Document 710-2007-п, valid, current version — Adoption on May 12, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 710
Київ
Про затвердження Порядку продажу у 2007 році
земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

Відповідно до статті 83 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 710
ПОРЯДОК
продажу у 2007 році земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу у 2007 році
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації (далі - земельні ділянки).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
аукціон - спосіб продажу (аукціон чи конкурс з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону) земельних
ділянок покупцям, які запропонували найвищу ціну;
аукціонна комісія - утворена державним органом приватизації
комісія для підготовки та проведення аукціону;
державні органи приватизації - Фонд державного майна, його
регіональні відділення в областях та мм. Києві і Севастополі,
регіональне відділення Фонду державного майна України в Автономній
Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів
приватизації;
ліцитатор - особа, що володіє технікою проведення торгів і
веде аукціон в установленому порядку;
об'єкт приватизації - об'єкт державної власності, визначений
законодавством як такий, що підлягає приватизації;
об'єкт аукціону - земельна ділянка державної власності разом
з об'єктом приватизації, який на ній розташований.
3. Закупівля послуг у процесі продажу земельних ділянок
державної власності, на яких розташовані об'єкти приватизації,
здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку.
4. Державні органи приватизації з урахуванням затверджених
переліків об'єктів, що підлягають приватизації, формують перелік
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації (далі
- перелік земельних ділянок у складі об'єкта аукціону), і
звертаються до Держземагентства або його територіального органу
(якщо продаж здійснює регіональне відділення) із запитом про
надання земельно-кадастрової документації, витягу з технічної
документації про нормативну грошову оцінку та інформації щодо
наявності земельних сервітутів і обмежень (обтяжень) прав на
земельні ділянки, які включені до переліку.
Переліки об'єктів, що належать згідно з Державною програмою
приватизації ( 1723-14 ) до групи Ж і підлягають приватизації
разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані,
затверджуються регіональними відділеннями Фонду державного майна
за погодженням з Фондом державного майна.
Територіальний орган Держземагентства надає в місячний строк
після надходження запиту державному органу приватизації зазначені
документацію, витяг та інформацію.
5. Державний орган приватизації на підставі наданої
інформації приймає рішення про продаж об'єктів аукціону і визначає
на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, що має
ліцензію на проведення робіт із землеустрою, для підготовки
документації із землеустрою та суб'єкта оціночної діяльності, що
має ліцензію на виконання землеоціночних робіт.
6. У процесі підготовки до продажу земельної ділянки у складі
об'єкта аукціону:
визначаються межі земельної ділянки в натурі (на місцевості);
проводиться її експертна грошова оцінка;
забезпечується виготовлення технічного паспорта такої ділянки
за формою згідно з додатком.
7. У разі коли межі земельної ділянки у складі об'єкта
аукціону не визначені в натурі (на місцевості), державний орган
приватизації замовляє організації, що має ліцензію на проведення
робіт із землеустрою, підготовку технічної документації із
землеустрою щодо визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
8. Документація із землеустрою і звіт про експертну грошову
оцінку земельної ділянки підлягають державній експертизі в
порядку, встановленому законодавством.
9. Технічний паспорт земельної ділянки виготовляється у
десятиденний строк територіальним органом Держземагентства на
замовлення державного органу приватизації.
10. Земельні ділянки у складі об'єкта аукціону до закінчення
аукціону забороняється передавати в оренду, під забудову та для
інших цілей, якщо це може призвести до обмеження (обтяження) прав
на земельну ділянку чи іншого обмеження прав покупця.
11. Документація на кожну земельну ділянку у складі об'єкта
аукціону готується у двох примірниках і формується в дві окремі
справи, з яких одна залишається в державному органі приватизації
разом із справою по приватизації об'єкта, а друга після закінчення
аукціону передається органові, що здійснює державну реєстрацію
прав на земельну ділянку та їх обмежень (обтяжень).
Відповідальність за збереження довгострокових межових знаків
несе балансоутримувач об'єкта приватизації.
12. Оцінка земельної ділянки в складі об'єкта аукціону
проводиться суб'єктом оціночної діяльності, що має ліцензію на
виконання землеоціночних робіт, на підставі договору, укладеного з
державним органом приватизації, за результатами конкурсного
відбору, передбаченого пунктом 5 цього Порядку.
13. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки разом
з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної
документації подається державному органу приватизації суб'єктом
оціночної діяльності, що має ліцензію на виконання землеоціночних
робіт.
14. Стартова ціна земельної ділянки не може бути нижчою від
її експертної грошової оцінки.
15. Початкова вартість об'єкта аукціону визначається
відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних
ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2002 р. N 1531 ( 1531-2002-п ), та Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. N 1891 ( 1891-2003-п ).
За результатами оцінки складається звіт про вартість об'єкта
аукціону із зазначенням у ньому окремо вартості об'єкта
приватизації та вартості земельної ділянки.
16. Строк проведення оцінки, порядок рецензування та
затвердження її результатів, строк дії висновку про вартість
об'єкта аукціону встановлюються відповідно до законодавства.
17. Інформація про продаж об'єкта аукціону публікується не
пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону в
інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, інших
друкованих виданнях, визначених державними органами приватизації.
18. Інформація про покупців і учасників аукціону, їх
кількісний та персональний склад, а також та, що міститься в
поданих ними заявах на участь в аукціоні, і про результати
розгляду заяв є конфіденційною і не підлягає розголошенню до
опублікування результатів аукціону.
19. Інформація, що підлягає опублікуванню, повинна містити:
відомості про об'єкт приватизації відповідно до статті 17
Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 );
відомості про земельну ділянку відповідно до частини другої
статті 137 Земельного кодексу України ( 2768-14 );
найменування, адресу державного органу приватизації, номер
контактного телефону;
умови аукціону;
суму реєстраційного внеску та суму гарантійного внеску у
розмірі 10 відсотків початкової вартості об'єкта аукціону, що
повинні сплачуватися покупцями, порядок їх сплати;
найменування банку, адресу та номер рахунка, відкритого для
розрахунків за придбаний об'єкт аукціону;
відомості про дату припинення приймання заяв на участь в
аукціоні, час і місце ознайомлення з об'єктом аукціону та
проведення аукціону;
інші відомості, визначені державним органом приватизації.
20. Інформація про результати аукціону опубліковується
державним органом приватизації протягом 15 днів після укладення
договору купівлі-продажу разом з інформацією про продаж об'єкта
приватизації та надається відповідному органу виконавчої влади, в
управлінні якого перебував такий об'єкт.
Інформація повинна містити такі дані:
відомості про об'єкт приватизації;
місце розташування та розмір земельної ділянки;
ціна, за якою земельна ділянка у складі об'єкта аукціону
продана на аукціоні;
цільове призначення земельної ділянки;
інші відомості, визначені державним органом приватизації.
21. Продаж земельної ділянки разом з розташованим на ній
об'єктом приватизації здійснюється на відкритому засіданні
аукціонної комісії, яка утворюється державним органом приватизації
з числа спеціалістів і експертів, представників територіального
органу Держземагентства, органу місцевого самоврядування,
балансоутримувача, трудового колективу об'єкта, що приватизується
(у разі приватизації єдиного майнового комплексу підприємства).
Кількість членів комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб.
Голова комісії призначається відповідним державним органом
приватизації.
Делегування представників до складу комісії обов'язкове для
керівників державних підприємств, установ та організацій. На час
роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи та
середній заробіток згідно із законодавством про працю.
22. Аукціонна комісія визначає умови та строк проведення
аукціону.
Умови аукціону містять зобов'язання покупця щодо:
подальшої експлуатації об'єкта приватизації відповідно до
вимог законодавства;
подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог
законодавства;
інші умови.
Умови аукціону затверджує відповідний державний орган
приватизації.
23. Обмеження кількості покупців, що беруть участь в
аукціоні, заборонено.
24. До участі в аукціоні допускаються фізичні та юридичні
особи, що визнані покупцями об'єктів приватизації відповідно до
статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), згідно із Земельним кодексом України ( 2768-14 )
мають право на придбання земельних ділянок у власність, сплатили
встановлений державним органом приватизації реєстраційний внесок,
розмір якого не може перевищувати розміру одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також гарантійний
внесок.
25. За вимогою потенційних покупців державний орган
приватизації повинен видати їм дозвіл на огляд об'єкта аукціону.
