального бюджету розвитку Російської Федерації на 2000 міждержавних рік і до лімітів зовнішніх відносин з позик кредитування завершення Російською будівництва і введення в Федерацією, експлуатацію енергоблоків країнами СНД і ХАЕС-2 і РАЕС-4 і буде статутними домагатися його прийняття органами Федеральними Зборами Співдружності Російської Федерації Управління з питань державної політики в паливно- енергетичному комплексі
4.2. Міненерго України і Остаточно визначитися До 1 Міненерго Мінатому Росії продовжити із зазначених питань, серпня МЗС пошук взаємоприйнятних рішень подати до Кабінету 1999 р. Управління з з питань співробітництва в Міністрів України питань галузі ядерно-паливного циклу узгоджені пропозиції, державної і можливості створення після сзвалення яких політики в спільного українсько- ініціювати переговори паливно- казахстансько-російського з Російською Стороною енергетичному підприємства з виробництва щодо їх обговорення комплексі ядерного палива для реакторів Управління ВВЕР-1000 і до 1 листопада розвитку 1999 р. оформити досягнуті міждержавних домовленості, в тому числі за відносин з умовами організації спільного Російською виробництва ядерного палива Федерацією, для реакторів ВВЕР-1000 країнами СНД і України на підприємствах Росії статутними і України органами Співдружності
4.3. Міненерго України і Внести Російській До 1 Міненерго Мінатому Росії до 1 вересня Стороні пропозицію серпня МЗС 1999 р. підготувати до щодо прискорення 1999 р.
підписання міжвідомчі угоди розгляду переданих
про використання їй на узгодження
аварійно-технічних засобів проектів угод
щодо ліквідації аварій на
об'єктах використання атомної
енергії Росії і України і про
спільне використання
страхового запасу обладнання
для атомних станцій Росії і
України
4.4. Міненерго, Мінфіну, Підготувати відповідні До 1 Міненерго Мінекономіки України і пропозиції і вересня Мінфін Мінатому, Мінекономіки Росії запропонувати 1999 р. Мінекономіки до 1 жовтня 1999 р. погодити в Російській Стороні їх МЗС установленому законодавством обговорення Управління держав Сторін порядку розвитку постачання української міждержавних продукції для російських відносин з підприємств атомної Російською промисловості в рахунок Федерацією, постачання ядерного палива для країнами СНД і українських АЕС і вивозу статутними відпрацьованого ядерного органами палива з українських АЕС, з Співдружності включенням їх в протоколи до Управління з Угоди між Кабінетом Міністрів питань України і Урядом Російської державної Федерації про виробничу політики в кооперацію від 24 квітня 1998 паливно- року енергетичному комплексі 4.5. Відзначити Забезпечити виконання Постійно Міненерго систематичне невиконання цих рішень МЗС Українською Стороною (НАЕК Управління з "Енергоатом") договірних питань державної зобов'язань щодо закупівель політики в ядерного палива протягом паливно- тривалого часу, що призвело до енергетичному значних економічних втрат комплексі підприємств ядерно-паливного Управління циклу Мінатома Росії (в 1998 розвитку році заявлено ядерного палива міждержавних на суму 258,1 млн. доларів США відносин з - затребувано на суму 58,25 Російською млн. доларів США. Це сталося і Федерацією, в першому півріччі 1999 року), країнами СНД і статутними Сторони дійшли згоди, що з органами потреби в свіжому ядерному Співдружності паливі на 1999 рік у сумі
204,4 млн. доларів США,
підтвердженої укладеними
контрактами між НАЕК
"Енергоатом" і ВАТ "ТВЕЛ",
Українська Сторона забезпечить
рівномірну щодекадну оплату
коштами в загальній сумі 79,5
млн. доларів США і постачання
української продукції шляхом
виробничої кооперації для
російських підприємств атомної
промисловості за узгодженими
номенклатурою, обсягами і
цінами
4.6. Сторони зазначили, що Забезпечити виконання До 1 НАЕК "Енергоатом" НАЕК "Енергоатом" і зобов'язань і вересня Управління з Красноярський гірничо-хімічний поінформувати Кабінет 1999 р. питань державної комбінат уклали в травні Міністрів України політики в 1999 р. додаткову угоду паливно- (Доповнення N 5а і 5б) за енергетичному умовами розрахунків за комплексі вивезення в 1999 році
відпрацьованого палива на
основі Доповнення N 5 від
9 березня 1999 р. до контракту
N 45 від 30 січня 1998 року
Сторони домовилися, що НАЕК "Енергоатом" і Красноярський
гірничо-хімічний комбінат в
термін до 1 вересня 1999 р.
