Про внесення змін у систему почесних звань Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on November 15, 19886848-XI
Document 6848-XI, invalid, current version — Loss of force on June 20, 2001, on the basis - 2419-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про внесення змін у систему почесних звань
Української РСР
( Верховної Верховної Ради (ВВР), 1988, N 48, ст. 1127 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити такі почесні звання Української РСР:
"Заслужений працівник сфери послуг Української РСР",
"Заслужений працівник народної освіти Української РСР",
"Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Заслужений
працівник фізичної культури і спорту Української РСР".
2. Скасувати почесні звання Української РСР:
"Заслужений хімік Української РСР", "Заслужений зв'язківець
Української РСР", "Заслужений геолог Української РСР", "Заслужений
агроном Української РСР", "Заслужений зоотехнік Української РСР",
"Заслужений меліоратор Української РСР", "Заслужений інженер
сілького господарства Української РСР", "Заслужений механізатор
сілького господарства Української РСР", "Заслужений лісовод
Української РСР", "Заслужений рибовод Української РСР",
"Заслужений конструктор Української РСР", "Заслужений технолог
Української РСР", "Заслужений працівник торгівлі Української РСР",
"Заслужений працівник житлово-комунального господарства
Української РСР", "Заслужений працівник служби побуту
Української РСР", "Заслужений працівник соціального забезпечення
Української РСР", "Заслужений працівник вищої школи Української
РСР", "Заслужений працівник професійно-технічної освіти
Української РСР", "Заслужений наставник молоді Української РСР",
"Заслужений діяч науки Української РСР", "Заслужений працівник
фізичної культури Української РСР".
Почесні звання Української РСР, присвоєні до видання цього
Указу, зберігають свою силу для осіб, яким вони присвоєні.
3. Внести до Положення про державні нагороди Української РСР
( 1870-10 ), затвердженого Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 7 травня 1981 року (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290, N 41, ст. 674, N 50, ст. 856;
1982 р., N 8, ст. 98), такі зміни і доповнення:
1) статті 7 і 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Встановлено такі почесні звання Української РСР:
"Заслужений працівник промисловості Української РСР", "Заслужений металург Української РСР", "Заслужений шахтар Української РСР", "Заслужений енергетик Української РСР", "Заслужений машинобудівник Української РСР", "Заслужений будівельник Української РСР", "Заслужений працівник транспорту Української РСР", "Заслужений працівник сільського господарства
Української РСР", "Заслужений винахідник Української РСР", "Заслужений раціоналізатор Української РСР", "Заслужений економіст Української РСР", "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР", "Заслужений юрист Української РСР", "Заслужений лікар Української РСР", "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР", "Заслужений вчитель Української РСР", "Заслужений працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", "Заслужений журналіст Української РСР", "Заслужений працівник культури Української РСР", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту
Української РСР", "Заслужений майстер народної творчості Української РСР".
Стаття 8. Почесні звання Української РСР присвоюються особам,
які працюють у відповідній галузі народного господарства не менш
як 10 років. Це правило не поширюється на тих, хто удостоюється
почесних звань "Заслужений винахідник Української РСР",
"Заслужений раціоналізатор Української РСР", "Заслужений діяч
науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української
РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Народний художник
Української РСР", "Заслужений художник Української РСР",
"Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор
Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР",
"Заслужений журналіст Української РСР", "Заслужений майстер
народної творчості Української РСР".
Особи, яких представляють до присвоєння почесного звання
"Заслужений економіст Української РСР", "Заслужений юрист
Української РСР", "Заслужений лікар Української РСР", "Заслужений
діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист
Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений
діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української
РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", повинні мати вищу
спеціальну освіту, а ті, яких представляють до присвоєння
почесного звання "Заслужений вчитель Української РСР", "Заслужений
працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений артист
Української РСР", "Заслужений художник Української РСР",
"Заслужений працівник культури Української РСР", "Заслужений
працівник фізичної культури і спорту Української РСР", - вищу або
середню спеціальну освіту";
2) у статті 10 виключити абзаци про почесні звання
"Заслужений хімік Української РСР", "Заслужений зв'язківець
Української РСР", "Заслужений геолог Української РСР", "Заслужений
агроном Української РСР", "Заслужений зоотехнік Української РСР",
"Заслужений меліоратор Української РСР", "Заслужений інженер
сільського господарства Української РСР", "Заслужений механізатор
сільського господарства Української РСР", "Заслужений лісовод
Української РСР", "Заслужений рибовод Української РСР",
"Заслужений конструктор Української РСР", "Заслужений технолог
Української РСР", "Заслужений працівник торгівлі Української РСР",
"Заслужений працівник житлово-комунального господарства
Української РСР", "Заслужений працівник служби побуту Української
РСР", "Заслужений працівник соціального забезпечення Української
РСР", "Заслужений працівник вищої школи Української РСР",
"Заслужений працівник професійно-технічної освіти Української
РСР", "Заслужений наставник молоді Української РСР", "Заслужений
діяч науки Української РСР", "Заслужений працівник фізичної
культури Української РСР".
4. Затвердити Опис нагрудного знака, що вручається особам,
яким присвоюються почесні звання Української РСР.
5. Затвердити зразок посвідчення до почесних звань
Української РСР.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 10 жовтня
1969 року "Про почесні звання Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 42, ст. 337; 1970 р., N 10,
ст. 67; 1972 р., N 13, ст. 85, N 39, ст. 348; 1975 р., N 46,
ст. 498; 1977 р., N 44, ст. 520; 1978 р., N 44, ст. 622, 1980 р.,
N 9, ст. 125; 1981 р., N 5, ст. 70; 1985 р., N 27, ст. 599);
статті 1, 2 і 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 1 жовтня 1981 року "Про встановлення почесних звань
"Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник
соціального забезпечення Української РСР" ( 2539-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 41, ст. 674);
статті 1, 2 і 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 2 грудня 1981 року "Про встановлення почесного звання
"Заслужений працівник фізичної культури Української РСР"
( 2836-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 50,
ст. 856);
статті 1, 2 і 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 9 лютого 1982 року "Про встановлення почесного звання
"Заслужений журналіст Української РСР" ( 3109-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1982 р., N 8, ст. 98).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 15 листопада 1988 р.
N 6848-XI

