Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання
Постанова Верховної Ради України від 15.05.20027-IV
Документ 7-IV, поточна редакція — Редакція від 06.02.2003, підстава - 525-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перелік комітетів
Верховної Ради України
четвертого скликання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 27-28, ст.186 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 13-IV ( 13-15 ) від 07.06.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.188
N 525-IV ( 525-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.135 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Затвердити перелік комітетів Верховної Ради України
четвертого скликання:
1. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.
2. Комітет Верховної Ради України з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування.
3. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці.
4. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства.
5. Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної
політики, фізичної культури, спорту і туризму.
6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.
7. Комітет Верховної Ради України з питань культури і
духовності.
8. Комітет Верховної Ради України з питань економічної
політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій.
9. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
10. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності.
11. Комітет Верховної Ради України з питань промислової
політики і підприємництва.
12. Комітет Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки.
13. Комітет Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку.
( Підпункт 13 пункту I із змінами, внесеними згідно з Постановою
ВР N 525-IV ( 525-15 ) від 06.02.2003 )
14. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин.
15. Комітет Верховної Ради України у закордонних справах.
16. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
17. Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.
18. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
19. Комітет Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони.
20. Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
21. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації.
22. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин.
23. Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів.
24. Комітет Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції. ( Пункт I доповнено підпунктом 24 згідно з Постановою
ВР N 13-IV ( 13-15 ) від 07.06.2002 )
II. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Президія першої сесії
Верховної Ради України В.Коновалюк
А.Мартинюк
В.Мусіяка
С.Ніколаєнко
м. Київ, 15 травня 2002 року
N 7-IVвгору