сформують узгоджений документ
про виконання своїх
зобов'язань щодо вивозу
відпрацьованого ядерного
палива з українських АЕС в
1998 - 1999 роках за
контрактом N 45 від 30 січня
1998 року
4.7. Сторони домовилися до Взяти участь у До 1 Міненерго 1 вересня 1999 р. підготувати підготовці програми вересня Управління з програму спільних робіт з 1999 р. питань державної безпеки атомної енергетики, в політики в тому числі створення паливно- експериментальної бази, в енергетичному рамках міжурядової Угоди про комплексі науково-технічне і економічне
співробітництво в галузі
атомної енергетики від
14 січня 1993 року
5. Про військово-технічне
співробітництво
Комісія постановила:
5.1. Відзначити, що Урядом Узгодити проект угоди і До 20 Мінпромполітики Російської Федерації 20 травня в установленому порядку серпня Управління 1999 р. схвалений проект подати до Кабінету 1999 р. структурних міжурядової Угоди про Міністрів України для змін у сфері збереження спеціалізації схвалення матеріального підприємств, що беруть участь виробництва у виробництві продукції Управління військового призначення. розвитку міждержавних Мінпромполітики України в відносин з місячний термін подати до Російською Кабінету Міністрів України Федерацією, проект зазначеної Угоди країнами СНД і статутними органами Співдружності
5.2. Мінпромполітики, Внести Російській До 1 Держекспортконтроль Держекспортконтролю України і Стороні пропозицію серпня Мінпромполітики Мінторгу Росії за участю щодо прискорення 1999 р. МЗС заінтересованих міністерств і узгодження переданого Управління відомств в III кварталі 1999 їй проекту угоди структурних р. підготувати до підписання змін у сфері проект міжурядової Угоди про матеріального порядок взаємодії при виробництва здійсненні експорту продукції, Управління робіт і послуг військового розвитку призначення в треті країни міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами 5.3. Міноборони, Мінфіну, Співдружності Мінекономіки Росії, ВАТ
"Газпром" і МЕК "Ітера"
провести погашення боргів
Міноборни Росії перед
підприємствами ВПК України
відповідно до запропонованої
ВАТ "Газпром" і МЕК "Ітера"
схеми, що передбачає
постачання російського
природного газу в Україну
Мінпромполітики, Забезпечити виконання До 1 Мінпромполітики Мінекономіки, Державній взаємозаліку січня Мінекономіки податковій адміністрації, 2000 р. Мінфін Мінфіну України разом з Державна Мінфіном, Міноборони, податкова Мінекономіки Росії, ВАТ адміністрація "Газпром" і МЕК "Ітера" Управління оформити відповідний залік, у розвитку тому числі, з: міждержавних - програми створення літака відносин з АН-70 (АНТК імені Антонова); Російською - плавдоку зав. N 01345 Федерацією, проекту 19371У (Херсонський країнами СНД і державний завод "Паллада"); статутними - плавтехбази проекту 2020 органами (Чорноморський суднобудівний Співдружності завод); Управління - крейсера проекту 1164 структурних змін зав. N 2008 (Суднобудівний у сфері завод імені 61 комунара); матеріального - постачання ЗІП до виробництва крейсера проекту 1164 (три Управління з комплекти) і до крейсера питань державної проекту 1143,5 (один комплект) політики в тощо; паливно- - п'яти літаків ТУ-142, МК енергетичному МР (Миколаївський авіаційний комплексі завод);
- апаратури для радіолокаційної станції
"Волга" (Дніпровський
машинобудівний завод,
м.Дніпропетровськ);
- замовлення 1710 за виконані роботи з ремонту
корабля (Севастопольський
морський завод).
