Document 667-2017-п, valid, current version — Adoption on August 23, 2017
( Last event — Entry into force, gone September 5, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2017 р. № 667
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 296

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 296 “Деякі питання розрахунків за спожитий природний газ” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 40, ст. 1255) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 667

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 296

1. У пункті 2:

1) у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

“побутовими споживачами та релігійними організаціями, з використанням нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”, розрахованих постачальниками природного газу відповідно до пункту 3 цієї постанови;”;

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“виробниками теплової енергії, з використанням нормативів перерахування коштів, які становлять 100 відсотків, з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, відкритих в установах уповноважених банків, на поточний рахунок постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки, публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, що надійшли:

- від категорії споживачів “виробники теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”;

- від категорії споживачів “виробники теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

- від інших категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії;”;

2) підпункт 2 після слів “цього пункту” доповнити словами “, передбачивши у зазначених договорах перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, за спожитий природний газ на підставі платіжних доручень, які щодня подаються постачальниками природного газу”.

2. Доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:

“3. Розрахунок нормативу перерахування коштів здійснюється постачальниками природного газу для зарахування коштів на:

1) поточний рахунок постачальників природного газу в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за такою формулою:

де Нгн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок постачальника природного газу, відсотків;

Тп - фактична величина торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847) (далі - Положення), з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

k - коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу в частині наданих побутовим споживачам пільг, субсидій і компенсацій.

Коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу в частині наданих побутовим споживачам пільг, субсидій і компенсацій розраховується за такою формулою:

де Нзаг - фактичний обсяг природного газу, поставленого побутовим споживачам у місяці, що передує попередньому до розрахункового, тис. куб. метрів;

Нбезп - фактичний обсяг природного газу, поставленого побутовим споживачам у місяці, що передує попередньому до розрахункового, крім фактичних обсягів використаного побутовими споживачами природного газу, що покриваються пільгами, субсидіями і компенсаціями у зазначеному місяці, тис. куб. метрів;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати за надані послуги постачальнику природного газу з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за такою формулою:

де Нрн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, відсотків;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати за надані послуги постачальнику природного газу з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за такою формулою:

де Нмн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відсотків;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)” природний газ за такою формулою:

де Нвлн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)” природний газ, відсотків;

Нгн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок постачальника природного газу, відсотків;

Нрн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, відсотків;

Нмн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відсотків.

Розраховані відповідно до цього пункту нормативи перерахування коштів не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця, в якому вони застосовуватимуться, розміщуються постачальником природного газу на його офіційному веб-сайті, подаються уповноваженому банку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.”.on top