Document 67-96-п, invalid, current version — Loss of force on February 8, 1997, on the basis - 164-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 1996 р. N 67
Київ
( Постанова втратила чинність з 1 січня 1997 року
на підставі Постанови КМ
N 164 ( 164-97-п ) від 08.02.97 )
Про підвищення нормативів плати за
спеціальне використання прісних водних
ресурсів і внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1994 р. N 75
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 520 ( 520-96-п ) від 16.05.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підвищити з 1 січня 1996 р. у 3,5 раза тимчасові
нормативи плати за спеціальне використання прісних водних
ресурсів, зазначених у додатках N 1 і 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 75 ( 75-94-п ) "Про
затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання
прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх
спеціальне використання" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 134, N 12,
ст. 300; 1995 р., N 6, ст. 138).
( Дію пункту 2 зупинено з 15.01.96 згідно з Постановою КМ
N 520 ( 520-96-п ) від 16.05.96 )
2. Внести до Порядку справляння плати за спеціальне
використання прісних водних ресурсів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 75 ( 75-94-п ),
такі зміни і доповнення: пункт 4 викласти в такій редакції: "Плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів
вносять первинні водокористувачі незалежно від форм власності, а
також підприємства гідроенергетики та водного транспорту"; пункт 5 виключити; пункт 6 доповнити словами "та для протипожежних потреб"; в абзаці першому пункту 7 слова "суб'єктів підприємницької
діяльності" замінити словом " водокористувачів"; у пункті 8: абзац перший доповнити словами "з урахуванням пільгових
коефіцієнтів, визначених у пункті 10 цього Порядку"; в абзаці другому слова "суб'єктів підприємницької
діяльності" замінити словами "первинних водокористувачів"; у пункті 10: слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити
словами "водокористувачів"; у третьому рядку таблиці слова "Житлово-комунальне
господарство" замінити словами "Житлове господарство"; у пунктах 13 і 16 відповідно слова "суб'єктами
підприємницької діяльності" й "суб'єкти підприємницької діяльності
та їх посадові особи" замінити відповідно словами
"водокористувачами" та "водокористувачі".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19on top