Мінфіну Росії поширити на МЕК "Ітера" дію наказу N 25н
від 30 березня 1999 р. "Про
затвердження Порядку
проведення розрахунків у 1999
році з фінансування витрат
федерального бюджету щодо
оплати за поставлені
продовольчі і
матеріально-технічні ресурси
та інших одержувачів бюджетних
коштів у рахунок
заборгованості України за
поставки російського газу"
5.4. Міноборони Росії і Вжити вичерпних До 15 Мінпромполітики Мінпромполітики України заходів і підготувати вересня Управління протягом місяця підготувати пропозиції щодо 1999 р. розвитку пропозиції про доцільність проведення міждержавних подальшої добудови плавдоку взаєморозрахунків відносин з зав. N 01346 (стаття 2 Російською міжурядової Федерацією російсько-української Угоди країнами СНД і про співробітництво в галузі статутними кораблебудування і органами судноремонту від 15 січня 1993 Співдружності р.) і ухвалити узгоджене Управління рішення щодо взаєморозрахунків структурних відповідно до укладених змін у сфері договорів матеріального виробництва
5.5. Взяти до відома, що Завершити розрахунки з До 1 НАК "Нафтогаз Мінпромполітики України і Миколаївським серпня України" Міноборони Росії визначена суднобудівним заводом 1999 р. Управління сума фактичних витрат за імені 61 комунара структурних виконання робіт з ремонту змін у сфері крейсера "Москва". матеріального виробництва За інформацією Української Управління Сторони, крейсер "Москва" розвитку найближчим часом буде міждержавних переданий Російській Стороні відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
5.6. Мінпромполітики, Підготувати пропозиції До 15 Мінпромполітики Міноборони, Мінфіну України і окремо з кожного серпня Мінфін Міноборони, Мінфіну, замовлення Міноборони 1999 р. Управління Мінекономіки Росії в третьому Російської Федерації і розвитку кварталі 1999 р. розглянути внести на розгляд міждержавних питання про суму Російської Сторони відносин з заборгованості Міноборони Російською Росії перед підприємствами ВПК Федерацією, України за виконані і прийняті країнами СНД і роботи з урахуванням умов статутними договорів, укладених органами Міноборони Росії на постачання Співдружності озброєння і військової Управління техніки, виконаних робіт структурних змін (послуг) з урахуванням зміни у сфері цін і умов, а також матеріального заборгованості українських виробництва підприємств ВПК за раніше
отримані аванси і оплату за
виготовлені, але не поставлені
озброєння і військову техніку
для Міноборони Росії, і
виконаних російськими
підприємствами - контрагентами
за договорами з українськими
підприємствами -
постачальниками продукції
(робіт, послуг) для Міноборони
Росії, але не оплачених робіт
5.7. Російська Сторона Утворити робочу групу До 1 НАК "Нафтогаз виявила заінтересованість у і запропонувати серпня України" передачі з України до Російській Стороні 1999 р. (скликання) Російської Федерації певних провести переговори з Міноборони видів авіаційної техніки, цього питання Мінекономіки окремих видів озброєння, а МЗС також засобів технічного Мінфін обслуговування до них. Сторони ДК "Укрспец- погодилися утворити до експорт" 1 серпня 1999 р. спеціальну Управління з робочу українсько-російську питань групу з представників оборонно- Міноборони, Мінекономіки, МЗС, мобілізаційної ДК "Укрспецекспорт", Мінфіну роботи та України, НАК "Нафтогаз правоохоронних України" і Міноборони, Мінфіну органів Росії, ВАТ "Газпром" для Управління підготовки пропозицій щодо розвитку вирішення питань передачі з міждержавних України до Російської відносин з Федерації узгодженого Російською озброєння і військової техніки Федерацією, в рахунок погашення країнами СНД і заборгованості за поставлений статутними природний газ за схемою, органами запропонованою Російською Співдружності Стороною
