Document 675-2014-п, previous version — Revision on February 19, 2015, on the basis - 48-2015-п
( Last event — Revision, comes January 1, 2020, on the basis - 655-2019-п. Take a look at the history? )
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 675
Київ

Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 48 від 30.01.2015}

Відповідно до частини двадцять восьмої статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 675

ПРОПОРЦІЇ
розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), зазначеного у частині п’ятій, абзаці другому частини шостої (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), частинах сьомій - дев’ятій, дванадцятій - чотирнадцятій статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - Закон), розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 3,1997 відсотка;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 30.01.2015}

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - 4,6243 відсотка;

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 48 від 30.01.2015}

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,886 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 88,29 відсотка.

2. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини шостої та частині десятій статті 8 Закону, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,7488 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 97,2512 відсотка.

3. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини шостої статті 8 Закону, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи).

4. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини одинадцятої статті 8 Закону, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,441 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 98,559 відсотка.

5. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому частини одинадцятої статті 8 Закону, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,3661 відсотка;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - 4,6449 відсотка;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 30.01.2015}

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 93,989 відсотка.

6. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини одинадцятої статті 8 Закону, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,3808 відсотка;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 4,4463 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 94,1729 відсотка.

7. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п’ятому частини одинадцятої статті 8 Закону, розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,312 відсотка;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - 4,4607 відсотка;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 48 від 30.01.2015}

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 4,2246 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 90,0027 відсотка.on top