26. Після закінчення аукціону сплачені покупцями гарантійні
внески у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону.
Покупцеві, який придбав земельну ділянку разом з об'єктом
приватизації, зазначені кошти зараховуються в установленому
порядку у суму вартості придбаного об'єкта аукціону.
Сплачені реєстраційні внески не повертаються.
27. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватися як
учасник аукціону, повинна подати:
заяву про участь в аукціоні в порядку, що встановлюється
Фондом державного майна;
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та
гарантійного внесків;
декларацію про доходи, ідентифікаційний номер згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства
не мають ідентифікаційного номера) (для покупців - фізичних осіб);
нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця, копії довідки про взяття
на облік платника податків та свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість (для покупців - фізичних осіб, що є
суб'єктами підприємницької діяльності);
нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені - для
нерезидентів) копії установчих документів, свідоцтва про державну
реєстрацію (витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційного посвідчення - для нерезидентів),
довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
копії довідки про взяття на облік платника податків та свідоцтва
про реєстрацію платника податку на додану вартість; рішення про
участь в аукціоні; документи щодо призначення керівників (для
покупців - юридичних осіб);
документ, що підтверджує розмір державної частки у статутному
фонді та майні покупця, інформацію щодо наявності серед учасників
юридичної особи іноземних юридичних або фізичних осіб;
відомості про джерела надходження коштів, які будуть
використані під час сплати за об'єкт аукціону (для покупців -
іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями);
копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою
постійного представництва з правом провадження господарської
діяльності на території України.
Під час подання заяви потенційний покупець пред'являє паспорт
або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо він діє як
представник юридичної особи, - засвідчене в установленому порядку
відповідне доручення.
28. Для участі в аукціоні покупець подає до аукціонної
комісії план приватизації об'єкта, який повинен включати умови
щодо подальшого використання земельної ділянки.
29. До початку аукціону державний орган приватизації заносить
до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового
номера такі відомості про покупців:
1) для фізичних осіб:
громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса
місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів;
іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності), адреса місця проживання за межами
України;
номер рахунка, назва та адреса банківської установи, до якої
зроблено внески;
2) для юридичних осіб:
резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій;
нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де
зареєстрована особа;
номер рахунка, назва та адреса банківської установи, до якої
зроблено внески.
30. Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за три
доби до початку аукціону.
31. Аукціон організовується та проводиться юридичною особою
(далі - виконавець аукціону) на підставі договору з відповідним
державним органом приватизації.
32. Примірний договір з виконавцем аукціону, що
затверджується Фондом державного майна, повинен містити таку
інформацію:
строк проведення аукціону;
початкова вартість об'єкта аукціону;
розмір і порядок виплати винагороди;
взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та майнова
відповідальність сторін;
інші умови.
Розмір винагороди виконавцю аукціону не повинен перевищувати
0,1 відсотка ціни продажу об'єкта аукціону.
33. Для участі в аукціоні покупцям видаються квитки учасників
аукціону, які повинні містити такі відомості:
номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;
найменування об'єкта (об'єктів), в аукціоні з продажу якого
бере участь покупець;
правила та умови проведення аукціону.
Під час реєстрації учаснику аукціону видається інформаційна
картка та картка учасника аукціону (із зазначенням на зворотному
боці правил його проведення), а також примірник проекту договору
купівлі-продажу об'єкта аукціону.
34. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором. До початку
аукціону ліцитатор надає його учасникам характеристику об'єкта
аукціону, ознайомлює з умовами його продажу, а також правилами
проведення аукціону. Початком аукціону вважається момент
оголошення початкової вартості об'єкта аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде
запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка
робить оголошення про придбання об'єкта аукціону тією особою, що
запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна,
запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати
попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості об'єкта
аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення
початкової ціни об'єкта аукціону ніхто з покупців не висловить
бажання придбати його за ціною, оголошеною ліцитатором, аукціон
вважається таким, що не відбувся.
Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує
запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і
запропоновану ним ціну.
35. Під час проведення аукціону аукціонна комісія веде
протокол, до якого заноситься початкова вартість об'єкта аукціону,
пропозиції учасників аукціону, відомості про них, результати
аукціону (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу,
що набула право на придбання об'єкта).
Протокол підписується ліцитатором, членами аукціонної комісії
та покупцем (його представником), який набув право на придбання
об'єкта.
Протокол у триденний строк надсилається відповідному
державному органу приватизації для затвердження.
36. Переможець аукціону, який відмовився від підписання
протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому
аукціоні. Гарантійний внесок покупцю не повертається, а
зараховується на рахунок державного органу приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання договору
купівлі-продажу або не з'явився на його підписання протягом десяти
днів після затвердження протоколу аукціону без поважної причини,
позбавляється права на подальшу участь у придбанні цього об'єкта
аукціону. Гарантійний внесок покупцю не повертається, а
зараховується на рахунок державного органу приватизації.
37. Якщо учасник або його уповноважений представник без
поважних причин не з'явився на аукціон і зірвав його проведення,
сума сплаченого ним гарантійного внеску не повертається, а
зараховується на рахунок державного органу приватизації.
У разі виникнення спору питання вирішується у судовому
порядку.
38. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону в
разі недотримання учасниками правил проведення аукціону,
передбачених цим Порядком, та на вимогу будь-кого з його учасників
або органу приватизації у разі, коли:
не виконано вимог щодо змісту інформації про об'єкт аукціону,
передбаченої цим Порядком, та строку її опублікування;
об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що
підлягають приватизації, з порушенням законодавства;
учасника не визнано покупцем згідно із законодавством;
істотно порушено правила оголошення та проведення аукціону,
передбачені цим Порядком.
39. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;
коли жоден з покупців не запропонував ціну, яка дорівнює
початковій вартості або вища за початкову вартість об'єкта
аукціону;
несплати в установлений строк переможцем аукціону належної
суми за придбаний об'єкт аукціону.
40. Усі розбіжності, що виникають під час проведення
аукціону, усуваються під час його проведення ліцитатором за
погодженням з аукціонною комісією.
41. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, об'єкт
аукціону може бути запропонований для продажу на аукціоні
повторно.
Об'єкти, що належать згідно з Державною програмою
приватизації ( 1723-14 ) до груп А, Ж, які два чи більше разів
пропонувалися до продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою і
не продані через відсутність покупців, за рішенням Фонду
державного майна можуть бути запропоновані до приватизації без
земельної ділянки, на якій цей об'єкт розташовано.
42. Результати продажу об'єкта аукціону оформляються
договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному
посвідченню, державній реєстрації та реєстрації відповідним
органом місцевого самоврядування.
43. Право власності на об'єкт аукціону переходить до покупця
з моменту сплати його повної вартості на рахунки державних органів
приватизації, відкриті в органах Державного казначейства.
Кошти, які надійшли від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, зараховуються державними органами приватизації до
державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про
Державний бюджет України ( 489-16 ).
44. Договір купівлі-продажу об'єкта аукціону повинен
відповідати вимогам законодавства.
45. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону
затверджує Фонд державного майна.
46. Договір купівлі-продажу об'єкта аукціону є підставою для
сплати покупцем коштів за об'єкт, що є предметом договору.
47. Порядок сплати та строки внесення коштів за об'єкт
визначаються договором купівлі-продажу. Строк внесення коштів не
повинен перевищувати 60 календарних днів після укладення
зазначеного договору.
48. Строк дії зобов'язань за договором купівлі-продажу,
порядок контролю за їх виконанням, умови внесення змін до договору
та порядок його розірвання визначаються законодавством.
49. Подальше відчуження об'єкта, що є предметом договору
купівлі-продажу, здійснюється за згодою органу приватизації з
урахуванням вимог частини восьмої статті 27 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з одночасним переходом
до нового власника зобов'язань за цим договором.
50. Ціна продажу земельної ділянки у складі об'єкта аукціону
визначається пропорційно її частці у початковій вартості об'єкта
аукціону.