5.8. Мінфіну, Міненерго, Розробити механізм До 10 Мінфін (Скликання) Міноборони України і Мінатому, взаємозаліку і серпня Міненерго Мінфіну, Міноборони Росії організувати його 1999 р. Міноборони проводити щомісяця погашення щомісячне проведення НАК "Нафтогаз заборгованості і поточне України" постачання в 1999 році Управління електроенергії в обсягах розвитку 3-5 млн. доларів США об'єктам, міждержавних розташованим на території відносин з України, вузлам СПРН в містах Російською Мукачеве і Севастополь, а Федерацією, також витрат з експлуатації країнами СНД і зазначених вузлів шляхом статутними часткового погашення органами заборгованості за поставлений Співдружності природний газ Управління з питань оборонно- мобілізаційної роботи та правоохоронних органів
5.9. Міноборони, МЗС, Розробити проект Угоди До 1 Міноборони Мінекономіки Росії і і передати в вересня МЗС Міноборони, МЗС, установленому порядку 1999 р. Мінпромполітики Мінпромполітики України Російській Стороні для Управління з підготувати проект міжурядової узгодження питань Угоди стосовно ліквідації оборонно- п'яти важких бомбардувальників мобілізаційної типу Ту-95, що належать роботи та Російській Федерації і правоохоронних знаходяться на території органів України (м. Біла Церква, Управління авіаційно-ремонтний завод розвитку Міноборони України) міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
6. Про співробітництво в
галузі авіаційної
промисловості
Комісія постановила:
6.1. Утворити в рамках Внести пропозиції щодо До 20 Мінпромполітики Змішаної Українсько-Російської персонального складу серпня НКАУ комісії зі співробітництва підкомісії разом з 1999 р. МЗС постійну підкомісію з питань проектом звернення до Управління співробітництва в галузі Російської Сторони розвитку авіаційної і космічної міждержавних промисловості відносин з Доручити зазначеній Російською підкомісії здійснення Федерацією, координації спільних робіт, країнами СНД і передбачених Угодою між Урядом статутними України і Урядом Російської органами Федерації про співробітництво Співдружності в галузі розроблення,
виробництва, постачання і
експлуатації авіаційної
техніки від 20 серпня
1997 року
6.2. Доручити Міжвідомчій Підготувати проект До 20 Міжвідомча російсько-українській робочій протоколу і передати в серпня робоча група з групі з програми Ан-70: установленому порядку 1999 р. програми АН-70 Російській Стороні для Управління - підготувати Для розгляду узгодження структурних змін проект протоколу до Угоди між у сфері Урядом України і Урядом матеріального Російської Федерації про виробництва подальше співробітництво в Управління забезпеченні створення, розвитку спільного серійного міждержавних виробництва і постачання в відносин з експлуатацію військово- Російською транспортного літака Ан-70 з Федерацією, двигунами Д-27 від 24 червня країнами СНД і 1993 року, з урахуванням статутними можливості участі в органами загальноєвропейській Співдружності коопераційній програмі Ан-70;
- підготувати і внести на Підготувати проект До 30 -"- затвердження до Кабінету відповідної постанови вересня
Міністрів України і Уряду Кабінету Міністрів 1999 р.
