Document 717-2003-п, previous version — Revision on September 26, 2007, on the basis - 1168-2007-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2003 р. N 717
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 368 ( 368-2004-п ) від 24.03.2004
N 457 ( 457-2004-п ) від 14.04.2004
N 777 ( 777-2004-п ) від 16.06.2004
N 290 ( 290-2005-п ) від 13.04.2005
N 560 ( 560-2005-п ) від 12.07.2005
N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005
N 158 ( 158-2007-п ) від 07.02.2007
N 1168 ( 1168-2007-п ) від 26.09.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 717
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та
охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 р. N 198 ( 198-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 7,
ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341; 2002 р., N 16, ст. 865):
у пункті 6 слова "що визначають відповідно Укравтодор і
Держбуд" замінити словами "що визначають відповідно Укравтодор,
Держбуд і Держжитлокомунгосп";
у пункті 40 слова "що затверджуються відповідно Укравтодором
і Держбудом" замінити словами "що затверджуються відповідно
Укравтодором, Держбудом і Держжитлокомунгоспом".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня
1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо подальшого
вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та жидкого пічного побутового палива" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178) слова
"Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики"
в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
1997 р. N 1154 ( 1154-97-п ) "Про стан розрахунків та механізм
погашення заборгованості за спожиті теплову електричну енергію та
природний газ, водопостачання та водовідведення
установами і організаціями, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні
послуги" слова "Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний
комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному
відмінку.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 290
( 290-2005-п ) від 13.04.2005 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630
( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

6. У тексті Положення про державну систему моніторингу
довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21,
ст. 933), слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 560
( 560-2005-п ) від 12.07.2005 )

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р.
N 992 ( 992-98-п ) "Про затвердження Програми освоєння виробництва
обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних
вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського
електротранспорту України":
1) у пункті 3 постанови слова "Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити
словами "Державний комітет з питань житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку;
2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою,
слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 368
( 368-2004-п ) від 24.03.2004 )
10. Додаток до Положення про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198 ( 1198-98-п ) "Про
єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 31, ст. 1175; 1999 р., N 31, ст. 1614;
2001 р., N 33, ст. 1545), доповнити розділом такого змісту:
"Держжитлокомунгосп
Організація і здійснення разом з відповідними державними
адміністраціями заходів щодо забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства під час виникнення надзвичайних
ситуацій".
11. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 р. N 2024 ( 2024-98-п ) "Про правовий режим зон санітарної
охорони водних об'єктів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51,
ст. 1890):
1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові
будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами
"Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства";
2) в абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної
охорони водних об'єктів, затвердженого зазначеною постановою,
слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".
12. У пунктах 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1998 р. N 2074 ( 2074-98-п ) "Про поетапну передачу у
комунальну власність територіальних громад великих міст (з
населенням понад 100 тис. чол.) об'єктів теплопостачання
споживачів житлово-комунальної сфери" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1945) слова "Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити
словами "Державний комітет з питань житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку.
13. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від
14 травня 1999 р. N 822 ( 822-99-п ) "Про вдосконалення порядку
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 20, ст. 886) слова "Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами
"Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".
14. ( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 777 ( 777-2004-п ) від 16.06.2004 )
15. У пунктах 4 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2000 р. N 211 ( 211-2000-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання
населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги
малозабезпечених сім'ям" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5,
ст. 178) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової, політики" замінити словами "Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства".
16. У заходах, передбачених Програмою запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного
характеру на 2000-2005 роки, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1313 ( 1313-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1457):
1) у розділі 1:
абзаци дев'ятий, шістнадцятий і тридцятий після слова
"Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";
в абзаці тридцять дев'ятому слово "Держбуд" замінити словом
"Держжитлокомунгосп";
2) абзац тридцять перший розділу 2 перед словом "Держбуд"
доповнити словом "Держжитлокомунгосп".
17. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2001 р., N 29, ст. 1317), такі зміни:
1) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Держжитлокомунгосп, централізоване водопостачання
Рада міністрів Автономної та водовідведення";
Республіки Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації
2) доповнити перелік пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1. Держбуд, Рада будівельна діяльність
міністрів Автономної (вишукувальні та проектні
Республіки Крим, обласні, роботи для будівництва,
Київська та зведення несучих та захисних
Севастопольська міські конструкцій, будівництво та
державні адміністрації монтаж інженерних і
тарнспортних мереж)".

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1168
( 1168-2007-п ) від 26.09.2007 }

19. Пункт 3 плану комплексних заходів, спрямованих на
ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на
період до 2005 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2001 р. N 122 ( 122-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 7, ст. 274), після слова "Держбуд"
доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

20. У пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію з питань
моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 2001 р. N 1551 ( 1551-2001-п ) "Про
утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2095), слово
"Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".
21. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від
21 грудня 2001 р. N 1712 ( 1712-2001-п ) "Про затвердження
Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання
бідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2339)
слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової
політики" замінити словами "Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 158
( 158-2007-п ) від 07.02.2007 }

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 р. N 160 ( 160-2002-п ) "Про затвердження Комплексної
програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і
селищах України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8,
ст. 346):
1) в абзаці третьому пункту 3 постанови слова "Державному
комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити
словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства";
2) в абзацах сьомому, тринадцятому і вісімнадцятому пункту 3
розділу "Механізм реалізації Програми" Комплексної програми,
затвердженої зазначеною постановою, слово "Держбуд" замінити
словом "Держжитлокомунгосп".
( Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457
( 457-2004-п ) від 14.04.2004 )
25. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) "Про затвердження переліків
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності та
розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521; 2002 р., N 40, ст. 1860 (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня
2003 р. N 358):
1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів, затверджений
зазначеною постановою, після слова "Держбуд" доповнити словом
"Держжитлокомунгосп";
2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності, затвердженому зазначеною постановою:
у позиції "Держбуд" слова "житлово-комунальне господарство,
міський електричний транспорт" виключити;
доповнити перелік позицією такого змісту:
"Держжитлокомунгосп житлово-комунальне господарство,
міський електричний транспорт".on top