Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Specification on May 12, 2007705
Document 705-2007-п, previous version — Revision on February 11, 2015, on the basis - 42-2015-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 травня 2007 р. № 705
Київ

Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 992 від 09.09.2009
№ 236 від 01.03.2010
№ 853 від 10.08.2011
№ 955 від 25.12.2013
№ 42 від 28.01.2015}

Відповідно до статей 4, 16, 26 і 37 Закону України "Про карантин рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин;

Порядок оформлення карантинного дозволу;

перелік об'єктів регулювання у сфері карантину рослин.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1421);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 156 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 672" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 369).

3. Державній ветеринарній та фітосанітарній службі:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 10.08.2011}

забезпечити видачу карантинних та фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, карантинних дозволів виключно заявнику або уповноваженій ним особі;

не допускати під час надання платних послуг, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, справляння платежів інших, ніж плата за такі послуги.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 236 від 01.03.2010}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 705

ПОРЯДОК
проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин

{У тексті Порядку слова "Державної служби з карантину рослин" і "державний інспектор з  карантину рослин" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Держветфітослужба" і "державний фітосанітарний  інспектор" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 853 від 10.08.2011}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про карантин рослин".

3. Об'єкти регулювання, що вивозяться за межі митної території України (у тому числі реекспортуються), вивозяться та/або ввозяться в карантинну зону, підлягають огляду державним фітосанітарним інспектором.

4. Огляд об'єктів регулювання передбачає проведення інспектування, під час якого здійснюється відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи.

5. У разі складування, концентрації (нагромадження) та сортування у морських і річкових портах, на залізничних станціях, терміналах та в автопортах об'єктів регулювання проводиться їх огляд.

6. Для забезпечення відбору зразків під час огляду посівів, посадки рослин, багаторічних насаджень, складських приміщень використовуються феромонні пастки, харчові принади та ловильні пояси.

7. З метою визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання державні фітосанітарні інспектори проводять систематичні обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території (трикілометрової зони), місць обігу об'єктів регулювання.

8. Обстеження проводиться державним фітосанітарним інспектором у період вегетації культурних рослин з такою періодичністю:

кожного півріччя - на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів;

щороку - у суб'єктів господарювання, які вирощують елітне насіння і садивний (посадковий) матеріал, на державних сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів, а також на територіях, де запроваджено карантинний режим;

один раз на два роки - у суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів, та на прилеглих до них територіях.

Результати обстеження оформлюються актом.

9. З метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів карантинними лабораторіями Держветфітослужби проводиться фітосанітарна експертиза, яка включає:

здійснення аналізу фітосанітарного стану об'єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів;

визначення видів виявлених шкідливих організмів;

підготовку висновку про карантинне значення виявлених шкідливих організмів.

10. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню у визначених у карантинному дозволі господарствах чи у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і здійснення під контролем державного фітосанітарного інспектора заходів щодо оздоровлення.

11. Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 42 від 28.01.2015}

12. У разі проведення складного аналізу (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання зразка об'єкта регулювання на аналіз.

13. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка об'єкта регулювання і оцінки виявлених шкідливих організмів державний фітосанітарний інспектор визначає фітосанітарний стан партії об'єктів регулювання та приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів.

14. Заражені шкідливими організмами об'єкти регулювання, що вивозяться за межі митної території України або карантинної зони, підлягають обробці або фумігації (знезараженню).

Фумігація (знезараження) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин проводиться з дотриманням вимог законодавства України.

15. Об'єкти регулювання, у тому числі засоби перевезення, сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя, що переміщуються через державний кордон або карантинні зони, підлягають інспектуванню, а у разі виявлення шкідливих організмів - обробці або фумігації (знезараженню).

16. Організацію та контроль за проведенням обробки та фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, здійснюють державні фітосанітарні інспекції.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 10.08.2011}

17. У разі вивезення за межі митної території України чи з карантинних зон обробка або фумігація (знезараження) об'єктів регулювання проводиться у місцях їх відвантаження чи безпосередньо в транспортних засобах.

У разі вивезення за межі митної території України партії вантажу, яка формується з декількох партій об'єктів регулювання, обробка або фумігація (знезараження) може проводитися у місці складування, концентрації (нагромадження) такої партії.

18. Після обробки або фумігації (знезараження) об'єктів регулювання їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі результатів інспектування та фітосанітарної експертизи.

У разі проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання у транспортних засобах під час перевезення їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі відповідного акта, складеного суб'єктом господарювання, який провів таку фумігацію (знезараження), та власником об'єктів регулювання.

