Document 71-2003-п, current version — Revision on August 16, 2019, on the basis - 696-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. N 71
Київ
Про затвердження розміру, порядку
та умов виплати винагороди (роялті)
за комерційне використання опублікованих
з комерційною метою фонограм, відеограм,
їх примірників та зафіксованих у них виконань

{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 450 ( 450-2009-п ) від 02.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 429 ( 429-2005-п ) від 08.06.2005
N 450 ( 450-2009-п ) від 02.04.2009 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-480/10/2670 ( v-480805-10 ) від 23.06.2010
Постанову Київського
апеляційного адміністративного суду
N 2а-480/10/2670 ( v-480805-11 ) від 16.06.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017
N 696 ( 696-2019-п ) від 14.08.2019 }

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Преамбула в редакції Постанови КМ N 450 ( 450-2009-п ) від
02.04.2009 }
1. Затвердити розмір, порядок та умови виплати винагороди
(роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань згідно з додатком. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 450 ( 450-2009-п ) від
02.04.2009 }
2. Організації колективного управління застосовують
затверджені цією постановою розміри винагороди (роялті) як
тимчасові тарифи на строк до шести місяців у разі недосягнення
згоди на переговорах про встановлення тарифів. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 696 ( 696-2019-п ) від
14.08.2019 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 71
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 450 ( 450-2009-п )
РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати винагороди (роялті)
за комерційне використання опублікованих
з комерційною метою фонограм, відеограм,
їх примірників та зафіксованих у них виконань