ОПИС
нагрудного знака, що вручається особам,
яким присвоюються почесні звання
Української РСР

Нагрудний знак має форму правильного восьмигранника,
вписаного в коло діаметром 26 мм, з випуклим бортиком вздовж
зовнішнього краю.
На лицьовій стороні знака - рельєфне зображення Державного
герба Української РСР, у нижній частині під гербом - дві випуклі
лаврові гілки з перев'яззю. Зліва направо по колу навколо герба
розміщується назва відповідного почесного звання.
На зворотній стороні знака графічно зображено пшеничне поле з
трактором з правого боку. За полем - гребля Дніпрогесу імені
В.І. Леніна і силуети металургійних та хімічних підприємств, над
ними - літак АН-22 "Антей". В нижній частині зворотної сторони
знака розміщено зображення розгорнутої книги, на сторінках якої -
ліра і циркуль.
Знак за допомогою кільця і фігурного вушка з'єднується з
прямокутною фігурною колодкою, покритою червоно-лазуровою емаллю
кольорів Державного прапора УРСР (співвідношення червоного кольору
і лазурового - 2 : 1).
Нагрудний знак для почесних звань Народного артиста
Української РСР, Народного художника Української РСР, Народного
архітектора Української РСР виготовляється з позолоченого
кольорового металу - томпаку.
Нагрудний знак для почесних звань Заслуженого працівника
промисловості Української РСР, Заслуженого металурга Української
РСР, Заслуженого шахтаря Української РСР, Заслуженого енергетика
Української РСР, Заслуженого машинобудівника Української РСР,
Заслуженого будівельника Української РСР, Заслуженого працівника
транспорту Української РСР, Заслуженого працівника сільського
господарства Української РСР, Заслуженого винахідника Української
РСР, Заслуженого раціоналізатора Української РСР, Заслуженого
економіста Української РСР, Заслуженого працівника сфери послуг
Української РСР, Заслуженого юриста Української РСР, Заслуженого
лікаря Української РСР, Заслуженого працівника охорони здоров'я
Української РСР, Заслуженого вчителя Української РСР, Заслуженого
працівника народної освіти Української РСР, Заслуженого діяча
науки і техніки Української РСР, Заслуженого артиста Української
РСР, Заслуженого художника Української РСР, Заслуженого діяча
мистецтв Української РСР, Заслуженого архітектора Української РСР,
Заслуженого журналіста Української РСР, Заслуженого працівника
культури Української РСР, Заслуженого працівника фізичної культури
і спорту Української РСР, Заслуженого майстра народної творчості
Української РСР виготовляється з посрібленого кольорового металу -
томпаку.
На нагрудних знаках містяться такі написи: "Заслужений
працівник промисловості УРСР", "Заслужений металург УРСР",
"Заслужений шахтар УРСР", "Заслужений енергетик УРСР", "Заслужений
машинобудівник УРСР", "Заслужений будівельник УРСР", "Заслужений
працівник транспорту УРСР", "Заслужений працівник сільського
господарства УРСР", "Заслужений винахідник УРСР", "Заслужений
раціоналізатор УРСР", "Заслужений економіст УРСР", "Заслужений
працівник сфери послуг УРСР", "Заслужений юрист УРСР", "Заслужений
лікар УРСР", "Заслужений працівник охорони здоров'я УРСР",
"Заслужений вчитель УРСР", "Заслужений працівник народної освіти
УРСР", "Заслужений діяч науки і техніки УРСР", "Народний артист
УРСР", "Заслужений артист УРСР", "Народний художник УРСР",
"Заслужений художник УРСР", "Заслужений діяч мистецтв УРСР",
"Народний архітектор УРСР", "Заслужений архітектор УРСР",
"Заслужений журналіст УРСР", "Заслужений працівник культури УРСР",
"Заслужений працівник фізичної культури і спорту УРСР",
"Заслужений майстер народної творчості УРСР".
Нагрудний знак прикріплюється до одягу за допомогою
горизонтальної шпильки, закріпленої на зворотному боці колодки.
Нагрудний знак носиться на правій стороні грудей.

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКОon top