Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підвищення розмірів середньодушового
сукупного доходу та цільової грошової
допомоги малозабезпеченим громадянам

З метою соціального захисту малозабезпечених громадян у
період лібералізації цін п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України запровадити, починаючи з 1
листопада 1994 року, щомісячний перегляд розмірів середньодушового
сукупного доходу та цільової грошової допомоги малозабезпеченим
громадянам відповідно до змін індексу споживчих цін.
2. Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки
Крим, виконавчим комітетам обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад народних депутатів забезпечувати виплату допомоги
малозабезпеченим громадянам у двотижневий строк після прийняття
рішення про перегляд розмірів цільової грошової допомоги.
3. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 18 листопада 1994 року
N 684/94