19. Об'єкти регулювання, за винятком суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів, вивозяться за межі митної території України, у тому числі шляхом реекспорту, за наявності фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який видається органом Держветфітослужби на кожну партію, що вивозиться у транспортному засобі.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 992 від 09.09.2009}

20. Фітосанітарний та карантинний сертифікати видаються за результатами проведення фітосанітарних процедур.

21. Для отримання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт відповідному органу Держветфітослужби подається:

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

{Абзац третій пункту 21 в редакції Постанови КМ № 236 від 01.03.2010}

{Абзац четвертий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}

{Абзац п'ятий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}

Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти календарних днів після надходження зазначених документів, але не пізніше ніж протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу проводить фітосанітарні процедури та видає фітосанітарний сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на реекспорт або обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про час завершення завантаження транспортного засобу, спосіб транспортування та вагу вантажу з об’єктами регулювання зазначається у повідомленні, яке надсилається власником вантажу чи довіреною особою власника відповідному органу Держветфітослужби.

{Абзац шостий пункту 21 в редакції Постанов КМ № 236 від 01.03.2010, № 853 від 10.08.2011, № 42 від 28.01.2015}

Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт становить 14 діб.

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюється у двох примірниках: перший примірник видається заявнику, другий - залишається в органі Держветфітослужби, що його видав.

{Абзац восьмий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013}

22. У фітосанітарному сертифікаті та фітосанітарному сертифікаті на реекспорт зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання експортера об'єктів регулювання - для фізичної особи-підприємця;

повне найменування та місцезнаходження експортера об'єктів регулювання - для юридичної особи;

реєстраційний номер сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання імпортера об'єктів регулювання - для фізичної особи-підприємця;

повне найменування та місцезнаходження імпортера об'єктів регулювання - для юридичної особи;

найменування національної організації з карантину та захисту рослин, що видала сертифікат;

назва країни - імпортера об'єктів регулювання;

місце походження об'єктів регулювання (країна, область, район тощо);

пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на державному кордоні, через який буде вивозитися за межі митної території України об'єкт регулювання;

спосіб транспортування із зазначенням для морських перевезень - назви судна, баржі; для залізничних - номер вагону; для автомобільних - номер автотранспортного засобу;

опис упаковки;

маркування, проставлене на об'єктах регулювання, або відмітка про його відсутність;

найменування об'єктів регулювання та їх кількість;

код об'єкта регулювання згідно з УКТЗЕД;

ботанічна назва рослини (латинською мовою);

додаткова інформація про фітосанітарні заходи, здійснення яких необхідне для ввезення об'єктів регулювання до країни - імпортера;

метод обробки об'єктів регулювання: фумігація (знезараження), сушіння або інші способи;

у разі фумігації (знезараження) зазначається дата його проведення;

хімікат і його дозування, якщо він використовувався при проведенні фумігації (знезараження) об'єктів регулювання;

експозиція (час) та температура, за яких проводилася фумігація (знезараження) об'єктів регулювання;

додаткова інформація про проведення фумігації (знезараження) або іншої обробки;

дата та місце видачі сертифіката.

Сертифікат підписується державним фітосанітарним інспектором і скріплюється печаткою встановленого зразка.

23. Карантинний сертифікат видається на об'єкти регулювання у разі:

транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами;

вивезення або ввезення об'єктів регулювання у карантинну зону.

У разі переміщення об'єктів регулювання,  що вироблялися на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів, карантинний сертифікат видається за результатами інспектування без здійснення відбору зразків та фітосанітарної експертизи.

24. Власник вантажу об'єктів регулювання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до відвантаження або відправлення пред'являє державному фітосанітарному інспектору партію зазначених об'єктів для проведення фітосанітарних процедур.

25. Карантинний сертифікат супроводжує вантаж об’єктів регулювання, що перевозиться в межах України.

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 42 від 28.01.2015}

26. Для отримання карантинного сертифіката відповідному органу Держветфітослужби подається:

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката;

{Абзац четвертий пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}

27. Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти календарних днів після подання документів, але не пізніше ніж протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу проводить фітосанітарні процедури та видає карантинний сертифікат або обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про час завершення завантаження транспортного засобу, спосіб транспортування та вагу вантажу з об’єктами регулювання зазначається у повідомленні, яке надсилається власником вантажу чи довіреною особою власника відповідному органу Держветфітослужби.