Російської Федерації проекти України в
постанов щодо організації установленому порядку
серійного виробництва літака
Ан-70 і двигуна Д-27,
передбачивши рішення щодо
загальних обсягів національних
замовлень України і Росії на
період до 2017 року
6.3. Заборгованість за виконані в 1992 - 1998 роках
роботи з програми Ан-70
становить з боку Російської
Федерації 265,18 млн. рублів
(в поточних цінах виконання
робіт, акт звіряння
заборгованості між АНТК імені
О.К. Антонова і в/ч 55347 від
1 червня 1998 р., уточнена
відомість виконання,
затверджена в/ч 25966 від
25 червня 1998 року)
Міноборони Росії і АНТК Організувати До 20 Мінпромполітики імені О.К. Антонова провести проведення зазначеного серпня Мінекономіки звіряння заборгованості станом звіряння і подання за 1999 р. Національний на 1 липня 1999 року з призначенням банк урахуванням умов договорів і відповідних актів Управління змін курсу рубля та в місячний структурних термін надати акти звіряння змін у сфері заборгованості до Мінфіну матеріального Росії виробництва Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
Російська Сторона до Постійно ініціювати липень - Мінпромполітики 1 вересня 1999 р. відпрацює розгляд та вирішення жовтень Управління механізм погашення даного питання перед 1999 р. структурних заборгованості, в тому числі з Російською Стороною змін у сфері урахуванням п. 5.3 цього матеріального Протоколу, а також шляхом виробництва передачі із складу ВПС Росії Управління військово-транспортних розвитку літаків, що вивільняються, міждержавних Міжнародному консорціуму відносин з "Середній транспортний літак" Російською для забезпечення погашення Федерацією, заборгованості і поточного країнами СНД і фінансування за програмою статутними Ан-70 органами Співдружності
6.4. Міноборони, Підготувати і внести До 1 Мінпромполітики Міндержмайна, Російському відповідні пропозиції вересня Міноборони авіаційно-космічному до Кабінету Міністрів 1999 р. Мінфін агентству, Мінфіну Росії, України Управління Міноборони, Мінфіну і структурних Мінпромполітики України разом змін у сфері з Міжвідомчою робочою групою з матеріального програми Ан-70 до 1 вересня виробництва, 1999 р. подати Уряду Управління з Російської Федерації і питань оборонно- Кабінету Міністрів України мобілізаційної пропозиції щодо механізму роботи та залучення коштів, у тому числі правоохоронних позабюджетних, для необхідного органів поточного фінансування в Управління 1999 році та подальші роки розвитку спільних державних льотних, міждержавних сертифікаційних випробувань і відносин з підготовки серійного Російською виробництва літака Ан-70, Федерацією, двигуна Д-27 і обладнання. країнами СНД і статутними Під час планування органами державних оборонних замовлень Співдружності міністерств оборони України і
Росії на 2000 рік передбачити
в проектах бюджетів обох країн
пріоритетне фінансування
програми Ан-70
6.5. У термін до 1 вересня Розробити зазначений До 20 Мінпромполітики 1999 р. Сторони мають порядок, узгодити з серпня Фонд державного розглянути порядок внесення відповідними ц.р. майна майна рівнозначної ліквідності центральними органами Управління для забезпечення державних виконавчої влади і структурних часток участі України і передати для змін у сфері Російської Федерації в узгодження Російській матеріального статутному капіталі Стороні виробництва Міжнародного консорціуму Відділ з питань "Середній транспортний літак" власності, підприємництва та конкурентної політики Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
6.6. Мінпромполітики Розробити проекти До 30 Мінпромполітики України і Російському зазначеної угоди і серпня Мінекономіки авіаційно-космічному агентству програми і передати 1999 р. Фонд державного розробити за участю ФСПТ для узгодження майна Росії, Міноборони Росії, Російській Стороні Мін'юст Міжнародної авіаційної комісії разом з пропозиціями МЗС і підписати до жовтня 1999 р. щодо проведення Мінфін міжвідомчу Угоду про порядок переговорів і Управління підтримки льотної придатності, підписання документів структурних післяпродажної підтримки в змін у сфері експлуатації, гарантійного і матеріального авторського нагляду за виробництва експлуатацією авіаційної Управління техніки, у тому числі літаків розвитку Ан-124 і Ан-124-100, і міждержавних принципи фінансово-економічних відносин з відносин між розробниками, Російською виготовлювачами і Федерацією, експлуатантами України і країнами СНД і Російської Федерації статутними органами Погодити і в термін до Співдружності жовтня 1999 року затвердити в
установленому порядку
"Міждержавну комплексну
програму підтримки льотної
придатності і модернізації
літаків Ан-124, Ан-124-100 і
двигуна Д-18Т"
6.7. Відповідним Розробити програму До 1 Мінпромполітики - міністерствам і відомствам узгоджених дій вересня скликання України і Російської Федерації центральних органів 1999 р. Мінекономіки на підставі міжурядових угод виконавчої влади щодо Держстандарт від 8 вересня 1993 р. і від забезпечення виконання Управління 20 серпня 1997 р.: цих рішень і подати до структурних - організувати завершення в Кабінету Міністрів змін у сфері 2001 р. роботи з розроблення і України для схвалення матеріального сертифікації виробництва ближньомагістрального Управління пасажирського літака Ту-334 з розвитку двигунами Д-436Т, а також міждержавних забезпечити підготовку його відносин з серійного виробництва за Російською узгодженими термінами і Федерацією, коопераційною програмою із країнами СНД і забезпеченням постачання статутними продукції і послуг з єдиного органами центру; Співдружності - організувати завершення в першому півріччі 2000 р.
