Document 680-VIII, valid, current version — Adoption on September 15, 2015
( Last event — Entry into force, gone October 4, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 46, ст.415)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до додатків № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII, від 17 липня 2015 року № 647-VIII і № 648-VIII) такі зміни:

у додатку № 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511170 викласти в такій редакції: "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні";

у додатку № 7 щодо субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на будівництво лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні слова "будівництво лікувального корпусу" замінити словами "придбання медичного обладнання для".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 вересня 2015 року
№ 680-VIII
on top