{Пункт 27 в редакції Постанов КМ № 236 від 01.03.2010, № 853 від 10.08.2011, № 42 від 28.01.2015}

28. Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - надсилається до органу Держветфітослужби, куди перевозяться об'єкти регулювання; третій - залишається в органі Держветфітослужби, що його видав.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013}

29. У карантинному сертифікаті зазначаються:

найменування органу Держветфітослужби, який видав карантинний сертифікат;

{Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 853 від 10.08.2011}

реєстраційний номер сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання власника (відправника, отримувача) об'єктів регулювання - для фізичної особи-підприємця;

повне найменування та місцезнаходження власника (відправника, отримувача) об'єктів регулювання - для юридичної особи;

найменування об'єктів регулювання;

кількість об'єктів регулювання;

обсяг партії об'єктів регулювання або їх вага;

спосіб транспортування із зазначенням для морських перевезень - назви судна, баржі; для залізничних - номер вагону; для автомобільних - номер автотранспортного засобу;

станція відправлення і станція призначення (для залізничного транспорту), назва, місцезнаходження та реквізити;

інформація про фітосанітарний стан об'єктів регулювання і проведення фітосанітарних процедур;

умови, що встановлюються у разі відвантаження, відправлення, транспортування, приймання та використання об'єктів регулювання;

дата та місце видачі карантинного сертифіката, а також строк його дії.

Сертифікат підписується державним фітосанітарним інспектором і скріплюється печаткою встановленого зразка.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 705

ПОРЯДОК
оформлення карантинного дозволу

{У тексті Порядку слова "Головна державна інспекція з карантину рослин" в усіх відмінках  замінені  словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 853 від 10.08.2011}

1. Імпорт і транзит об'єктів регулювання через територію України здійснюється за наявності карантинного дозволу. Карантинний дозвіл видається Держветфітослужбою.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про карантин рослин".

3. Для отримання карантинного дозволу не пізніше ніж за п'ять днів до ввезення об'єктів регулювання на територію України Держветфітослужбі подається:

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного дозволу;

копія договору, відповідно до якого здійснюється ввезення в Україну об'єктів регулювання;

{Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}

{Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}

4. Держветфітослужба протягом п'яти днів розглядає подані документи та видає карантинний дозвіл або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі.

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 236 від 01.03.2010, № 853 від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 42 від 28.01.2015}

5. Карантинний дозвіл видається на кожну заявлену партію об'єктів регулювання на строк не більше шести місяців.

6. Карантинний дозвіл оформлюється у двох примірниках: перший примірник видається заявнику, другий - зберігається в органі, що його видав.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013}

7. У карантинному дозволі зазначаються:

найменування органу, що видав карантинний дозвіл;

реєстраційний номер дозволу;

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання отримувача об'єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;

повне найменування та місцезнаходження отримувача об'єктів регулювання - для юридичної особи;

країна, з якої ввозяться об'єкти регулювання, та країна призначення у разі транзиту через територію України;

код згідно з УКТЗЕД та найменування об'єкта регулювання, його кількість (окремо за кожним видом);

перелік карантинних організмів, від яких під час ввезення об'єкт регулювання повинен бути вільний;

фітосанітарні вимоги до об'єктів регулювання, що повинні бути виконані у пункті ввезення;

пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на державному кордоні, через який ввозиться в Україну об'єкт регулювання;

перелік обов'язкових карантинних заходів, які проводяться у зоні митного контролю або за місцем призначення об'єктів регулювання;

підстава для оформлення карантинного дозволу та строк його дії.

Карантинний дозвіл підписується Головним державним фітосанітарним інспектором або його заступником і скріплюється печаткою.

{Абзац тринадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 853 від 10.08.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 705

ПЕРЕЛІК
об'єктів регулювання у сфері карантину рослин

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об'єкта регулювання

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

0603

Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для букетів або оздоблення, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0701

Картопля свіжа або охолоджена

0702 00 00 00

Помідори свіжі або охолоджені

0703

Цибуля, цибуля-шалот (шарлот), часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707 00

Огірки та корнішони свіжі або охолоджені

0708

Бобові овочі лущені або ні, свіжі або охолоджені

0709

Інші овочі свіжі або охолоджені

0712

Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки або на скибки, або добре подрібнені чи розмелені, але не піддані подальшій обробці

0713

Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля (батат) та аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, сушені, цілі чи у шматках, або у вигляді гранул або скибок; серцевина сагової пальми (крім морожених)

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки

0802

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки

0803 00

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

0806

Виноград свіжий або сушений

0807

Дині (включаючи кавуни) та папайя, свіжі

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0809

Абрикоси, вишні (черешні), персики (включаючи брюньони та нектарини), сливи та терен, свіжі

0810

Інші плоди, свіжі

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0814 00 00 00

Цедра цитрусових або шкірки динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі або добре висушені (крім морожених, вміщених у солону воду, просочених або з доданням інших речовин, що забезпечують їх тимчасове зберігання)

