Document 712-2014-п, valid, current version — Adoption on December 26, 2014
( Last event — Entry into force, gone December 27, 2014. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2014 р. № 712
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2002 p., № 51, ст. 2316; 2009 p., № 94, ст. 3209; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 39, ст. 1467, № 93, ст. 3778), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2014 р. № 712

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів

1. Список № 1 таблиці I доповнити такими позиціями:

“AB-PINACA-CHM

N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

ADBICA

 

В-22

хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат”.

2. Список № 2 таблиці I доповнити такими позиціями:

“5F-ADBICA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід

Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат

 

FUBIMINA

[1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл] нафтален-1-іл-метанон

AB-FUBINACA

N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-(4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол

AB-PINACA

(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід

RH-34

3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,3Н)хіназоліндіон

Діметокси-PVP

1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он

2С-1

2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін”.
on top