Document 7131-X, current version — Adoption on June 15, 1984

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної
Ради Української РСР про внесення змін
і доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 26, ст. 485 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 30 січня 1984 року "Про внесення змін до Закону
Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та
культури" ( 6485-10 );
від 30 січня 1984 року "Про внесення зміни до статті 32
Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" ( 6486-10 );
від 29 лютого 1984 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР" ( 6591-10 );
від 16 квітня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР" ( 6834-10 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 15 червня 1984 року
N 7131-Xon top