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном*

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну*

0902

Чай, ароматизований чи неароматизований (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

0903 00 00 00

Мате (парагвайський чай) (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений, або розмелений

0906

Кориця та квіти коричного дерева

0907 00 00 00

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

0908

Мускатний горіх, маціс та кардамон

0909

Насіння анісу, бад'яну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян (чебрець); лаврове листя, каррі та інші прянощі

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)*

1002 00 00 00

Жито*

1003 00

Ячмінь*

1004 00 00 00

Овес*

1005

Кукурудза*

1006

Рис*

1007 00

Сорго зернове*

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури*

1101 00

Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину)*

1102

Борошно інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)*

1103

Крупи, крупка та гранули зернових культур*

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, шліфоване, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зернових культур цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені*

1105

Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з картоплі*

1106

Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочів товарної позиції 0713, з серцевини сагової пальми або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08*

1107

Солод, обсмажений або необсмажений*

1201 00

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені*

1202

Арахіс (земляні горішки) не смажений і не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений*

1203 00 00 00

Копра*

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене*

1205 00

Насіння свиріпи або ріпака, подрібнене або неподрібнене*

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене*

1207

Олійне насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені*

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці*

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін*

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, використовувані головним чином у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені*

1212

Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), використовувані головним чином для харчових цілей, не включені до інших угруповань (крім морських та інших водоростей свіжих, охолоджених та всієї замороженої продукції)*

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені, пресовані або у вигляді гранул*

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані*

1401

Матеріали рослинного походження, використовувані головним чином для плетіння або виробництва матів (наприклад, бамбук, індійська тростина, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена солома злаків, липове лико) (крім відбіленої або пофарбованої соломи злаків)

1403

Матеріали рослинного походження, використовувані головним чином для виробництва віників або мітел (наприклад, сорго, п'ясава, пирій, істль), у в'язках, пучках або жмутах

1404

Матеріали рослинного походження, не включені до інших угруповань*

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі та розмелені, сирі або смажені

1802 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи й залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових культур або бобових культур, гранульовані чи негранульовані*

2308

Продукти рослинного походження і рослинні відходи, рослинні залишки й побічні продукти, негранульовані або гранульовані, використовувані для годівлі тварин, не включені до інших угруповань*

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін, тощо (крім деревини у вигляді брикетів, гранул)

4403

Лісоматеріали необроблені, обкоровані або необкоровані, начорно брусовані або небрусовані

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі та кілки, загострені, але не розпиляні вздовж; деревина обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута і не оброблена іншим способом, використовувана для виробництва палиць, парасольок, ручок для інструментів тощо; деревина у вигляді трісок, пластинок, стрічок тощо

4406 10 00 00

Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних колій, непросочені

4407

Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж, колоті або лущені, обтесані або необтесані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані або не з'єднані у шип, завтовшки понад 6 мм

4408

Листи одношарової фанери та шпону і листи для клеєної фанери (клеєні або неклеєні) та інші види деревини, розпиляної вздовж, розрізаної на частини або лущеної, струганої або неструганої, з шліфованою або нешліфованою поверхнею, з'єднані або не з'єднані у шип, завтовшки не більш як 6 мм

4409

Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані паркетні дощечки та фриз) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із скісними краями, з'єднанням у вигляді напівкруглої кальовки, фасонні, закруглені тощо) вздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані або не з'єднані у шип

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів

4418

Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, ґонт і дранку для покрівель (крім паркетних плит збірних)

4420 10
(крім 4420 10 11 00)

Статуетки та інші декоративні вироби з дерева

4420 90
(крім 4420 90 11 00,
4420 90 91 00)

Вироби з дерева, дерев'яні набірні (мозаїчні) та інкрустовані вироби

5101

Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5302

Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та відходи конопель (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5303

Волокно джутове та інші луб'яні текстильні волокна (за винятком волокон льону, коноплі (Сannabis sativa L.) та рами), необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5304

Волокно сизалю та інші текстильні волокна роду Agave, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5305

Волокна кокосові, абака (манільської коноплі або Musa textilis Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, не включені до інших угруповань, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5307

Пряжа з джуту або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування зоологічні, ботанічні (крім колекцій та предметів колекціонування з мінералогії, анатомії або предметів для таких колекцій, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес)

__________
* Об’єкти регулювання у сфері карантину рослин виключно для цілей імпорту, експорту та реекспорту. Контроль у сфері карантину рослин за переміщенням зазначених об’єктів територією України здійснюється виключно за вимогою власників таких об’єктів.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 42 від 28.01.2015}on top