роботи з розроблення і
сертифікації пасажирського
літака Ан-140 з двигунами
ТВЗ - 117ВМА-СБМ для місцевих
авіаліній, а також забезпечити
підготовку його серійного
виробництва за узгодженою
коопераційною програмою
Мінпромполітики і Підготувати відповідні До 20 Мінпромполітики Російському авіаційно- пропозиції і передати вересня Управління космічному агентству в на узгодження 1999 р. структурних двомісячний термін погодити Російською Стороною змін у сфері механізм координації дій із матеріального забезпечення постачання виробництва продукції та послуг Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності

6.8. Сторони погодилися Вжити заходів до До 1 Мінпромполітики доповнити Угоду між Кабінетом підписання в жовтня Мінтранс Міністрів України і Урядом установленому порядку 1999 р. Управління Російської Федерації про доповнення до цієї структурних співробітництво у галузі Угоди змін у сфері розроблення, виробництва, матеріального постачання і експлуатації виробництва авіаційної техніки від Управління 20 серпня 1997 р. статтею: розвитку міждержавних "Сторони будуть проводити відносин з скоординовану політику Російською державної підтримки постачання Федерацією, цивільної авіаційної техніки країнами СНД і російського і українського статутними виробництва підприємствам органами цивільної авіації України і Співдружності Російській Федерації в процесі
оновлення парків повітряних
суден своїх держав"
7. Про підписання міжурядових
угод
Комісія постановила:
Взяти до відома, що під час п'ятого засідання Комісії
підписані міжурядові угоди:
- про використання силами і Внести до Кабінету До 1 Мінтранс засобами Чорноморського флоту Міністрів України серпня МЗС Російської Федерації пропозиції щодо 1999 р. Управління повітряного простору України і організації виконання розвитку повітряного простору над міждержавних акваторією Чорного моря, де відносин з відповідно до міжнародних Російською договорів відповідальність за Федерацією, безпеку польотів і країнами СНД і організацію обслуговування статутними повітряного руху покладена на органами Україну; Співдружності - про співробітництво в галузі туризму;
а також міжвідомчий Протокол між ДМК Росії і
Держмитслужбою України щодо
організації спільного митного
контролю за товарами, що
переміщуються фізичними
особами через
українсько-російський кордон у
міжнародних пасажирських
поїздах
8. Про проведення шостого
засідання Змішаної
Українсько-Російської
комісії по співробітництву
Комісія постановила:
Провести шосте засідання Підготувати пропозиції До 1 Відповідальний Комісії у м. Москві в до проекту порядку жовтня секретар четвертому кварталі 1999 року. денного і передати на 1999 р. Української узгодження Російською частини Змішаної Відповідальним секретарям Стороною Українсько- національних частин Комісії Російської погодити порядок денний комісії по шостого засідання Комісії не співробітництву пізніше ніж за два місяці до Управління початку засідання розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружностіon top