Document 688-VII, valid, current version — Adoption on November 19, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення вугіллям або торф’яними брикетами

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.789)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац четвертий підпункту "б" пункту 4 частини першої статті 89, перше речення абзацу першого частини другої і частину четверту статті 102 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) після слова "вугілля" доповнити словами "або торф’яного брикету".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 листопада 2013 року
№ 688-VII
on top