Document 720-XIV, first version — Adoption on June 3, 1999
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність, пункту "і"
статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.253 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт "і" статті 19
Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24,
ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 1999 року
N 720-XIVon top