Document 697-XIV, valid, current version — Adoption on May 21, 1999
( Last event — Entry into force, gone June 16, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про інвестиційну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.248 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 19 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991
р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138) викласти у такій
редакції:
"1. Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних
та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють
збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій,
ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування,
захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права
на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм
власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій
забезпечується законодавством України, а також міжнародними
договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним,
забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування
заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити
управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також
передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і
результатів інвестицій.
З метою забезпечення сприятливого та стабільного
інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту
інвестицій.
Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових
норм, спрямованих на захист інвестицій. Державні гарантії захисту
інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно
інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1999 року
N 697-XIVon top