Document 674-2015-п, valid, current version — Revision on August 31, 2017, on the basis - 620-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. № 674
Київ

Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 620 від 18.08.2017}

Відповідно до частини першої статті 69 Закону України “Про місцеві вибори” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. № 674

ПОРЯДОК
фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування, розподілу та використання субвенції з державного бюджету, наданої відповідним місцевим бюджетам, а також коштів відповідних місцевих бюджетів для придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.

На чергових виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати), сільських, селищних, міських голів, старост, позачергових і перших виборах депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборах депутатів сільських, селищних рад для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів, отримані як цільова субвенція з державного бюджету (далі - бюджетні кошти).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 620 від 18.08.2017}

На повторних місцевих виборах, проміжних виборах депутата сільської, селищної ради, позачергових, перших виборах старости для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів.

2. У разі проведення чергових місцевих виборів, позачергових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 620 від 18.08.2017}

Центральна виборча комісія визначає обсяг бюджетних коштів та здійснює їх розподіл за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

Казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районними бюджетами, а виконавчі органи міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад з районним поділом (у разі наявності районної в місті ради, якою утворено орган ведення Реєстру) - між бюджетами районів у містах;

Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між районними в містах держадміністраціями.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими держадміністраціями та виконавчими органами міських рад відповідно до статті 67-2 Бюджетного кодексу України.

3. У разі призначення повторних місцевих виборів, проміжних виборів депутата сільської, селищної ради, позачергових, перших виборів старости обсяг коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень розраховується таким органом і подається відповідній територіальній виборчій комісії для включення місцевою радою до проекту рішення про місцевий бюджет.

Передача коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень з відповідного місцевого бюджету здійснюється згідно з частиною другою статті 101 Бюджетного кодексу України.

4. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з виготовлення списків виборців та іменних запрошень є:

у районі, районі в мм. Києві та Севастополі - районна, районна в місті держадміністрація;

у місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення без районного поділу - виконавчий орган міської ради (міська рада);

у районі в місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган міської ради (міська рада) або виконавчий орган районної в місті ради (районна в місті рада).

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 620 від 18.08.2017}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 620 від 18.08.2017}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 620 від 18.08.2017}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 620 від 18.08.2017}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 620 від 18.08.2017}

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Орган Казначейства перераховує до державного бюджету не використану розпорядником коштів місцевого бюджету субвенцію в останній робочий день бюджетного періоду.on top