Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on August 6, 2008705
Document 705-2008-п, previous version — Revision on September 22, 2010, on the basis - 857-2010-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2008 р. № 705
Київ

Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 121 від 18.02.2009
№ 779 від 29.07.2009
№ 847 від 23.07.2009
№ 857 від 17.09.2010}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Аграрному фонду запровадити режим державних заставних закупівель зерна.

2. Затвердити Порядок надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна, що додається.

3. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для надання Аграрним фондом бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. № 705

ПОРЯДОК
надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна

1. Бюджетна позика надається із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна (далі - бюджетна позика) Аграрним фондом виробникам зерна, яке є об'єктом державного цінового регулювання, щороку у період з 1 липня поточного до 1 квітня наступного бюджетного року під заставу такого об'єкта в межах коштів, передбачених у державному бюджеті, але не вище 80 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 121 від 18.02.2009, № 847 від 23.07.2009}

2. Аграрний фонд оприлюднює у засобах масової інформації відомості про розміри бюджетних позик.

3. Виробник зерна, яке є об'єктом державного цінового регулювання, що виявив бажання отримати бюджетну позику (далі - позичальник), подає Аграрному фонду або його регіональному відділенню заявку і такі документи:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

подвійне складське свідоцтво;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 857 від 17.09.2010}

посвідчення про якість зерна (сертифікат якості Державної хлібної інспекції).

Форму заявки встановлює Мінагрополітики.

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 857 від 17.09.2010}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 779 від 29.07.2009}

4. Аграрний фонд протягом п'яти робочих днів після надходження заявки та документів приймає рішення про надання або про відмову в наданні бюджетної позики та інформує про це позичальника.

Рішення про надання бюджетної позики приймається за умови наявності у державному бюджеті коштів.

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 847 від 23.07.2009}

5. Позичальник протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення про надання бюджетної позики забезпечує доставку зерна на сертифікований зерновий склад, укладає з Аграрним фондом кредитний договір та передає йому подвійне складське свідоцтво.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 847 від 23.07.2009}

Кредитний договір укладається на строк, визначений сторонами у договорі, але не більш як на один маркетинговий період.

6. Аграрний фонд здійснює перерахування коштів державного бюджету для надання бюджетної позики протягом трьох операційних днів після підписання кредитного договору відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

7. Аграрний фонд забезпечує ведення обліку зерна, що надійшло як застава відповідно до кредитного договору.

8. У разі коли позичальник до закінчення строку, встановленого сторонами, звертається до кредитора із заявою про добровільний продаж об'єкта застави до державного інтервенційного фонду на умовах погашення фінансових зобов'язань, що передбачені кредитним договором, кредитор має право придбати такий об'єкт на умовах, передбачених зазначеним договором.

{Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ № 847 від 23.07.2009}on top