Document 672-2011-п, valid, current version — Adoption on June 22, 2011
( Last event — Entry into force, gone July 1, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 672
Київ
Про внесення змін до Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791; 2008 р., N 19,
ст. 541; 2009 р., N 39, ст. 1323; N 72, ст. 2479), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 672
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п )

1. Підпункт 15 пункту 145 викласти у такій редакції:
"15) забезпечувати перед початком пасажирського міжнародного
автомобільного перевезення перевірку наявності у пасажирів
документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав за
маршрутом слідування, та відмовляти у міжнародному перевезенні
пасажирам, які не пред'явили необхідні документи;".
2. Після пункту 155 доповнити пунктом 155-1 такого змісту:
"155-1. Під час здійснення пасажирського міжнародного
автомобільного перевезення автомобільний перевізник, автомобільний
самозайнятий перевізник, крім обов'язків, визначених пунктами 147
і 150 цих Правил, зобов'язані перед початком такого перевезення
перевірити наявність у пасажирів документів, необхідних для в'їзду
до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та
відмовити у перевезенні пасажирам, які на їх вимогу не пред'явили
необхідні документи.".
3. Пункт 157 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'являти
їх на вимогу автомобільного перевізника, автомобільного
самозайнятого перевізника.".
4. Пункт 158 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
"6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити
їх автомобільному перевізнику на його вимогу;".
У зв'язку з цим підпункти 6-8 вважати відповідно підпунктами
7-9.on top