Додаток
до Порядку

_______________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)
_____________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
земельної ділянки державної власності,
яка підлягає продажу державним органом приватизації

_________________________________________________________________
(найменування державного органу приватизації)
_________________________________________________________________
I. Загальні відомості про земельну ділянку
1. Кадастровий номер ______________
2. Адреса ___________________________________________________
3. Площа _____________ кв. метрів
4. Категорія земель _________________________________________
5. Цільове призначення ______________________________________
6. Пріоритетний вид використання ____________________________
7. Допустимі види використання ______________________________
8. Інші відомості:
а) конфігурація _____________________________________________
б) дані про обмеження (обтяження) на використання ___________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
у тому числі земельні сервітути _____________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
II. План зовнішніх меж земельної ділянки
Кадастровий номер _________________________________

Ситуаційна схема --------------------------- | | | | ---------------------------
------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------

Масштаб 1: _______
Опис меж _________________ Умовні позначення ________________
__________________________ ________________
_________________ ______________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
III. Відомості про місце розташування земельної ділянки
1. Розташування земельної ділянки щодо населеного пункту:
а) відстань:
від межі населеного пункту __________________________________
від центру населеного пункту ________________________________
б) наявні шляхи сполучення __________________________________
в) плановані шляхи сполучення _______________________________
г) розташування земельної ділянки щодо приміської зони ______
_____________________________________________________________
ґ) розташування земельної ділянки щодо рекреаційних територій
і об'єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних та
оздоровчих об'єктів ______________________________________________
д) ступінь техногенного забруднення прилеглої території _____
_____________________________________________________________
(у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)
е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх
використання:
водопостачання ______________________________________________
каналізації _________________________________________________
енергозабезпечення __________________________________________
2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:
а) адміністративний статус населеного пункту, чисельність
населення ________________________________________________________
б) наявність у населеного пункту статусу курорту або
історичного міста ________________________________________________ _____________________________________________________________
в) входження населеного пункту до зони радіаційного
забруднення ______________________________________________________
г) розташування земельної ділянки щодо автомагістралей
населеного пункту ________________________________________________
ґ) розташування земельної ділянки щодо шляхів сполучення, які
можуть використовуватися для транспортування сировини та готової
продукції ________________________________________________________
д) розташування земельної ділянки щодо функціональних зон
населеного пункту ________________________________________________
(сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча,
_____________________________________________________________
заповідна територія, регулювання забудови,
_____________________________________________________________
історичного ландшафту, охоронні зони території, об'єкти
_____________________________________________________________
природно-заповідного фонду, санітарно-захисні зони
_____________________________________________________________
промислових об'єктів, водоохоронні зони)
_____________________________________________________________
е) розташування земельної ділянки щодо об'єктів перевищення
допустимого рівня шуму ___________________________________________
(специфічне промислове виробництво,
_____________________________________________________________
залізниця, автомагістраль, аеропорт)
_____________________________________________________________
IV. Відомості про природний і господарський
стан земельної ділянки
1. Рельєф місцевості ________________________________________
2. Ступінь техногенного забруднення _________________________
3. Інженерно-геологічні умови:
а) несуча спроможність ґрунтів ______________________________
б) глибина залягання ґрунтових вод __________________________
в) періодичність затоплення поверхневими водами _____________
г) заболоченість території __________________________________
ґ) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель) _____________________________________________________________
д) наявність на земельній ділянці територій, порушених
гірськими виробками ______________________________________________
_____________________________________________________________
4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної
ділянки:
а) водоводів ________________________________________________
б) дощової каналізації ______________________________________
в) побутової каналізації ____________________________________
г) промислової каналізації __________________________________
ґ) локальних очисних споруд _________________________________
д) дренажної системи ________________________________________
е) газопроводу ______________________________________________
є) тепломережі ______________________________________________
ж) електромережі ____________________________________________
з) телефонної мережі ________________________________________
V. Грошова оцінка земельної ділянки
та її стартова ціна
1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
__________________________________________ гривень ____ коп.,
(сума цифрами)
(___________________________________________________________)
(сума словами)
2. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної
грошової оцінки земельної ділянки на дату оцінки ___ _____________ 20___ р.
__________________________________________ гривень ____ коп.,
(сума цифрами)
(___________________________________________________________)
(сума словами)
3. Стартова ціна земельної ділянки
__________________________________________ гривень ____ коп.,
(сума цифрами)
(___________________________________________________________)
(сума словами)
Технічний паспорт земельної ділянки:
склав
_________________ ______________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20___ р.

перевірив
_________________ ______________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
___ ____________ 20___ р.

Цей технічний паспорт діє до ___ __________ 20___ р.on top