I. Розмір винагороди (роялті)
------------------------------------------------------------------ | Вид комерційного використання | Розмір винагороди (роялті) | |фонограм, відеограм, їх примірників| | | та зафіксованих у них виконань | | |-----------------------------------+----------------------------| |1. Публічне виконання опублікованих|1 відсоток доходів, | |з комерційною метою фонограм, |одержаних з їх того виду | |примірників та зафіксованих у них |діяльності, у процесі якої | |виконань, публічна демонстрація |здійснюється використання | |опублікованих з комерційною метою |об'єктів суміжних прав або | |відеограм, їх примірників та |2,5 відсотка загальної суми | |зафіксованих у них виконань у |витрат на зазначений вид | |місцях з платним і безоплатним |використання об'єктів | |входом |суміжних прав у разі | | |відсутності таких доходів | |-----------------------------------+----------------------------| |2. Публічне сповіщення (публічне |2 відсотки доходів, | |повторне сповіщення) шляхом |одержаних з того виду | |трансляції і ретрансляції |діяльності, у процесі якої | |зафіксованих у фонограмах виконань,|здійснюється використання | |а також безпосередньо фонограм, |об'єктів суміжних прав | |опублікованих з комерційною метою, | | |їх примірників у передачах ефірного| | |і (або) супутникового радіомовлення| | |-----------------------------------+----------------------------| |3. Публічне сповіщення (публічне |2 відсотки доходів, | |повторне сповіщення) шляхом |одержаних з того виду | |трансляції і ретрансляції |діяльності, у процесі якої | |зафіксованих у фонограмах і (або) |здійснюється використання | |відеограмах виконань, а також |об'єктів суміжних прав | |безпосередньо фонограм і (або) | | |відеограм, опублікованих з | | |комерційною метою, їх примірників у| | |передачах ефірного і (або) | | |супутникового телебачення | | |-----------------------------------+----------------------------| |4. Кабельна ретрансляція, публічне |5 відсотків доходів, | |сповіщення (публічне повторне |одержаних з того виду | |сповіщення) шляхом трансляції і |діяльності, у процесі якої | |ретрансляції зафіксованих у |здійснюється використання | |фонограмах і (або) відеограмах |об'єктів суміжних прав | |виконань, а також безпосередньо | | |фонограм і (або) відеограм, | | |опублікованих з комерційною метою, | | |їх примірників у передачах | | |кабельного телебачення і (або) | | |радіомовлення чи через Інтернет | | ------------------------------------------------------------------
II. Порядок та умови виплати винагороди (роялті)
1. Цей порядок визначає процедуру нарахування і виплати
винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань без згоди осіб, які відповідно до
законодавства про авторське право і суміжні права можуть управляти
майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав, а також
процедуру розподілу (виплати) зібраної винагороди (роялті) між
зазначеними особами.
2. Комерційним використанням опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань є пряме чи опосередковане використання зазначених
об'єктів суміжних прав шляхом:
публічного виконання фонограми або її примірника чи публічної
демонстрації відеограми або її примірника;
публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення)
зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках
виконання шляхом передачі в ефір;
публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення)
зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках
виконання за допомогою проводів (через кабель);
кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі або
відеограмі та їх примірниках виконання.
3. До юридичних і фізичних осіб, які здійснюють комерційне
використання опублікованих з комерційною метою фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі -
суб'єкти комерційного використання), належать:
суб'єкти господарювання, що є власниками театрів (зокрема
театрів-студій, аматорських самодіяльних театрів), цирків, клубів,
концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури,
кінотеатрів і відеосалонів, казино, нічних клубів та інших
грально-розважальних закладів, виставкових залів та інших подібних
закладів, барів, кафе, ресторанів та інших підприємств
громадського харчування, пансіонатів, будинків відпочинку,
санаторіїв, готелів, дискотек, танцювальних і концертних
майданчиків, парків, стадіонів, спортивних залів та інших
спортивно-оздоровчих закладів, підприємств та організацій
торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського транспорту
тощо, крім тих, які перебувають у державній або комунальній
власності;
суб'єкти господарювання, що на праві господарського відання
володіють, користуються та розпоряджаються або на правах оренди
користуються приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій,
аматорських самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців
культури, будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та
інших закладів культури, парками, стадіонами, цирками, клубами,
готелями, пансіонатами, будинками відпочинку, санаторіями,
спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,
дискотеками, танцювальними і концертними майданчиками,
кінотеатрами, відеосалонами, виставковими залами та іншими
подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі,
побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе,
ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,
які перебувають у державній або комунальній власності;
суб'єкти господарювання, що є організаторами фестивалів,
конкурсів, виставок та інших подібних заходів, під час проведення
яких здійснюється пряме чи опосередковане комерційне використання
опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань, і на правах оренди
користуються для проведення зазначених заходів приміщеннями
закладів культури, спортивно-оздоровчих закладів, виставкових
залів та інших подібних закладів, парками, стадіонами тощо;
юридичні особи, у тому числі державні та комунальні
телерадіоорганізації, які здійснюють кабельну ретрансляцію,
публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом
трансляції і ретрансляції зазначених об’єктів суміжних прав у
передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та
радіомовлення або через Інтернет, зокрема провайдери програмної
послуги, а також інші суб’єкти господарювання.
4. Суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку
здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань укласти з акредитованою організацією колективного
управління, що визначена в установленому порядку
Мінекономрозвитку, договір про виплату винагороди (роялті) за
пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань (далі - договір про виплату винагороди
(роялті), у якому сторонами згідно із законодавством визначаються:
спосіб комерційного використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань;
розмір винагороди (роялті) та строк її виплати;
відповідальність суб'єктів за:
а) прострочення строку виплати винагороди (роялті);
б) несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей,
необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема
щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань,
виконавців, виробників фонограм чи відеограм, тривалості кожного
використання зазначених об'єктів суміжних прав, розміру доходів,
одержаних у результаті провадження діяльності, пов'язаної з їх
використанням, або розміру витрат на використання таких об'єктів;
в) неправильне нарахування належної до виплати суми
винагороди (роялті);
строк дії договору;
інші умови договору.
5. Суб'єкти комерційного використання самостійно нараховують
згідно з договором про виплату винагороди (роялті), що укладений з
відповідною акредитованою організацією колективного управління,
суму належної до сплати винагороди (роялті), перераховують її в
установлений договором строк на рахунок зазначеної організації та
подають їй у письмовій формі відомості, необхідні для збирання і
розподілу винагороди (роялті).
Винагорода (роялті) згідно з розділом I цього додатка
нараховується і виплачується суб'єктами комерційного використання
з доходів, що одержані ними з того виду діяльності, у процесі якої
здійснювалося пряме чи опосередковане комерційне використання
опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань.
Суб'єкти комерційного використання, що на праві
господарського відання володіють, користуються та розпоряджаються
приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій, аматорських
самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців культури,
будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та інших
закладів культури, парками, стадіонами, цирками, клубами,
готелями, пансіонатами, будинками відпочинку, санаторіями,
спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,
дискотеками, танцювальними і концертними майданчиками,
кінотеатрами, відеосалонами, виставковими залами та іншими
подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі,
побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе,
ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,
які перебувають у державній або комунальній власності, державні і
комунальні телерадіоорганізації нараховують і виплачують
винагороду (роялті) з доходів, зазначених в абзаці другому цього
пункту, і не можуть використовувати для її виплати кошти
державного бюджету.
Винагорода (роялті), яка нараховується згідно з розділом І
цього додатка, виплачується суб'єктами комерційного використання у
подвійному розмірі за період починаючи з дати, коли встановлено
(зафіксовано) факт комерційного використання такими суб'єктами
опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань, до дати укладення
зазначеними суб'єктами договору про виплату винагороди (роялті) з
відповідною акредитованою організацією колективного управління.
6. Суб'єкти комерційного використання повинні:
не перешкоджати представникам акредитованих організацій
колективного управління фіксувати факти прямого чи
опосередкованого комерційного використання опублікованих з
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань, зокрема, за допомогою технічних
засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації;
подавати на вимогу зазначених представників інформацію щодо
правомірності такого використання разом з належно завіреними
копіями необхідних документів.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 696
( 696-2019-п ) від 14.08.2019 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 696
( 696-2019-п ) від 14.08.2019 }

9. Доходи, зазначені у розділі І цього додатка, визначаються
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 429
( 429-2005-п ) від 08.06.2005; в редакції Постанови КМ N 450
( 450-2009-п ) від 02.04.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017, N 696 ( 696-2019-п ) від
14.08.2019 }on top